کنکور چیزی جز کتاب نیست و کتاب خواندن، کار دانش آموزان حرفه ای

۳۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «معرفی دانشگاههای دولتی» ثبت شده است

دانشکده علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان از تاریخ 1365 فعالیت آموزشی خود را با پذیرش دانشجوی کاردانی پرستاری زیر نظر سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان وقت شروع کرد و در سال 1366 با پذیرش رشته‌های پزشکی، کارشناسی پرستاری، کاردانی علوم آزمایشگاهی و مامایی از طریق شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، رسماً به عنوان دانشگاه علوم پزشکی زنجان به تصویب رسید. متعاقب آن براساس نیاز منطقه و تأمین امکانات رشته‌های مختلف براساس درخواست دانشگاه و تصویب شورای گسترش وزارت متبوع به اخذ مجوز رشته‌های دیگر اقدام نمود.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

دکتری تخصصی

کودکان

پزشکی

1373

-

دکتری تخصصی

داخلی

پزشکی

1375

-

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

1366

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

1366

-

کارشناسی

پرستاری ابهر

پرستاری ابهر

1371

-

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

بهداشت

1375

-

کاردانی

مامایی

پرستاری و مامایی

1366

-

کاردانی

اتاق عمل

پرستاری و مامایی

1373

-

کاردانی

هوشبری

پرستاری و مامایی

1380

-

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1372

-

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1375

-

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

1371

-

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

1376

-

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1366

-

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1372

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

1375

شبانه، عدم پذیرش از 77

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

بهداشت

1376

شبانه

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1372

شبانه

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1375

شبانه

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

1375

شبانه

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

1375

شبانه

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

بهداشت

1372

شبانه، عدم پذیرش از 80

 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

ولیعصر(عج)

1378

409

داخلی، داخلی اعصاب، قلب، کودکان، نوزادان، جراحی، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی و پوست

2

شهید بهشتی

1316

154

قلب، روانپزشکی، پوست و عفونی

3

شفیعیه

1333

176

جراحی، جراحی استوان و مفاصل و جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی

 

 

 دانشکده پزشکی

      دانشکده پزشکی زنجان از سال 1366 با پذیرش دانشجو در رشته پزشکی (دکتری عمومی) فعالیت آموزشی خود را شروع نمود و در حال حاضر با همکاری صمیمانه 47 نفر عضو هیئت علمی در مقطع علوم پایه و 68 نفر عضو هیئت علمی در مقطع بالینی مسئول آموزش 400 نفر از دانشجویان پزشکی (دکتری عمومی) در دوره‌های علوم پیاه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی و کارورزی و 20 نفر دستیار در مقطع دکتری تخصصی در رشته‌های اطفال و داخلی می‌باشند.

      تا شهریور ماه سال 84 این دانشکده موفق به تربیت فارغ‌التحصیل دکتری پزشکی عمومی به تعداد 609 نفر در طی 12 دوره و دکتری تخصصی به تعداد 39 نفر طی 7 دوره در رشته‌های اطفال و داخلی شده که هم اکنون در حیطه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی، درمانی، بهداشتی و... مشغول خدمت در میهن عزیزمان می‌باشند.

      ضمناً در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته انگل‌شناسی از مهر ماه 1384، 4 نفر دانشجو پذیرش می‌شود و همچنین تلاش می‌شود که برای رشته بیوشیمی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد از طریق وزارت متبوع موافقت اصولی و مجوز اخذ شود.

آزمایشگاه‌ها:

      1- آناتومی 2- بیوشیمی 3- فیزیولوژی 4- آسیب‌شناسی و بافت‌شناسی 5- میکروب‌شناسی و ایمنی‌شناسی و ویروس‌‌شناسی
6- انگل‌شناسی و قارچ‌شنای و حشره‌شناسی

 

دانشکده پرستاری و مامایی

- گروه پرستاری

      گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشجو در مقطع کاردانی و با عنوان مدرسه عالی پرستاری با تعداد دانشجو از سال تحصیلی 66- 65 شروع به فعالیت نموده است. پذیرش دانشجو همه ساله در نیمسال اول سال تحصیلی به تعداد 30 نفر از طریق آزمون سراسری دانشگده‌ها صورت می‌گیرد.

      محیط آموزشی دانشجویان پرستاری در کلاس درس (آموزش تئوری) و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی (آموزش بالینی) و دانشجویان از کتابخانه، سالن پراتیک، سمعی بصری، مولاژ واحد اینترنت برای آموزش بهره می‌گیرند.

      در کنار امر آموزشی اعضای هیئت علمی گروه پرستاری به امر پژوهش در مقوله‌های مرتبط با رشته مشغولند. رشته تکنسین اتاق عمل نیز از سال تحصیلی 74- 73 در دانشکده دایر شده است.

      دانشجویان این رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی در مقطع کاردانی به تعداد 20 نفر پذیرش می‌شوند و آموزش آن‌ها تت نظر گروه پرستاری صورت می‌گیرد.

      رشته هوشبری نیز از سال تحصیلی 81- 80 در دانشکده ایجاد شده است دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی در مقطع کاردانی به تعداد 15 نفر پذیرش می‌شوند و آموزش آن‌ها تحت نظر گروه پرستاری صورت می‌گیرد.

 

- گروه مامایی

      گروه مامایی از سال تحصیلی 66- 67 و با پذیرش در مقطع کاردانی شروع به فعالیت نموده است. در حال حاضر پذیرش دانشجو در نیمسال تحصیلی دوم به تعداد 20 نفر از طریق آزمون سراسری دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. محیط آموزش مامایی- کلاس درس (آموزش تئوری) و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی و (آموزش بالینی) می‌باشند. دانشجویان از کتابخانه سالن پراتیک- سمعی بصری- مولاژ و واحد اینترنت برای آموزش بهره می‌گیرند.

      در کنار فعالیت آموزشی اعضای هیئت علمی به امر پژوهش در زمینه‌های مرتبط با رشته مشغول‌اند.

آزمایشگاه‌ها:

      در دانشکده پرستاری و مامایی: 1- ایمنی‌شناسی 2- بیوشیمی 3- فیزیولوژی 4- میکروب‌شناسی 5- آزمایشات کاربردی 6- skill lab

      در دانشکده پزشکی: 1- آناتومی 2- بافت‌شناسی و سلول‌شناسی و 3- انگل‌شناسی

 

دانشکده پیراپزشکی

      این دانشکده در یهمن ماه سال 1366 با پذیرش دانشجو در رشته علوم آزمایشگاهی آغاز به کار نمود و محل اولیه آن در دانشکده پزشکی بود. بعد از توسعه و ایجاد رشته‌های کاردانی و بهداشت محیط، کاردانی بهداشت عمومی در دو گرایش بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری‌ها، کاردانی بهداشت حرفه‌ای، کاردانی رادیولوژی و کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط، دوره شبانه با رشته‌های کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط، کاردانی بهداشت محیط، کاردانی بهداشت حرفه‌ای، کاردانی بهشدات عمومی (بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری‌ها) تأسیس شد.

      این دانشکده در نیمسال اول هر سال تحصیلی در دوره شبانه و در نیمسال دوم هر سال تحصیلی در دوره روزانه از طریق آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرد و تعداد دانشجویان آن در حال حاضر حدود 700 نفر می‌باشد.

 دانشکده بهداشت

 دانشکده پرستاری ابهر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

دانشکده علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان بر اساس تصمیمات شورای عالی گسترش دانشگاه‌ها طی مصوبه شماره 13817/8 مورخ 29/7/1366 وزارت بهداشت، درمان از مجتمع آموزشی و پژوهشی حضرت فاطمه(س) به دانشگاه علوم پزشکی تغییر نام پیدا کرد.

      این دانشگاه از سال 1365 با هدف افزایش کمی و کیفی رشته‌های مختلف گروه پزشکی و پیراپزشکی و به منظور تربیت نیروهای متخصص و کارآمد جهت درمانگاه‌های روستایی شهری و بیمارستان‌ها در سطح کشور و مخصوصاً جبران کمبود کادر پزشکی و پیراپزشکی در نقاط محروم کشور تأسیس و افتتاح گردید.

      از بدو تأسیس تا کنون از طریق کنکور سراسری در رشته‌های ذیل دانشجو پذیرش نموده است:

      رشته پزشکی- مقطع دکترای عمومی

      دندان‌پزشکی- مقطع دکترای عمومی

      پرستاری- مقطع کارشناسی پیوشته و کارشناسی ناپیوسته

      فیزیوتراپی- مقطع کارشناسی پیوسته

      بینایی‌سنجی- مقطع کارشناسی پیوسته

      مامایی- مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

      بهداشت عمومی- مقطع کارشناسی ناپیوسته و مقطع کاردانی

      بهداشت محیط- مقطع کارشناسی ناپیوسته و مقطع کاردانی

      علوم آزمایشگاهی- مقطع کاردانی

      هوشبری- مقطع کاردانی

      رادیولوژی- مقطع کاردانی

      تکنسین اطاق عمل- مقطع کاردانی

      بهداشت خانواده- مقطع کاردانی

      مبارزه با بیماری‌ها- مقطع کاردانی

      مامایی- مقطع کاردانی

      کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

      بهداشت حرفه‌ای

      به موازات اهداف توسعه و گسترش هر چه بیشتر رشته‌های تخصصی پزشکی مورد نیاز استان و همچنین تکمیل کادرهای تخصصی پزشکی در سطح بیمارستان‌ها و کلینیک‌های سراسر کشور این دانشگاه بر اساس امتحان پذیرش دستیار که از طریق شورای تخصص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌کند در رشته‌های ذیل دستیار پذیرش می‌نماید:

      داخلی- چشم- جراحی عمومی- زنان و زایمان- عفونی- ارتوپدی- ارولوژی- اطفال- رادیولوژی- بیهوشی

      در راستای همین سیاست و به منظور تربیت نیروی انسانی کارآمد این دانشگاه در سال 1370 نسبت به راه‌اندازی و افتتاح دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل اقدام نموده و متعاقباً در سال 1372 دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر که از نظر آموزشی زیر نظر دانشکده پرستاری و مامایی زاهدان می‌باشد افتتاح شد.

      این دانشکده برای هر چه بیشتر و بهتر به کار گرفتن نیروهای بومی استان سیستان و بلوچستان در سال 1370 نسبت به تأسیس رشته‌های شبانه جهت تکمیل کادر بهداشتی درمانی درمانگاه‌های روستایی- شهر و بیمارستان‌ها در رشته‌های ذیل دانشجو پذیرش نموده است:

      پرستاری- مقطع کارشناسی پیوسته

      مامایی- مقطع کارشناسی ناپیوسته

      هوشبری- مقطع کاردانی

      رادیولوژی- مقطع کاردانی

      علوم آزمایشگاهی- مقطع کاردانی

      بهداشت محیط- مقطع کاردانی

      بهداشت خانواده- مقطع کاردانی

      تکنسین اطاق عمل- مقطع کاردانی

      مامایی- مقطع کاردانی

      این دانشگاه همه‌ساله بر طبق ضوابط و مقررات از طریق کنکور سراسری حدوداً 455 نفر دانشجو برای رشته‌های ذیل پذیرش می‌نماید و همچنین از طریق کنکور سراسری کاردانی به کارشناسی ناپیوسته جمعاً 200 نفر و برای دوره‌های تخصصی پزشکی 28 نفر و جمعاً 683 نفر هر سال در این دانشگاه دانشجو پذیرفته می‌شوند.

