چگونه مطالعه کنیم؟

مطالعه جریانی است که در طی آن شخصی مطلبی را از نوشته یا موضوعی دریافت می‌کند.

اقسام مطالعه
مطالعه برای زیاد کردن علم و سواد

مطالعه برای پرکردن اوقات بیکاری و سرگرمی

مطالعه برای پیداکردن جواب سوالی
گروههای مطالعه کننده
گروه اول کسانی است که با صدای بلند مطالعه می‌کنند.

گروه دوم کسانی است که با زمزمه مطالعه می‌کنند.

عیوب این دو گروه این است که مزاحم دیگران می‌شوند، در وقت بیشتری مطالب کمتری را می‌خوانند، چون انرژی بیشتری مصرف می‌کنند زود خسته می‌شوند.

گروه سوم کسانی است که با چشمانشان می‌خوانند (گروه صامت خوان).

حسن کار این گروه این است که مزاحم دیگران نمی‌شوند، از مطالعه خسته نمی‌شوند، چون خوب می‌توانند حواس خود را جمع کنند در نتیجه بهتر یاد می‌گیرند، در وقت کمتر مطالب بیشتری را می‌خوانند.
عوامل موثر در یادگیری
داشتن هدف و انگیزه ، میل داشتن به یادگیری ، تمرکز حواس (جمع کردن کلیه حواس) ، واکنش فعال (خط کشیدن به زیر کلمات مشکل و جمله‌های مهم) ، حداقل یکبار مرور .

چگونه تمرکز حواس داشته باشیم؟
وضعیت جسمی : هنگام مطالعه بدنمان باید کاملا راحت باشد.

مکان مطالعه : مکان مطالعه باید بدور از سروصدا بوده ، همچنین زیاد گرم ، سرد و یا کم‌نور نباشد و بهتر است محلی که در آن مطالعه می‌شود با رنگ سبز نقاشی شده باشد و باید در اتاق مطالعه گلهای طبیعی با رنگهای سبز و زرد موجود باشد و محل مطالعه نزدیک به آشپزخانه و پرنور هم نباشد.

زمان مطالعه : درسهایی که نیاز به حفظ کردن ندارند بلکه به فکر کردن نیاز دارند (مانند دروس ریاضی و فیزیک) باید به موقع صبح خوانده شود. و درسهایی که نیاز به حفظ کردن دارند باید موقع شب و قبل از خواب و استراحت خوانده شوند.
چند توصیه مهم

وضو گرفتن

خواندن دعای مطالعه

هیچوقت با شکم و معده پر و یا خالی مطالعه نکنیم.

فاصله چشمان تا کتاب حداقل 40 سانتیمتر باشد.

پشتمان نباید خم شود برای این کار بهتر است بر روی میز و صندلی مطالعه کنیم.

در حال درازکش نباید مطالعه کنیم.

خود را مقیّد نکنیم که حتما این مقدار کتاب را بخوانیم.

عمیق و با فکر مطالعه کنیم.

از انجام کارهای دیگر در موقع مطالعه خودداری کنیم.