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

فلوشیپ

چشم، سگمان خلفی

پزشکی

1378

-

دکتری تخصصی

داخلی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

جراحی عمومی

پزشکی

1378

-

دکتری تخصصی

کودکان

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

زنان و زایمان

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

عفونی

پزشکی

1378

-

دکتری تخصصی

بیهوشی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

پرتوشناسی تشخیصی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی

پزشکی

-

عدم پذیرش از 79

دکتری تخصصی

جراحی استخوان و مفاصل

پزشکی

-

عدم پذیرش از 78

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

1365

-

دکتری حرفه‌ای

دندان‌پزشکی

دندان‌پزشکی

1372

-

دکتری حرفه‌ای

پزشکی قانونی

پزشکی

1365

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

1365

-

کارشناسی

مامایی

پرستاری و مامایی

1371

-

کارشناسی

بهداشت عمومی

بهداشت

1365

-

کارشناسی

بهداشت محیط

بهداشت

1367

-

کارشناسی

کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

پیراپزشکی

1380

-

کارشناسی

فیزیوتراپی

پیراپزشکی

1377

-

کارشناسی

بینایی‌سنجی

پیراپزشکی

1376

-

کارشناسی ناپیوسته

پرستاری

پرستاری

1371

-

کاردانی

مامایی

پرستاری

1365

-

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1367

-

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1380

-

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

1370

-

کاردانی

مدارک پزشکی

پیراپزشکی

1381

-

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1366

-

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1367

-

کاردانی

بهداشتکار دهان و دندان

دندان‌پزشکی

1367

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری

1371

شبانه

کارشناسی

مامایی

پرستاری

1371

شبانه

کارشناسی

بینایی‌سنجی

پیراپزشکی

1376

شبانه

 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

خاتم‌الانبیاء 6

1350

302

داخلی، داخلی اعصاب، روماتولوژی، غدد، کلیه، قلب، جراحی، جراحی مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی و پوست

2

بوعلی

1328

69

عفونی و سل ریوی

3

الزهرا(س)

1367

46

چشم‌پزشکی

4

قدس

1365

121

نوزادان و زنان و زایمان

5

علی اصغر 7

1365

112

کودکان و رشته‌های فوق تخصص کودکان

6

روانپزشکی

1359

90

روانپزشکی

 

 

دانشکده‌ها:

      ü دانشکده پزشکی

      دانشکده پزشکی زاهدان در سال 1365 با پذیرش 82 دانشجو در رشته پزشکی دوره دکتری حرفه‌ای تأسیس گردید. از سال 1378 پذیرش دانشجو به 60- 50 نفر تقلیل یافت. این دانشکده هم‌اکنون در 8 رشته تخصصی بالینی و یک رشته فلوشیپ سگمان خلفی چشم مشغول آموزش دستیاری می‌باشد. این دانشکده هم اکنون در فضایی به مساحت 12427 متر مربع مشغول به فعالیت است. از جمله تغییرات چشم‌گیر دانشکده پزشکی فضای مناسب دانشکده است که دارای کلیه امکانات لازم از قبیل آزمایشگاه‌ها و کلاس درس، سالن آمفی تئاتر، کتابخانه مجهز، تجهیزات کامپیوتری و سایت اینترنتی و... می‌باشد.

 

آزمایشگاه‌ها:

      آناتومی، بیوشیمی، آسیب‌شناسی و بافت‌شناسی، ایمنی‌شناسی و فیزیولوژی، انگل‌شناسی و میکروب‌شناسی، قارچ‌شناسی و ویروس‌شناسی

      - علوم پایه:

      آناتومی، میکروبیولوژی، بیوفیزیک، بیوشیمی، ایمونولوژی، بافت‌شناسی، پاتولوژی، فیزیولوژی، زبان، انگل‌شناسی، تغذیه و...

      - علوم بالینی:

      ارتوپدی، دستگاه ادراری و تناسلی، جراحی، رادیولوژی، پزشکی داخلی، امراض پوستی، قلب‌شناسی، بیماری‌های عفونی، روانپزشکی، بیماری‌های کودکان، چشم‌پزشکی، عصب‌شناسی، زایمان و...

 

      ü دانشکده پیراپزشکی

 

      ü دانشکده بهداشت

      دانشکده بهداشت زاهدان در سال 1369 تحت عنوان آموزشکده بهداشت به منظور تربیت نیروی انسانی متعهد کاردان در زمینه‌های مختلف علوم بهداشتی، بر اساس معارف و ارزش‌های اسلامی و اصول علمی و فنی و با توجه به نیازهای جامعه مجوز تأسیس گرفت و اولین دانشجویان تها رشته آن که رشته کاردانی بهداشت محیط بود از مهر 1369 شروع به تحصیل نمودند. در این رهگذر با جذب اعضای هیئت علمی جدید گروه‌های آموزشی شکل گرفته و تشکیلات دانشکده پایه‌گذاری گردید. به طوری که در سال 1373 با اخذ مجوز برای راه‌اندازی رشته کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط عنوان آموزشکده به دانشکده بهداشت تغییر یافت و 2 گروه آموزشی بهداشت محیط و بهداشت عمومی فعالیت خود را شروع نمودند. تلاش‌های مسئولین وقت دانشکده از زمان تأسیس تا کنون سبب گردیده است که در حال حاضر دانشکده برای رشده‌های کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط، کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی، کاردانی بهداشت محیط کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماری‌ها و کاردانی بهداشت حرفه‌ای مشغول تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه‌های بیماری‌ها و کاردانی بهداشت حرفه‌ای مشغول تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه‌های مختلف بهداشتی باشد.

 

رشته‌های موجود در دانشکده بهداشت زاهدان:

      · بهداشت محیط کاردانی

      · بهداشت محیط کارشناسی

      · بهداشت عمومی مبارزه با بیماری‌ها کاردانی

      · بهداشت عمومی خانواده کاردانی

      · بهداشت عمومی کارشناسی

      · بهداشت حرفه‌ای کاردانی

 

گروه‌های آموزشی:

ü گروه بهداشت محیط

      این گروه در دو رشته دانشجو دارد:

      · کاردانی بهداشت محیط

      · کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط

ü گروه بهداشت عمومی

      این گروه در سه رشته دانشجو دارد:

      · کاردانی مبارزه با بیماری‌ها

      · کارشناسی بهداشت عمومی

      · کاردانی بهداشت خانواده

ü گروه بهداشت حرفه‌ای

      این گروه در یک رشته دانشجو دارد:

      · کاردانی بهداشت حرفه‌ای

ü گروه اپیدمیولوژی و آمار

 

ü دانشکده دندان‌پزشکی

      دانشکده دندان‌پزشکی زاهدان در 22 بهمن سال 1369 تحت عنوان مرکز بهداشتکاران دهان و دندان تأسیس شد در این سال اولین دوره کاردانی بهداشتکاران دهان و دندان با تعداد 68 دانشجو برگزار شد. در سال 1371 تعداد 22 نفر دانشجوی بهداشتکار پذیرفته شد و در سال 1372 تعداد 32 نفر دانشجوی بهداشتکار پذیرفته شد که تعداد فارغ‌التحصیلان دوره کاردانی رشته بهداشتکاران دهان و دندان جمعاً 122 نفر می‌باشد. در سال 1373 مرکز بهداشتکاران دهان و دندان به دانشکده دندانپزشکی زاهدان تغییر عنوان یافت. در همین سال تعداد 28 نفر از طریق کنکور سراسری برای دوره دندان‌پزشکی عمومی پذیرفته شدند. هدف از اجرای برنامه دوره دکتری عمومی دندان‌پزشکی عمومی شایسته است که دارای مبانی قوی علمی، مهارت‌های مناسب درمانی، توانایی آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان و کارائی لازم برای انجام پژوهش‌های حین و پس از تحصیل بوده و قادر به ارائه خدمات کیفی مناسب درمانی و پیشگیری در نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور جمهوری اسلامی ایران باشند.

 

آزمایشگاه‌ها و لابراتوارها:

      آزمایشگاه‌های دارای فضای فیزیکی مستقل: آسیب‌شناسی دندان و دهان و فک، آزمایشگاه تحقیقات

      لابراتوارهای دارای فضای فیزیکی مستقل: لابراتوار آناتومی، فانتوم پروتز ثابت، فانتوم ترمیمی، فانتوم اندودنتیکس، فانتوم پارسیل و کامل، لابراتوار پروتزهای دندانی ثابت و متحرک، لابراتوار ارتودنتیکس و لابراتوار دندان‌پزشکی کودکان

      بخش‌های درمانی

      بخش تشخیص، بخش جراحی، بخش اطفال، بخش ارتودنسی، بخش پریو، بخش اندو، بخش ترمیمی، بخش پروتز، بخش ایمپلنت، بخش فانتوم، بخش ایزوله، بخش رادیولوژی، بخش پاتولوژی، لابراتوار

 

      ü دانشکده پرستاری و مامایی

      پس از ادغام آموزشگاه بهیاری با مدرسه عالی بهداشت در سال 1361 به مجتمع آموزشی حضرت فاطمه(س) تغییر نام داد. اولین دوره پذیرش دانشجوی کاردانی مامایی و پرستاری از بهمن 1365 آغاز و در سال 1370 کارشناسی ناپیوسته مامایی و از سال 1371 کارشناس پیوسته مامایی و پس از چند دوره کارشناسی پرستاری پیوسته و ناپیوسته به صورت روزانه و شبانه آغاز گردیده است.

      پذیرش دانشجوی دوره کاردانی پرستاری به شهرستان ایرانشهر و زابل واگذار گردیده و در حال حاضر این دانشکده دانشجوی دوره کارشناسی پرستاری روزانه و شبانه و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مامایی روزانه و شبانه و نیز دوره کاردانی روزانه اتاق عمل را پذیرش می‌نماید.

 

آزمایشگاه‌ها:

      در دانشکده پزشکی: آسیب‌شناشی، آناتومی، انگل‌شناسی، ایمنی‌شناسی، بیوشیمی، بافت‌شناسی و سلول‌شناسی، فیزیولوژی، فیزیک پزشکی، میکروب‌شناسی، آزمایش‌های کاربردی

      در مرکز مهارت‌های بالینی: skill lab

رشته‌های موجود در دانشکده

پرستاری

کارشناسی

روزانه و شبانه

اطاق عمل

کاردانی

روزانه و شبانه

مامایی

کارشناسی

کاردانی

مامایی

کارشناسی ناپیوسته

روزانه و شبانه

پرستاری

کارشناسی ناپیوسته

روزانه و شبانه

 

 

      ü دانشکده پرستاری و مامایی ایرانشهر

      رشته‌های موجود در دانشکده: مامایی- پرستاری

 

بیمارستان‌ها:

      بیمارستان خاتم- بیمارستان امام علی- بیمارستان چشم‌پزشکی الزهرا- بیمارستان بوعلی- بیمارستان بهاران

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

دانشکده علوم پزشکی جهرم

دانشکده علوم پزشکی جهرم در سال 1356 با پذیرش 40 نفر دانشجوی پزشکی و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعالیت خود را آغاز کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساختمان دانشکده در سال 1364 با زیر بنای 5000 متر مربع بازسازی گردید و در سال 1365 با پذیرش 90 نفر دانشجوی پزشکی و 20 نفر دانشجوی پرستاری فعالیت مجدد خود را آغاز نمود. پس از ادغام با واحدهای بهداشتی- درمانی در سال 1373 به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم تغییر عنوان یافت و به طور مستقل تحت نظارت مستقیم وزارت متبوع قرار گرفت. البته اداره آموزش این دانشکده در سال 1375 مستقل شده است. در حال حاضر 435 نفر دانشجو در این مکان مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 345 نفر دانشجوی رشته پزشکی و 100 نفر دانشجوی کارشناسی پرستاری روزانه و شبانه هستند.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

علوم پزشکی

1356

-

کارشناسی

پرستاری

علوم پزشکی

1366

-

کاردانی

هوشبری

علوم پزشکی

1382

-

کاردانی

تکنسین اتاق عمل

علوم پزشکی

1382

-

کارشناسی

پرستاری

علوم پزشکی

1374

شبانه

 

 

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی:

نام مرکز تحقیقاتی

نوع

سال تأسیس

نام دانشکده مربوطه

مرکز تحقیقات معاونت بهداشتی

غیر مصوب

1380

پزشکی

مرکز تحقیقات دانشجویی

دانشجویی

1374

پزشکی

 

 

تعداد اعضای هیئت علمی:

 

خانم

آقا

استاد

-

-

دانشیار

-

1

استادیار

11

15

مربی

2

6

 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

شهید استاد مطهری

1352

138

داخلی، قلب، جراحی، کودکان، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، پوست و بیهوشی

2

پیمانیه

1379

127

داخلی، قلب، جراحی، کودکان، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، عفونی و بیهوشی

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 

علوم پایه

فیزیوپاتولوژی

بالینی

دختر

42

16

59

پسر

29

18

67

 

امور پژوهشی

      تعداد طرح‌های تحقیقاتی توصیب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381: 22 طرح

      تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381:

      در مجلات بین‌المللی: 1 مقاله

      در مجلات معتبر در کشور: 6 مقاله

مشخصات نشریات ادواری

عنوان

سطح اعتبار

اولین سال انتشار

بسامد انتشار

تیراژ

خبرنامه پژوهشی 1

دانشگاهی

1380

گاهنامه

100

خبرنامه پژوهشی 2

دانشگاهی

1381

گاهنامه

200

گاهنامه

دانشگاهی

1381

گاهنامه

100

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

دانشکده علوم پزشکی تهران

در سال 1313 دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشکده این دانشگاه افتتاح و شروع به کار کرده به تدریج دانشکده‌های دندانپزشکی، داروسازی، بهداشت، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی و ابوریحان به مجموعه دانشگاه افوزده شدند. در سال 1364 مجموعه دانشکده‌های فوق‌الذکر از دانشگاه تهران جدا شده و تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه فعالیت دادند. در سال 1373 سازمان منطقه‌ای خدمات بهداشت و درمان تهران به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل گردید و از این زمان به بعد این دانشگاه تحت نام دانشگاه علوم پزکش یو خدمات بهداشتی درمانی تهران به فعالیت ادامه داد.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

فلوشیپ

ویتره‌ورتین

پزشکی

-

-

فلوشیپ

قرنیه

پزشکی

-

-

فلوشیپ

استرابیسم

پزشکی

-

-

فلوشیپ

جراحی سر و گردن

پزشکی

-

-

فلوشیپ

پیوند کلیه

پزشکی

-

-

فلوشیپ

اروانکولوژی

پزشکی

-

-

فلوشیپ

نازائی

پزشکی

-

-

فلوشیپ

انکولوژی زنان

پزشکی

-

-

فلوشیپ

اینترونشنال کاردیولوژی

پزشکی

-

-

فلوشیپ

اتولوژی و نورواتولوژی

پزشکی

-

-

فوق تخصص

جراحی قلب و عروق

پزشکی

-

-

فوق تخصص

جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

پزشکی

-

-

فوق تخصص

جراحی توراکس

پزشکی

-

-

فوق تخصص

جراحی کودکان

پزشکی

-

-

فوق تخصص

غدد درون‌ریز و متابولیسم

پزشکی

-

-

فوق تخصص

کلیه بالغین

پزشکی

-

-

فوق تخصص

خون و سرطان بالغین

پزشکی

-

-

فوق تخصص

گوارش بالغین

پزشکی

-

-

فوق تخصص

روماتولوژی

پزشکی

-

-

فوق تخصص

ریه

پزشکی

-

-

فوق تخصص

قلب و عروق

پزشکی

-

-

فوق تخصص

نوزادان

پزشکی

-

-

فوق تخصص

کلیه کودکان

پزشکی

-

-

فوق تخصص

گوارش کودکان

پزشکی

-

-

فوق تخصص

عفونی کودکان

پزشکی

-

-

فوق تخصص

غدد کودکان

پزشکی

-

-

فوق تخصص

روان‌پزشکی کودکان

پزشکی

-

-

فوق تخصص

ایمونولوژی و آلرژی کودکان

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

آسیب‌شناسی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

مغز و اعصاب

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

پزشکی اجتماعی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

پوست

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

داخلی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

عفونی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

قلب و عروق

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

کودکان

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

طب کار

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

روان‌پزشکی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

پرتوشناسی تشخیصی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

پرتودرمانی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

پزشکی هسته‌ای

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

زنان و زایمان

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

جراحی عمومی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

جراحی مغز و اعصاب

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

بیهوشی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

پزشکی قانونی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

چشم‌پزشکی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

جراحی استخوان و مفاصل

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

جراحی کلیه و مجاری ادراری، تناسلی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

گوش و حلق و بینی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

ارتودنتیکس

دندانپزشکی

-

-

دکتری تخصصی

آسیب‌شناسی دهان

دندانپزشکی

-

-

دکتری تخصصی

دندانپزشکی کودکان

دندانپزشکی

-

-

دکتری تخصصی

اندودنتیکس

دندانپزشکی

-

-

دکتری تخصصی

بیماری‌های دهان و تشخیص

دندانپزشکی

-

-

دکتری تخصصی

پروتز دندانی

دندانپزشکی

-

-

دکتری تخصصی

پریودنتیکس

دندانپزشکی

-

-

دکتری تخصصی

جراحی فک و صورت

دندانپزشکی

-

-

دکتری تخصصی

دندانپزشکی ترمیمی

دندانپزشکی

-

-

دکتری تخصصی

پرتوشناسی تشخیصی دندان، فک و صورت

دندان‌پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

اپیدمیولوژی

بهداشت

-

-

Ph.D.

آسیب‌شناسی دهان

دندان‌پزشگی

-

-

Ph.D.

آمار حیاتی

بهداشت

-

-

Ph.D.

آموزش بهداشت

بهداشت

-

-

Ph.D.

انگل‌شناسی پزشکی

بهداشت

-

-

Ph.D.

ایمونولوژی پزشکی

پزشکی

-

-

Ph.D.

آسیب‌شناسی دهان

دندان‌پزشکی

-

-

Ph.D.

بافت‌شناسی پزشکی

پزشکی

-

-

Ph.D.

باکتری‌شناسی

بهداشت

-

-

Ph.D.

باکتری‌شناسی

پزشکی

-

-

Ph.D.

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

-

-

Ph.D.

بهداشت عمومی

بهداشت

-

-

Ph.D.

بیوتکنولوژی

داروسازی

-

-

Ph.D.

بیوشیمی بالینی

پزشکی

-

-

Ph.D.

پرستاری

پرستاری و مامایی

-

-

Ph.D.

حشره‌شناسی پزشکی

بهداشت

-

-

Ph.D.

ژنتیک پزشکی

بهداشت

-

-

Ph.D.

سم‌شناسی- داروشناسی

داروسازی

-

-

Ph.D.

سم‌شناسی عمومی

داروسازی

-

-

Ph.D.

شیمی دارویی

داروسازی

-

-

Ph.D.

آناتومی

پزشکی

-

-

Ph.D.

علوم تغذیه

بهداشت

-

-

Ph.D.

فارماسیوتیکس

داروسازی

-

-

Ph.D.

فاماکوگنوزی

داروسازی

-

-

Ph.D.

فارماکولوژی

داروسازی

-

-

Ph.D.

فیزیک پزشکی

پزشکی

-

-

Ph.D.

فیزیوتراپی

توانبخشی

-

-

Ph.D.

فیزیولوژی

پزشکی

-

-

Ph.D.

قارچ‌شناسی پزشکی

بهداشت

-

-

Ph.D.

کلینیکال فارماسی

داروسازی

-

-

Ph.D.

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

بهداشت

-

-

Ph.D.

ویروس‌شناسی

بهداشت

-

-

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

-

-

دکتری حرفه‌ای

دندان‌پزشکی

دندان‌پزشکی

-

-

دکتری حرفه‌ای

داروسازی

داروسازی

-

-

کارشناسی ارشد

آمار حیاتی

بهداشت

-

-

کارشناسی ارشد

آموزش بهداشت

بهداشت

-

-

کارشناسی ارشد

انگل‌شناسی پزشکی

بهداشت

-

-

کارشناسی ارشد

ایمونولوژی پزشکی

بهداشت

-

-

کارشناسی ارشد

باکتری شناسی

بهداشت

-

-

کارشناسی ارشد

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

-

-

کارشناسی ارشد

بهداشت عمومی

بهداشت

-

-

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

بهداشت

-

-

کارشناسی ارشد

تغذیه

بهداشت

-

-

کارشناسی ارشد

تکنولوژی رادیولوژی

بهداشت

-

-

کارشناسی ارشد

حشره‌شناسی پزشکی

بهداشت

-

-

کارشناسی ارشد

ژنتیک

بهداشت

-

-

کارشناسی ارشد

MPH

بهداشت

-

-

کارشناسی ارشد

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

بهداشت

-

-

کارشناسی ارشد

ایمونولوژی پزشکی

پزشکی

-

-

کارشناسی ارشد

بافت‌شناسی پزشکی

پزشکی

-

-

کارشناسی ارشد

بیوشیمی بالینی

پزشکی

-

-

کارشناسی ارشد

روان‌شناسی بالینی

پزشکی

-

-

کارشناسی ارشد

ژنتیک انسانی

پزشکی

-

-

کارشناسی ارشد

سم‌شناسی عمومی

پزشکی

-

-

کارشناسی ارشد

آناتومی

پزشکی

-

-

کارشناسی ارشد

فیزیک پزشکی

پزشکی

-

-

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی

پزشکی

-

-

کارشناسی ارشد

مهندسی پزشکی

پزشکی

-

-

کارشناسی

شنوایی‌سنجی

 

 

-

کارشناسی

مدارک پزشکی

پیراپزشکی

-

-

کارشناسی

آناتومی

پزشکی

-

-

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

-

-

کارشناسی

علوم بهداشت در تغذیه

بهداشت

-

-

کارشناسی

فیزیوتراپی

توانبخشی

-

-

کارشناسی

گفتاردرمانی

توانبخشی

-

-

کارشناسی

مامایی

پرستاری و مامایی

-

-

کارشناسی

مدیریت خدمات بهداشت درمانی

پیراپزشکی

-

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

-

-

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت حرفه‌ای

ابوریحان

-

-

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

ابوریحان

-

-

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

ابوریحان

-

-

کارشناسی ناپیوسته

حشره‌شناسی

ابوریحان

-

-

کارشناسی ناپیوسته

پرتودرمانی

پیراپزشکی

-

-

کارشناسی ناپیوسته

تکنولوژی رادیولوژی

پزشکی

-

-

کارشناسی ناپیوسته

تکنسین اتاق عمل

پرستاری و مامایی

-

-

کارشناسی ناپیوسته

حشره‌شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

بهداشت

-

-

کاردانی

پرتودرمانی

پیراپزشکی

-

-

کاردانی

پرستاری

پیراپزشکی

-

-

کاردانی

پرستاری دندان‌پزشکی

داندان‌پزشکی

-

-

کاردانی

پروتز دندان

دندان‌پزشکی

-

-

کاردانی

تکنولوژی رادیولوژی

پیراپزشکی

-

-

کاردانی

تکنسین اتاق عمل

پرستاری و مامایی

-

-

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

-

-

کاردانی

هوشبری

پیراپزشکی

-

-

 

 

بیمارستان‌ها:

      15 بیمارستان آموزشی با 4400 تختخواب: بیمارستان‌های امام خمینی(ره)، سینا، دکتر شریعتی، ولی‌عصر، امیراعلم، ضیائیان و بهارلو بیمارستان‌های عمومی می‌باشند، مرکز طبی کودکان و بیمارستان بهرامی مراکز درمانی کودکان، بیمارستان فارابی مرکز تخصصی چشم، بیمارستان رازی برای بیماری‌های پوستی، بیمارستان روزبه مرکز درمان بیماری‌های روانی، بیمارستان آرش و میرزاکوچک خان برای بیماری‌های زنان و ناباروری، مؤسسه‌ی معراج مرکز درمانی سرطان می‌باشند.

 

1- دانشکده پزشکی تهران

      دانشکده پزشکی در سال 1313 همزمان با سال تأسیس دانشگاه تهران تأسیس گردید. از نظر بودجه ها تا سال 1321 دانشکده داروسازی و دانشکده دندان‌پزشکی تحت نظر دانشکده پزشکی اداره می‌گردید و از این سال به بعد به صورت جداگانه اداره شد. در این دانشکده مجله طب عمومی در سال 1341 و مجله اکتامیدکا در سال 1333 انتشار یافت. در سال 1319 کلیه بیمارستان‌های تهران به دانشکده پزشکی واگذار شد. در همین سال امور اداری و مالی بیمارستان‌ها در اداره کل دانشکده پزشکی خلاصه می‌شد که از لحاظ مالی نماینده وزارت دارایی بود.

      در سال 1328 هیئت وزیران بودجه دانشکده پزشکی را از دانشگاه جدا نمود و در سال‌های قبل از انقلاب دانشکده پزشکی به چندین دانشکده تبدیل شد مثل دانشکده پزشکی داریوش (بیمارستان شریعتی)، دانشکده پزشکی رازی (بیمارستان رازی و امیراعلم)، دانشکده پزشکی ابن سینا و دانشکده پزشکی پهلوی (بیمارستان امام) که بعد از انقلاب دوباره تحت نظر یک دانشکده پزشکی قرار گرفت.

آزمایشگاه‌ها:

      1- آسیب‌شناسی 2- آناتومی 3- بافت‌شناسی 4- بیوشیمی 5- فیزیک پزشکی 6- فیزیولوژی 7- انگل‌شناسی، ایمنی‌شناسی، میکروب‌شناسی، قارچ‌شناسی و ویروس‌شناسی

2- دانشکده دندان‌پزشکی:

      تا سال 1297 دندان‌پزشکی شاخه‌ای از طب در دارالفنون بود. در آبان ماه سال 1297 کلاس طب به مدرسه طب تغییر کرد و در نتیجه این مدرسه اتاق و رئیس جداگانه‌ای داشت که محل آن در حیاط بزرگ دارالفنون قرار داشت. با گذشت زمان و با جدا شدن مدرسه طب از دارالفنون چند اتاق در حیاط وزارت معارف به آن اختصاص داده شد. در سال 1300 به پیشنهاد دکتر ملیچارسکی و دکتر سیاح و تصویب مسئولین وقت دستور راه‌اندازی مدرسه دندان‌سازی داده شد. این مدرسه در سال 10- 1309 وابسته به مدرسه عالی طب بود و مدیریت آن به دکتر ملیچارسکی و سپس به دکتر سیاح واگذار گردید. پایه دانشگاه به سبک دانشگاه‌های اروپایی در سال 1313 ریخته شد و دکتر سیاح رئیس و دکتر محسن بک عهده‌دار تدریش کلینیکی شدند. دوره آن 5 سال بود که 4 سال صرف آموزش نظری و عملی می‌شد و 1 سال نیز برای تهیه و تدوین پایان‌نامه در نظر گرفته شده بود. در حال حاضر این دانشکده در رشته‌های مختلف دندانپزشکی و در مقاطع تحصیلی گوناگون با همکاری اعضای هیئت علمی مجرب به فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و درمانی مشغول است.

آزمایشگاه‌ها و لابراتوارها:

      آزمایشگاه‌های دارای فضای فیزیکی مستقل (در دانشکده دندان‌پزشکی): 1- آناتومی 2- بیوشیمی 3- بافت‌شناسی دهان و دندان
4- فیزیولوژی 5- آسیب‌شناسی دهان و فک 6- فیزیک پزشکی 7- آزمایشگاه تشخیص طبی

      لابراتوارهای دارای فضای فیزیکی مستقل: 1- فانتوم ترمیمی، فانتوم پروتز ثابت، فانتوم اندودنتیکس، فانتوم پروتز پارسیال و کامل
2- لابراتوار آناتومی (مورفولوژی دندان) 3- لابراتوار پروتزهای دندانی ثابت 4- لابراتور پروتز دندانی متحرک 5- لابراتور ارتودنتیکس
6- لابراتور دندان‌پزشکی کودکان 7- پریودنتیکس 8- آزمایشگاه تشخیص طبی

 

3- دانشکده داروسازی

      در سال 1313 دانشکده داروسازی وابسته به مدرسه عالی طب بود و ورود به آن با داشتن دیپلم کامل متوسطه طی یک دوره سه ساله ممکن بود. از سال 1318 دوره آموزشی به 4 سال تبدیل شد و فارغ‌التحصیلان مدرک Pharm.D اخذ می‌نمودند. در سال 1335 داروسازی از پزشکی جدا شد و یک دوره 5 ساله به آن اختصاص یافت. تا سال 1365 آموزش داروسازی محدود به رشته‌های undergraduate بود، ولی از آن سال رشته‌های تخصصی postgraduate در دانشکده داروسازی راه‌اندازی شد.

آزمایشگاه‌ها:

      1- شیمی عمومی 2- شیمی تجزیه 3- شیمی آلی 4- روش‌های تجزیه دستگاهی 5- کنترل میکربی 6- داروسازی صنعتی 7- اشکال دارویی 8- کنترل فیزیکی و شیمیایی 9- سم‌شناسی 10- فارماکولوژی 11- مفردات پزشکی 12- گیاهان دارویی

 

4- دانشکده پرستاری و مامایی

آموزش پرستاری:

      دانشکده پرستاری کار آموزش خود را از سال 1315 با عنوان آموزشگاه پرستاری با مجوز وزارت فرهنگ به صورت دو ساله آغاز نمود. در سال 1320 با پذیرش دانشجو به صورت شبانه‌روزی و طی دوره آموزشی 3 ساله، به فارغ‌التحصیلان مدرکی معادل لیسانس پرستاری ارائه نمود. آموزشگاه عالی پرستاری در اردیبهشت ماه 1328 در فضایی به وسعت 8194 متر مربع فعالیت خود را در جهت تربیت پرستار با درجه لیسانس پرستاری و دوره 3 ساله ادامه داد و هر سال در 2 نوبت با نظام آموزشی ثلثی از طریق کنکور اختصاصی اقدام به پذیرش دانشجو می‌نمود. این دانشجویان به صورت شبانه‌روزی با سیستم آموزشی خاص جهت کار و ارائه خدمات پرستاری در بیمارستان‌های وابسته به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران تربیت می‌شدند که جمعاً 57 دوره فارغ‌التحصیل نمود. پس از انقلاب فرهنگی و ادغام دو مدرسه عالی پرستاری دکتر شریعتی (1357- 1353 جمعاً 5 دوره فارغ‌التحصیل) و رازی در سال 1362 آموزشگاه عالی پرستاری دانشگاه تهران به مدرسه عالی پرستاری و مامایی دانشگاه تهران تغییر نام پیدا نمود و نظام آموزش نیمسالی (ترمی) بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استوار گردید. که طول دوره تحصیل دانشجویان 4 سال و به صورت سیستم واحدی بود.

      در سال 1365 با تصویب طرح ادغام دانشگاه‌های علوم پزشکی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدرسه عالی همراه با ادغام دو مدرسه عالی پرستاری آذرمیدخت و آزادگان. تحت عنوان مدرسه عالی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره شده و فعالیت خود را ادامه داد.

      در سال 1366 با صدور مجوز شورای گسترش دانشگاه‌ها به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران تغییر نام یافت. از سال 1362 دانشکده پرستاری و مامایی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی پرستاری نمود که جمعاً 10 دوره فارغ‌التحصیل داشته و این مقطع تحصیلی در سال 1367 متوقف شد. از سال 1364 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته پرستاری شروع گردید که جمعاً با 15 دوره فارغ‌التحصیل در سال 1378 خاتمه یافت. پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری از سال 1365 آغاز شده 2 بار در سال پذیرش دانشجو داشته و تا کنون (ادریبهشت 1383) 33 دوره دانشجو مشغول به تحصیل بوده‌اند. در ضمن از سال 1367 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی تکنسیین اتاق عمل نموده و با 13 دوره فارغ‌التحصیل در سال 1380 تربیت دانشجو در این مقطع متوقف گردید. آموزش کارشناسی ارشد پرستاری با 5 گرایش: آموزش پرستاری داخلی جراحی، کودکان، بهداشت جامعه، بهداشت روان، مدیریت پرستاری و بیهوشی (فقط 3 دوره تربیت نموده) در سال 1367- 77 آغاز شد که تا کنون ادامه دارد. در سال 1378 اولین دوره دکتری پرستاری با پذیرش دو دانشجو با گرایش آموزش پرستاری فعالیت آموزشی خود را شروع نموده است و تا کنون ادامه دارد.

 

آموزش مامایی:

      در سال 1309 اساسنامه آموزش مامایی به طور رسمی با طول دوره سه ساله به تصویب رسید. در فاصله سال‌های 1334- 1331 پذیرش دانشجو متوقف گردید و مجدداً در سال 1334 شروع به فعالیت نمود و به دانشجویانی که از میان پرستاران فارغ‌التحصیل پذیرش می‌شدند (با مدرک معادل لیسانس و یا معادل لیسانس پرستاری) مدت 12 الی 18 ماه آموزش مامایی داده می‌شد و به عنوان پرستا ماما (نرس ماما) فارغ‌التحصیل می‌شدند که جمعاً 35 دوره فارغ‌التحصیل داشته است.

      پس از انقلاب فرهنگی و بازگشایی مجدد دانشگاه‌ها، مدرسه عالی پرستاری و مامایی در سال تحصیلی 62- 1361 اقدام به پذیرش دانشجوی مامایی در مقطع کاردانی نمود که جمعاً 13 دوره فارغ‌التحصیل داشته است و در سال 74- 1373 این مقطع تحصیلی متوقف گردید، از سال 1365 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته مامایی نمود که این دوره در سال 1366 متوقف و جمعاً 4 دوره فارغ‌النحصیل نمود.

      از سال 1365 با انتقال آموزش رشته‌های گروه پزشکی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و ادغام مدارش عالی پرستاری و مامایی در سال 1366 به دانشکده پرستاری و مامایی تغییر نام پیدا نموده و از آن تاریخ تا کنون اقدام به پذیرش دانشجوی مامایی در مقطع کارشناسی پیوسته نموده است که تا کنون (مهر 1382) جمعاً 20 دوره مشغول به تحصیل بوده‌اند.

      اولین دوره کارشناسی ارشد مامایی در سال 1369 از بین فارغ‌التحصیلان کارشناسی پرستار ماما و همچنین کارشناسی مامایی با دو گرایش، آموزش بارداری و زایمان (مامایی) و بهداشت مادران و کودکان شروع به فعالیت نموده است و تا کنون ادامه دارد.

آزمایشگاه‌ها:

      در دانشکده پرستاری و مامایی: 1- skill lab 2- بیوشیمی 3- فیزیولوژی 4- انگل‌شناسی 5- میکروب‌شناسی 6- ایمنی‌شناسی و آزمایشات کاربردی

      در دانشکده پزشکی: 1- آسیب‌شناسی 2- بافت‌شناسی و سلول‌شناسی 3- تشریح

5- دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی

6- دانشکده پیراپزشکی

7- دانشکده توانبخشی

      اولین اقدام در زمینه ایجاد مرکزی جهت آموزش و تربیت افراد حرفه‌ای در رشته‌های مختلف توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی) در اواخر سال 1343 برداشته شد.

      دانشکده پزشکی دانشگاه تهران طبق اساسنامه مورخ بیست و سوم تیر ماه سال 1344 شورای مرکزی دانشگاه‌ها عهده‌دار این وظیفه گردید که در این راه از همکاری وزارت بهداری و سازمان بهداشت جهانی نیز بهره جست.

      اولین دوره دانشجویان در مهر ماه همان سال (1344) رسماً در آموزشگاه فیزیوتراپی دانشکده پزشکی واقع در بیمارستان امام شروع به تحصیل نمودند. در آبان ماه 1347 تغییراتی در نحوه تدریس و طرز کار آموزش دانشجویان ایجاد گردید. این مرکز از سوی جامعه بین‌المللی فیزیوتراپی به رسمیت شناخته شد. وظیفه اصلی این مؤسسه آموزش و تربیت فیزیوتراپیست در سطح لیسانس دانشگاهی ایران بود که بر طبق برنامه مدون دانش‌آموختگان از طرف دانشگاه تهران پس از گذراندن حداقل 140 واحد آموزشی موفق به دریافت لیسانس فیزوتراپی می‌شدند.

      در سال 1351 هجری شمسی مطالعه جهت ایجاد رشته کاردرمانی (ارگوتراپی آغاز گردید که در بهمن ماه سال بعد به تصویب رسید و در نتیجه مؤسسه عالی فیزیوتراپی به مؤسسه عالی توانبخشی تغییر نام یافت. گام‌های مؤثری در جهت ارتقاء سطح آموزش علوم توانبخشی با تأسیس دو دوره جدید کارشناسی ارشد فیزیوتراپی در آبان ماه سال 64 و کارشناسی رشته شنوایی‌شناسی در سال 67 برداشته شد و بالاخره این مرکز در سال 1367 به نام دانشکده توانبخشی و با هدف فراهم آوردن برنامه‌های آموزشی براساس نیاز کشور در جهت تربیت افراد متعهد ادامه فعالیت داد.

      دوره‌های کارشناسی گفتاردرمانی، کارشناسی ارشد شنوایی‌شناسی و کارشناسی ارشد کاردرمانی نیز به تربیت در سال‌های 71 و 74 و 83 به تصویب رسید. روند تلاش در این دانشکده به همت مسئولین و در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش و توان علمی آن به طور مستمر پیگیری می‌شود به طوری که در نشست‌های شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت با برقراری دوره دکترای تخصصی فیزیوتراپی (Ph.D) و کارشناسی ارشد گفتار درمانی (M.Sc) موافقت شد و بر این اساس در سال 79- 1378 در رشته‌های فوق دانشجو پذیرفته می‌شود. برنامه‌هایی نیز برای ایجاد برگزاری دوره‌های دکتری تخصصی سایر رشته‌ها در دست بررسی می‌باشد.

 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رضا

دانشکده علوم پزشکی تبریز

دانشگاه تبریز از اول مهرماه سال 1326 با دو دانشکده پزشکی و ادبیات رسما کار خود را آغاز کرد و سپس دانشکده‌های دیگر به آن اضافه شدند. دانشگاه علوم پزشکی تبریز به استناد مصوبه 9/5/1364 مجلس شورای اسلامی از دانشگاه تبریز منفک و از سال 1365 به عنوان دانشگاه علوم پزشکی تبریز مستقلا به فعالیت آموزشی، پژوهشی و درمانی خود ادامه داد.

      از تاریخ 10/12/1372 مطابق مصوبه شورای عالی اداری وزارت متبوع همگام با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استان‌ها ادغام شد و تا کنون نیز تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز فعالیت نموده است.

      این دانشگاه یکی از بزرگ‌ترین مراکز آموزشی و درمانی کشور بوده، با ایجاد دوره‌های جدید در مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه‌ای، phD دکتری تخصصی و فوق تخصصی در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و تربیت نیروی انسانی کشور قدم‌های مؤثری برداشته است.

      دانشکده‌های تحت پوشش: پزشکی، داندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی، بهداشت و تغذیه، پیراپزشکی، توانبخشی، پرستاری و مامایی مراغه

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

فوق تخصص

خون و سرطان بالغین

پزشکی

1367

-

فوق تخصص

جراحی قلب و عروق

پزشکی

1367

-

فوق تخصص

جراحی قفسه صدری

پزشکی

1367

-

دکتری تخصصی

کودکان

پزشکی

1365

-

دکتری تخصصی

جراحی عمومی

پزشکی

1365

-

دکتری تخصصی

پرتوشناسی تشخیصی

پزشکی

1365

-

دکتری تخصصی

بیهوشی

پزشکی

1365

-

دکتری تخصصی

جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی

پزشکی

1365

-

دکتری تخصصی

جراحی استخوان و مفاصل

پزشکی

1365

-

دکتری تخصصی

زنان و زایمان

پزشکی

1365

-

دکتری تخصصی

آسیب‌شناسی

پزشکی

1365

-

دکتری تخصصی

روانپزشکی

پزشکی

1365

-

دکتری تخصصی

گوش و حلق و بینی

پزشکی

1365

-

دکتری تخصصی

پوست

پزشکی

1365

-

دکتری تخصصی

چشم‌پزشکی

پزشکی

1365

-

دکتری تخصصی

بیماری‌های عفونی

پزشکی

1365

-

دکتری تخصصی

مغز و اعصاب

پزشکی

1365

-

دکتری تخصصی

قلب و عروق

پزشکی

1368

-

دکتری تخصصی

جراحی مغز و اعصاب

پزشکی

1371

-

دکتری تخصصی

پزشکی فیزیکی و توانبخشی

پزشکی

1372

-

دکتری تخصصی

داخلی

پزشکی

1373

-

دکتری تخصصی

اندودنتیکس

داندانپزشکی

1379

-

دکتری تخصصی

پریودنتیکس

داندانپزشکی

1379

-

دکتری تخصصی

ارتودنتیکس

داندانپزشکی

1381

-

دکتری تخصصی

داندانپزشکی ترمیمی

داندانپزشکی

1381

-

دکتری تخصصی

جراحی فک و دهان و صورت

داندانپزشکی

1379

-

دکتری تخصصی

فارماسیوتیکس

داروسازی

1372

-

Ph.D.

بافت‌شناسی پزشکی

پزشکی

1376

-

Ph.D.

بیوشیمی

پزشکی

1378

عدم پذیرش از 81

Ph.D.

فیزیولوژی

پزشکی

1378

عدم پذیرش از 81

Ph.D.

فارماکوگنوزی

داروسازی

1369

-

Ph.D.

فارماکولوژی

داروسازی

1377

-

Ph.D.

پرستاری

پرستاری و مامایی

1373

عدم پذیرش از 81

Ph.D.

علوم تغذیه

بهداشت و تغذیه

1374

-

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

1326

-

دکتری حرفه‌ای

داندانپزشکی

داندانپزشکی

1366

-

دکتری حرفه‌ای

داروسازی

داروسازی

1328

-

کارشناسی ارشد

آموزش پرستاری

پرستاری و مامایی

1369

-

کارشناسی ارشد

مامایی

پرستاری و مامایی

1370

-

کارشناسی ارشد

علوم تغذیه

بهداشت و تغذیه

1370

-

کارشناسی ارشد

بافت‌شناسی

پزشکی

1369

عدم پذیرش از 81

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی

پزشکی

1370

عدم پذیرش از 81

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

پزشکی

1373

عدم پذیرش از 81

کارشناسی ارشد

میکروبیولوژی

پزشکی

1374

عدم پذیرش از 81

کارشناسی ارشد

انگل‌شناسی

پزشکی

1379

عدم پذیرش از 81

کارشناسی

مامایی

پرستاری و مامایی

1366

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

1365

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی مراغه

1370

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی اهر

1370

عدم پذیرش از 79

کارشناسی

علوم تغذیه

بهداشت و تغذیه

1366

-

کارشناسی

کتابداری در شاخه پزشکی

پیراپزشکی

1374

-

کارشناسی

فیزیوتراپی

توانبخشی

1372

-

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

بهداشت و تغذیه

1373

-

کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1373

-

کارشناسی ناپیوسته

تکنولوژی رادیولوژی

پیراپزشکی

1373

-

کاردانی

اتاق عمل

پرستاری و مامایی

1366

-

کاردانی

فوریت‌های پزشکی

پرستاری و مامایی

1381

-

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت و تغذیه

1365

-

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت و تغذیه

1366

-

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت و تغذیه

1366

-

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1365

-

کاردانی

تکنولوژی رادیولوژی

پیراپزشکی

1366

-

کاردانی

مدارک پزشکی

پیراپزشکی

1366

-

کاردانی

هوشبری

پیراپزشکی

1365

-

 

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی:

نام مرکز تحقیقاتی

نوع

سال تأسیس

نام دانشکده مربوطه

کاربرد دارویی

مصوب

1377

پزشکی

سل و بیماری‌های ریوی

مصوب

1376

پزشکی

مدیریت خدمات بهداشتی

مصوب

-

دانشگاه

قلب و عروق

غیر مصوب

1375

پزشکی

نازایی IVF

غیر مصوب

1372

پزشکی

دانشجویی

دانشجویی

1372

پزشکی

 

 

دانشکده پزشکی تبریز:

      در زمان حکومت 80 ساله حکومت ایلخانان مغول (656 تا 736 هجری قمری) بزرگ‌ترین مرکز بین‌المللی پزشکی دارالشفاء ربع رشیدی شامل دانشکده طب و بیمارستان وابسته بوده و ریاست آن را محمدبن‌الفیلی ملقب به جالینوس زمان بر عهده داشته است. این مرکز علاوه بر درمان به کارهای آموزش شبانه‌روزی نیز می‌پرداخته است. این مرکز شامل بیمارستان، داروخانه، بیت‌الکتاب (کتابخانه) با بیش از 60000 جلد کتاب در زمینه‌های مختلف بوده است. در تاریخ آبان 1326 احکام وزارنی به عنوان آقای دکتر بیانی و حبیبی و آقای معلمی و اعضای اداری صادر گردید و طی آن دانشکده ادبیات و دانشکده پزشکی رسماً کار خود را شروع کردند. سپس این دانشکده با سایر دانشگاه ها و مؤسسات فرهنگی ممالک خارجی فرانسه، آمریکا، انگلیس، سوئیس، مصر، ترکیه و افغانستان ارتباط برقرار نمود. در سال 1946 میلادی (54 سال پیش) دانشکده پزشکی به صورت امروزی به عنوان یکی از دانشکده‌های قدیمی ایران در مرکز شهر تبریز در یک ساختمان قدیمی با یک کلاس و آزمایشگاه تأسیس شد در سال 1960 میلادی ساختمان اصلی دانشکده پزشکی با بیمارستان مربوطه ساخته و شروع به کار کرد و در مهر ماه سال 1379  هجری شمسی به ساختمان جدید فعلی آن منتقل گردیده است.

تعداد اعصای هیات علمی:

 

خانم

آقا

استاد

-

17

دانشیار

7

40

استادیار

62

150

مربی

9

28

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 

علوم پایه

فیزیوپاتولوژی

بالینی

دختر

147

84

337

پسر

186

64

392

 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

امام خمینی(ره)

1342

353

داخلی، داخلی اعصاب، ریه، کلیه، گوارش، جراحی، جراحی توراکسی، گوش و حلق و بینی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، عفونی و بیهوشی

2

سینا

1330

311

داخلی، روماتولوژی، ریه، غدد، قلب، کلیه، گوارش، جراحی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست و عفونی

3

کودکان

1349

188

کودکان و رشته‌های فوق تخصصی کودکان

4

شهدا

1363

257

جراحی استخوان و مفاصل و بیهوشی

5

شهید قاضی طباطبایی

1367

44

داخلی خون و جراحی عمومی

6

شهید مدنی

1348

158

داخلی قلب و عروق

7

الزهرا(س)

1351

127

زنان و زایمان و نوزادان

8

نیکوکاری

1339

60

چشم‌پزشکی

9

رازی

1353

650

داخل یاعصاب و روانپزشکی

10

طالقانی

1359

150

زنان و زایمان

 

 

امور پژوهشی

      تعداد طرح‌های تحقیقاتی تصویب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381: 53 طرح

      تعداد مقالات اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381:

      در مجلات بین‌المللی: 25 مقاله

      در مجلات معتبر در کشور: 95 مقاله

مشخصات نشریات ادواری

عنوان

سطح اعتبار

اولین سال انتشار

بسامد انتشار

تیراژ

مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کشوری

1338

فصلنامه

1000

مجله علوم دارویی

کشوری

1373

شش‌ماهه

500

مجله فلش

دانشگاهی

1380

فصلنامه

-

مجله کالبد

دانشگاهی

1379

فصلنامه

-

مجله نجوی

دانشگاهی

1379

فصلنامه

-

مجله قلب

دانشگاهی

1381

ماهنامه

-

 

دانشکده بهداشت و تغذیه تبریز

      این دانشکده در تاریخ 28/02/1370 با ادغام گروه‌های آموزشی بیوشیمی و تغذیه از دانشگاه داروسازی، گروه بهداشت از دانشکده پزشکی و گروه بهداشت محیط و بمارزه با بیماری‌ها از دانشکده پیراپزشکی تأسیس گردید. شایان ذکر است که رشته علوم تغذیه از سال 1353 در دانشکده داروسازی مستقر بوده است. این دانشکده از سال 70 تا 75 در دانشکده داروسازی از سال 75 تا 77 در محل فعلی دانشکده توانبخشی و از سال 77 تا سال 80 در دانشکده داندانپزشکی و از سال 80 در محل اصلی خود فعالیت‌های آموزشی را ادامه می‌دهد. در این دانشکده علاوه بر مقطع کارشناسی تغذیه، دروه‌های کارشناسی ارشد و PhD نیز دایره بوده و هم‌زمان با پذیرش رشته علوم تغذیه در رشته‌های بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری‌ها و بهداشت محیط در مقطع کاردانی و از سال 82 رشته مدیریت نیز خدمات آموزشی ارائه می‌کند.

تعداد اعضای هیات علمی دانشکده که به دانشجویان رشته علوم تغذیه درس می‌دهند:

 

خانم

آقا

استاد

-

1

دانشیار

-

2

استادیار

1

2

مربی

3

3

 

      دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و PhD علوم تغذیه: 10 نفر مقطع PhD و 20 نفر مقطع کارشناسی ارشد علوم تغذیه

      دانشجویان دوره کارشناسی علوم تغذیه: در مجموع 79 نفر

      گروه‌های آموزشی مصوب: گروه آموزشی بیوشیمی و تغذیه درمانی، تغذیه در جامعه و تغذیه علوم و صنایع غذایی

 

امور پژوهشی

      تعداد مقالات اعضای هیات علمی دانشکده علوم تغذیه از اول فروردین ماه 1280 تا مهر ماه 1381:

      در مجلات بین‌المللی: 8 مقاله

      در مجلات معتبر در کشور: 15 مقاله

مشخصات نشریات ادواری

عنوان

سطح اعتبار

اولین سال انتشار

بسامد انتشار

تیراژ

زیتون

دانشگاهی

1378

-

-

سیمیا

دانشگاهی

1381

-

-

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی تبریز

      این دانشکده در سال 1295 شمسی با عنوان آموزشگاه علمی پرستاری وابسته به بیمارستان میسیون آمریکایی تأسیس گردید و تا 1349 به فعالیت ادامه داد. در همان سال آموزشگاه مزبور در دانشگاه تبریز ادغام می‌گردد.

      در سال 1344 آموزش رشته مامایی در دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز شروع گردید که بعدها تبدیل به آموزش رشته پرستارماما شد. در سال 1347 آموزشگاه عالی پرستاری با پذیرش دانشجو در رشته پرستاری در محلی جدا از دانشکده پزشکی به فعالیت خود ادامه داد و در سال 1355 نظام واحدی جایگزین نظام قبلی گردید.

      از سال 1362 آموزشگاه عالی پرستاری به محل جدید منتقل و تحت عنوان آموزشکده و دانشکده پرستاری و مامایی فعالیت نمود. پذیرش دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته با نظام آموزشی جدید از همان سال انجام گرفت.

      در سال 1365 رشته اتاق عمل از دانشکده پزشکی منفک و به آموزشکده جدید منتقل گردید. دانشجویان و کادر آموزشی آموزشگاه مجتمع رازی نیز هم‌زمان با جدا شدن رشته‌های علوم پزشکی از دانشگاه تبریز و تأسیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به این مرکز منتقل گردیدند و دانشکده پرستاری و مامایی تشکیل یافت.

تعداد اعضای هیات علمی که به دانشجویان پرستاری تدریس می‌کنند:

 

خانم

آقا

استاد

-

-

دانشیار

-

-

استادیار

-

1

مربی

13

5

 

 

تعداد اعضای هیات علمی که به دانشجویان مامایی تدریس می‌کنند:

 

خانم

آقا

استاد

-

-

دانشیار

-

-

استادیار

-

-

مربی

11

-

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 

پرستاری

مامایی

دختر

199

176

پسر

43

-

 

 

گروه‌های آموزشی مصوب رشته‌های پرستاری و مامایی:

      پرستاری: داخلی جراحی، بهداشت، کودکان و روانپرستاری و مامایی: آموزش مامایی

امور پژوهشی

      تعداد مقالات اعضای هیات علمی رشته پرستاری در سال‌های 1380 و 1381:

      در مجلات بین‌المللی: 3 مقاله

      در مجلات معتبر در کشور: ندارد

      تعداد مقالات اعضای هیات علمی رشته مامایی در سال‌های 1380 و 1381:

      در مجلات بین‌المللی: ندارد

      در مجلات معتبر در کشور: 1 مقاله

 

      مشخصات نشریات ادواری

عنوان

سطح اعتبار

اولین سال انتشار

بسامد انتشار

تیراژ

کهکشان

دانشگاهی

1377

فصلنامه

-

 

 

دانشکده داروسازی تبریز

      در سال 1328 رشته دکتری حرفه‌ای داروسازی در دانشکده پزشکی و در قالب گروه داروسازی تأسیس شد. فعالیت گروه با پذیرش 32 نفر دانشجو در رشته مذکور آغاز گردید. در مهر ماه سال 1345 رشته داروسازی از دانشکده پزشکی جدا شد و دانشکده‌های تحت عنوان دانشکده داروسازی به طور مستقل ایجاد گردید.

      در سال 1347 رشته علوم آزمایشگاهی در این دانشکده تأسیس شد که بعدها این رشته به دانشکده پزشکی منتقل گردید. در سال 1353 دانشکده بهداشت و تغذیه در این دانشکده دایر شد و 20 نفر دانشجو در رشته مزبور مشغول به تحصیل شدند.

      دوره‌های دکترای Ph.D. با رشته فارماکوگنوزی در سال 1369 آغاز و متعاقباً رشته‌های فارماسیوتیکس و فارماکولوژی تأسیس یافتند. در دانشکده داروسازی در حال حاضر 448 نفر دانشجو در دوره عمومی و 18 نفر در مقطع Ph.D. مشغول به تحصیل و تحقیق هستند.

تعداد اعضای هیات علمی:

 

خانم

آقا

استاد

-

3

دانشیار

1

6

استادیار

3

12

مربی

-

-

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 

علوم پایه

دروس اختصاصی

دختر

55

179

پسر

55

159

 

گروه‌های آموزشی مصوب:

      فارماکولوژی، فارماسیوتیکس، فارماکوگنوزی، شیمی دارویی و همچنین گروه بیوتکنولوژی در حال تأسیس می‌باشد.

 

«دانشکده داندانپرشکی تبریز»

      این دانشکده در سال 1365 به ریاست آقای دکتر زهتابفرد با تحصیلات دکتری دندانپزشکی افتتاح گردید. در مهر سال 1366 با پذیرش 45 نفر دانشجو در رشته دکترای داندانپزشکی در محل ساختمان قدیمی دانشکده پزشکی (دانشکده پیراپزشکی فعلی) تبریز در یک اطاق کوچک به عنوان قسمت اداری و با استفاده امکانات و کلاس‌های آموزشی آن دانشکده شامل یک کلاس درس نظری و آزمایشگا‌های علوم پایه فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود.

      تأمین کادر هیئت علمی و تخصصی دانشکده از سال 1363 با اختصاص سهمیه مربی دستیار در رشته‌های اندو و پروتزهای دندانی و ارتدنسی برای این دانشکده آغاز گردیده بود و پس از طی 2 سال از پذیرش اولین سری دانشجویان به علت آماده نبودن ساختمان اصلی دانشکده و ادامه تحصیل و طی دوره کلینیکی این دانشجویان در مرکز بهداشتکار دهان و دندان با حضور این متخصصین و مدرببان مرکز مذکور میسر گردید. این روند تا سال 1374 که دانشکده جدید دندانپزشکی افتتاح گردید ادامه داشت و دانشجویان مقطع علوم پایه در دانشکده پزشکی یابق و مقطع کلینیک در مرکز آموزش بهداشتکار دهان و دندان مشغول به تحصیل بودند. از اردیبهشت ماه سال 1374 ساختمان جدید دانشکده دندانپزشکی با راه‌اندازی بخش‌های جراحی، پریو، اندو، ترمیمی، رادیولوژی، آسیب‌شناسی دهان، پروتزهای دندانی ثابت، پارسیل، متحرک، کامل، بیماری‌های دهان و تشخیص و ارتدنسی با کل 223 دستگاه یونیت دندانپزشکی و صندلی افتتاح گردید. این دانشکده تا سال 1379 فقط در یک مقطع دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی پذیرش دانشجو می‌نمود ولی از آن سال اقدام به پذیرش در مقطع دکترای تخصصی در سه رشته کرده است این دانشکده در سال 1366 ابتدا در محل دانشکده بهداشت دهان و دندان اقدام به پذیرش دانشجو کرد و سپس در سال 1374 به ساختمان جدید خود به مساحت 30000 متر مربع و مجهز به بخش بیمارستانی 25 تختخوابی، منتقل شد.

 

تعداد اعضای هیات علمی

 

خانم

آقا

استاد

-

-

دانشیار

-

1

استادیار

10

28

مربی

-

4

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده

 

علوم پایه

دروس اختصاصی

دختر

55

89

پسر

55

152

 

 

      گروه‌های آموزشی مصوب: آسیب‌شناسی دهان و فک، ارتودنتیکس، اندودنتیکس، بیماری‌های دهان و تشخیص، پریودنتیکس، پروتز دندانی متحرک و ساده، دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، جراحی دهان، فک و صورت، دندانپزشکی کودکان و رادیولوژی دندان، فک و صورت.

امور پژوهشی:

      تعداد مقالات اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381:

      در مجلات بین‌المللی: -

      در مجلات معتبر در کشور: 4 مقاله

 

مشخصات نشریات ادواری

عنوان

سطح اعتبار

اولین سال انتشار

بسامد انتشار

تیراژ

عقل نهفته

دانشگاهی

-

فصلنامه

250

سی و دو

دانشگاهی

زمستان 80

سالنامه

250

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

دانشکده علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در سال 1364 به صورت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد راه‌اندازی و در سال 1365 به صورت دانشکده مستقل و در سال 1372 به صورت دانشگاه در آمد. ابتدا با 50 دانشجوی پزشکی و 30 دانشجوی پرستاری فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر این دانشگاه متشکل از 2 دانشکده پزشکی و پرستاری مامایی و یک آموزشکده پیراپزشکی بوده که دارای 1000 دانشجو در 13 رشته‌ی تحصیلی کاردانی، کارشناسی، دکترای حرفه‌ای و 85 عضو هیئت علمی تمام وقت می‌باشد. این دانشگاه به عنوان متولی امر بهداشت و درمان شهرستان بیرجند، نهبندان و سربیشه نیز شناخته می‌شود. بیمارستان آموزشی ولیعصر(عج) با 224 تخت، بیمارستان امام رضا 7با 150 تخت و بیمارستان نهبندان با 32 تخت فعال ارائه‌کننده‌ی کلیه خدمات درمانی تخصصی و بعضاً فوق تخصصی، 2 مرکز بهداشت شهرستان، 5 مرکز بهداشتی درمانی شهری، 3 پایگاه شهری، 24 مرکز بهداشتی درمانی روستایی، 159 خانه بهداشت فعال، 6 پایگاه اورژانس شهری و جاده‌ای و یک آزمایشگاه رفرانس را تحت پوشش دارد.

      مرکز اطلاع‌رسانی پزشکی آن متشکل از کتابخانه مرکزی با 3500 نسخه کتاب فارسی، 2700 نسخه کتاب لاتین، 110 عنوان نشریه فارسی، 65 عنوان نشریه لاتین، بیش از 500 حلقه سی‌دی، مرکز کامپیوتر و اینترنت با 32 دستگاه کامپیوتر پیشرفته و متصل به خط 256 kb شبکه اینترنت و اشتراک صدها ژورنال الکترونیک و بانک‌های اطلاعاتی معتبر در زمینه علوم پزشکی است. همچنین دارای حدود 15 آزمایشگاه و کارگاه آموزشی و یک آزمایشگاه تحقیقاتی است. اهم نشریات دانشگاه عبارتند از: مجله علمی پژوهشی دانشگاه، ماهنامه خبری روابط عمومی و 6 نشریه فعال دانشجویی.

      همچنین این دانشگاه دارای دو خوابگاه خواهران و یک خوابگاه متأهیلین در محوطه دانشگاه و یک خوابگاه برادران 360 نفری می‌باشد. در دفتر افتخارات این دانشگاه تعداد کسب مقام‌های برتر کشوری دانشجویان و نیز ارتقاء سطح خدمات بهداشت و درمان قابل توجه است.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

1365

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری

1365

-

کارشناسی ناپیوسته

پرستاری

پرستاری

1370

عدم پذیرش از 74 تا 80

کاردانی

بهداشت خانواده

پیراپزشکی

1371

-

کاردانی

تکنولوژی رادیولوژی

پیراپزشکی

1373

-

کاردانی

تکنسین اتاق عمل

پیراپزشکی

1373

-

کاردانی

تکنسین هوشبری

پیراپزشکی

1373

-

کاردانی

تکنسین علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1373

-

کاردانی

مامایی

پیراپزشکی

1374

-

کاردانی

بهداشت محیط

پیراپزشکی

1374

-

کاردانی

بهداشت مبارزه با بیماری‌ها

پیراپزشکی

1380

-

کاردانی

تکنسین اتاق عمل

پیراپزشکی

1373

شبانه

کاردانی

تکنسین هوشبری

پیراپزشکی

1373

شبانه

کاردانی

بهداشت مبارزه با بیماری‌ها

پیراپزشکی

1380

شبانه

 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

ولیعصر(عج)

1379

219

داخلی، داخلی اعصاب، قلب، کودکان، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، عفونی و نوزادان

2

امام رضا 7

1327

110

جراحی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، سوختگی و روانپزشکی

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی بیرجند:

      دانشکده پرستاری بیرجند در سال 1365 با پذیرش 32 نفر داشجو در مقطع کاردانی پرستاری فعالیت خود آغاز کرد و در سال 1367 در مقطع کارشناسی پرستاری دانشجو پذیرفت. از سال 1372 دانشکده علوم پزشکی بیرجند به دانشگاه علوم پزشکی ارتقاء یافت.

      پذیرش دانشجو در رشته مامایی در مقطع کاردانی از سال 1374 تحت پوشش دانشکده پرستاری آغاز شد. از بهمن 1381 نیز در مقطع کارشناسی ناپیوشته پرستاری دانشجو پذیرفته است.

آزمایشگاه‌ها:

      در دانشکده پرستاری و مامایی: skill lab

      در دانشکده پزشکی: آناتومی، فیزیولوژی و هماتولوژی، انگل‌شناسی و میکروب‌شناسی، فارماکولوژی و فیزیک، بیوشیمی و ایمنی‌شناسی، بافت‌شناسی و سلول‌شناسی و آسیب‌شناسی.

آموزشکده پیراپزشکی:

      آموزشکده پیراپزشکی بیرجند در سال 1373 تأسیس و ابتدا با پذیرش دانشجو در رشته‌های کاردانی:

      اتاق عمل (روزانه و شبانه)

      علوم آزمایشگاهی (روزانه)

      رادیولوژی (روزانه)

      هوشبری (روزانه و شبانه)

      بهداشت محیط (روزانه)

      بهداشت خانواده (روزانه و شبانه)

      مبارزه با بیماری‌ها (روزانه و شبانه)

      فعالیت خود را در راستای سیاست‌ها و اهداف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی آغاز نموده سپس در سال 1379          در جهت توسعه کمی و کیفی آموزش اقدام به پذیرش دانشجو در رشته مبارزه با بیماری‌ها شبانه و روزانه نمود و هم اکنون 15 نفر عضو هیئت علمی، 367 نفر دانشجوی روازنه و 130 نفر دانشجو شبانه دارد.

دانشکده پزشکی بیرجند:

      در ساب 1365 پی از اخذ مجوز اصولی از وزارت متبوع از طریق سازمان سنجش 32 نفر داوطلب برای این دانشکده پذیرش شدند که به دلیل نبود امکانات و فضای آموزشی و هیئت علمی مورد نیاز برای تدریس این دانشجویان به صورت مهمان به دانشگاه علوم پزشکی خراسان ارجاع شدند. ولی از سال 1366 دانشجویان پذیرش شده در این دانشکده مشغول تحصیل شدند. این دانشکده از سال 1372 به صورت مستقل فعالیتش را آغاز کرد.

آزمایشگاه‌ها:

      آناتومی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی، انگل‌شناسی و میکروب‌شناسی و قارچ‌شناسی و ویروس‌شناسی، ایمنی‌شناسی و بیوشیمی بالینی و شیمی عمومی، بافت‌شناسی و آسیب‌شناسی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

دانشکده علوم پزشکی بقیّةالله

طبق ماده 1 اساسنامه دانشگاه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شصت و ششمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی در مورخ 22/10/72 با تشکیل دانشگاه علوم پزشکی سپاه موافقت نمود.

      مراتب طی گردشکار شماره 32318 مورخ 14/2/73 به محضر فرماندهی معظم کل قوا تقدیم شد و معظم‌له در تاریخ 17/12/73 با تشکیل دانشگاه علوم پزشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موافقت و مقرر داشتند «در اساسنامه، ضوابط دقیق و متینی برای مشغول نشدن سپاه به داوطلبان پزشکی غیر نظامی حتماً پیش‌بینی شود. جنبه‌ی نظامی دانشگاه به صورت قابل قبولی تضمین شود.» به این منظور دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) به عنوان یکی از مراکز آموزش عالی سپاه و با هویت نظامی تأسیس گردید و از تاریخ تصویب اسانامه وظایف قانونی خود را بر حسب مقررات انجام می‌دهد.

 

رشته- مقظع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

دکتری تخصصی

استخوان و مفاصل

پزشکی

1377

-

دکتری تخصصی

بیهوشی

پزشکی

1371

-

دکتری تخصصی

جراحی عمومی

پزشکی

1375

-

دکتری تخصصی

داخلی

پزشکی

1377

-

Ph.D.

فیزیولوژی

پزشکی

1378

-

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

1371

-

کارشناسی ارشد

انگل‌شناسی

پزشکی

1371

-

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی

پزشکی

1371

-

کارشناسی ارشد

آناتومی

پزشکی

1371

-

کارشناسی ارشد

پرستاری

پرستاری

1373

با دو گرایش مدیریت پرستاری و داخلی جراحی

کارشناسی

پرستاری

پرستاری

1366

-

کارشناسی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

بهداشت

1376

-

کارشناسی ناپیوسته

پرستاری

پرستاری

1367

-

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

بهداشت

1370

-

کاردانی

رادیولوژی

پزشکی

1373

-

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پزشکی

1368

-

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1365

-

کاردانی

بهداشت عمومی

بهداشت

1373

-

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1376

-

کاردانی

هوشبری

پرستاری

1365

-

کاردانی

اتاق عمل

پرستاری

1365

-

 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

مرکز آموزشی درمانی بقیه‌الله(عج)

1363

575

داخلی، داخلی اعصاب، قلب، جراحی، جراحی مغیز و اعصاب، کودکان، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، روانپزشکی،‌پوست، عفونی، بیهوشی و نوزادان

2

مرکز آموزشی درمانی نجمیه

1359

120

جراحی، کودکان، زنان و زایمان

 

 

 

دانشکده بهداشت:

      در سال 1363 تشکیلاتی با عنوان دانشکده‌ی علوم پیراپزشکی در دانشگاه امام حسین 7 دایر شد. با آغاز به کار این دانشکده گروه بهداشت نیز به عنوان یکی از گروه‌های آموزشی شروع به کار نمود و به تربیت دانشجویان پرداخت که اولین پذیرش دانشجو در رشته‌ی کاردانی بهداشت محیط بود که در سال 1365 انجام شد. با توجه به هدف گسترش فعالیت‌های آموزشی این گروه، دوره‌های کارشناسی مدیریت خدمات بهداشت، کاردانی تغذیه و بهداشت مواد غذایی در سال 1369 و دوره‌های کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط و کاردانی مبارزه با بیماری‌ها رد سال 1370 تأسیس شد. با پیشرفت‌های کیفی و کمی و با توجه به امکانات آموزشی منایب مانند استفاده از اعضای هیئت علمی ثابت و پاره‌وقت و پس از بررسی‌ها و بازدیدهای هیئت اعزامی از شورای گسترش دانشگاه‌ها و ارائه گزارش شورای مذکور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورخ 22/10/72 با تشکیل دانشگاه علوم پزشکی سپاه به منظور آموزش و تربیت نیروهای بهداشتی با کاربری بهداشت نظامی، تربیت کادر مورد نیاز سپاه و همچنین انجام تحقیقات کاربردی درامر بهداشت نظامی موافقت به عمل آورد. نهایتاً، دانشکده‌ی بهداشت فعالیت خود را رسماً از سال 1373 آغاز کرد.

آزمایشگاه‌ها:

      1- آزمایشگاه بهداشت محیط

      2- آزمایشگاه بهداشت مواد غذایی

      3- آزمایشگاه بهداشت حرفه‌ای

دانشکده پزشکی:

      این دانشکده که تا سال 1373 با نام دانشگاه علوم پزشکی سپاه شناخته می‌شد، در زمینی به مساحت 3200 متر مربع بنا شده است. تشکیلات اداری و آموزشی این دانشگاه در کنار هم و داخل شهر واقعند. دانشجویان پزشکی این دانشگاه به استخدام سپاه در می‌آیند و دانشگاه دانشجوی آزاد نمی‌پذیرد.

آزمایشگاه‌ها:

      آسیب‌شناسی، آناتومی، بافت‌شناسی، بیوشیمی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی، قارچ‌شناسی و انگل‌شناسی، میکروب‌شناسی و ویروس‌شناسی و ایمنی‌شناسی

دانشکده پرستاری:

      این دانشکده از سال 1363 تحت نظر دانشگاه امام حسین 7 با نام دانشکده علوم پیراپزشکی امام حسین 7 با پذیرش دانشجوی کاردانی پرستاری شروع به کار کرد و در سال 1373 در هفتاد و چهارمین اجلاس شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخه 1/4/73 با تأسیس دانشکده پرستاری موافقت شد.

آزمایشگاه‌ها:

      در دانشکده پرستاری: skill lab

      در دانشکده پزشکی: تشریح، بیوشیمی، فیزیولوژی، انگل‌شناسی، ایمونولوژی و میکروب‌شناسی

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

دانشکده علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1362 تأسیس شد. این دانشگاه متشکل از دانشکده پزشکی (با احتساب گروه پرستاری و مامایی بابل) دانشکده دندانپزشکی، آموزشکده پیراپزشکی، دانشکده مامایی و پرستاری رامسر و دانشکده پرستاری و مامایی آمل می‌باشد. این دانشگاه دارای 210 اعضای هیئت علمی و بیش از 2300 دانشجو در رشته‌های مختلف مشغول به تحصیل می‌باشند. این دانشگاه دارای 6 بیمارستان آموزشی و درمانی با امکانات مجهز می‌باشد.

دانشکده‌ها:

      دانشکده دندانپزشکی، دانشکده پرستاری مامایی، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی:

      دانشکده پزشکی در سال 1374 با مساحت حدوداً 8500 متر تأسیس شد. این دانشکده در حال حاضر دارای 141 اعضای هیئت علمی و 430 دانشجو می‌باشد. این دانشکده شامل بیمارستان‌های بالینی و آموزشی از قبیل بیمارستان شهید بهشتی، شهید یحیی‌نژاد، اطفال امرکلا، هفده شهریور و فاطمه‌الزهرا می‌باشد و دانشجوبان با درجه پزشکی عمومی و تخصصی در رشته‌های پزشکی داخلی، زنان و زایمان، اطفال، آسیب‌شناسی، بیهوشی و در رشته نوزادان دوره فلوشیب شاغل به تحصیل هستند. همچنین با پیگیری‌های فراوان دانشگاه جهت ایجاد رشته‌های جدید در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و جذب دانشجو در این مقطع در سال 83 تعداد 3 نفر در رشته‌ی پزشکی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته شده و مشغول به تحصیل هستند. لازم به ذکر است گروه پرستاری و مامایی بابل نیز در داخل این دانشکده واقع شده و دارای 14 اعضای هیئت علمی تمام وقت دارد و تعداد 490 دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته‌های پرستاری و مامایی در دوره‌های روزانه و شبانه مشغول به تحصیل هستند.

دانشکده دندانپزشکی:

      مجوز تأسیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1372 توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دنبال 2 سال فعالیت آموزشکده بهداشتکار دهان و دندان صادر گردید. با پذیرش دانشجو در سال 72 به تعداد 35 نفر فعالیت رسمی خود را آغاز و در سال 1377 اولین دوره فارغ‌التحصیل خود را به جامعه‌ی اسلامی تقدیم نمود. به موازات فعالیت آموزشی دانشکده، ساختمان دانشکده دندانپزشکی به وسعت 11077 متر مربع در پردیس دانشگاه احداث و ساختمان آموزشی آن که از موقعیت بسیار ممتازی در سطح دانشکده‌‌های دندانپزشکی برخوردار است در سال 1380 به بهره‌برداری رسید. هم اکنون بخش‌های مختلف تشخیص، رادیولوژی دهان، پاتولوژی دهان، بهداشت دهان و دندان، ترمیمی، پروتز ثابت و اکلوژن، پروتز متحرک و کامل، ارتودانسی، اطفال پریودنتیکس، اندودانتیکس و جراحی فک و دهان دایر و وظیفه آموزشی دانشجویان را به عهده دارند. اعضای هیئت علمی دانشکده در حال حاضر 30 نفر می‌باشد. لازم به ذکر است این دانشکده علاوه بر تربیت دانشجو در مقطع دکترا سالانه حدود 20 نفر دانشجو در مقطع ماردانی (پرستاری دندانپزشکی) نیز تربیت می‌کند که این دانشکده یکی از دو دانشکده تربیت نیروی پرستاری در کشور است. در حال حاضر در این دانشکده تعداد 193 دانشجو در مقطع دکتری دندانپزشکی و 36 نفر در مقطع کاردانی پرستاری دندانپزشکی مشغول به تحصیل هستند.

دانشکده پیراپزشکی:

      دانشکده پیراپزشکی در سال 1341 تحت عنوان آموزشگاه فنی آزمایشگاه با جذب تعدادی دانشجو تحت عنوان تکنسین آزمایشگاه، زیر نظر بهداری استان تأسیس گردید. در سال 1345 اولین دوره دانشجویان علوم آزمایشگاهی در مقطع فوق دیپلم از طریق کنکور سراسری وارد آموزشکده شدند. در سال 1368 این واحد با سابقه آموزشی، زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی بابل قرار گرفت و در تابستان 1373 به ساختمان شماره 3 واقع در محوطه دانشگاه انتقال یافت. در بهمن ماه همان سال رشته‌های هوشبری، اتاق عمل و رادیولوژی نیز به این مجموعه اضافه شد و به آموزشکده پیراپزشکی ملحق شد. سرانجام آموزشکده در 21 بهمن 1381 هم‌زمان با دهه فجر به ساختمان جدید واقع در پشت کتابخانه مرکزی انتقال یافت و هم‌زمان دوره شبانه دانشگاه به دانشکده پیراپزشکی ملحق شد. در دوره شبانه دانشگاه دانشجویان در رشته‌های کارشناسی و کاردانی مشغول به تحصیل می‌باشند احداث ساختمان مذکور در زمینی به مساحت 10011 متر مربع در پن ج قسمت در سال 1372 آغاز گردید. لازم به ذکر است با پذیرش دانشجو در سه رشته جدید رادیوتراپی، پزشکی هسته‌ای و بهداشت محیط نیز موافقت به عمل آمده است و در سال 82 در رشته‌های جدید حدود 63 دانشجو جذب شده و مشغول به تحصیل هستند. در این دانشکده علاوه بر تعداد 7 اعضای هیئت علمی تمام وقت، تعداد 300 دانشجو در دوره روزانه و 390 دانشجو در دوره شبانه در رشته‌های مختلف مشغول به تحصیل هستند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا