تست های زیست شناسی سال دوم دبیرستان

 

در این پست تست های زیست سال دوم دبیرستان،به تفکیک و فصل به فصل با پاسخ تشریحی برای شما دوستان عزیز آماده شده که میتوانید در لینک زیر آن را دانلود کنید.

 

فصل اول- ملکول های زیستی    

سوال

 

پاسخ

فصل دوم- سفری به درون سلول

سوال

 

پاسخ

فصل سوم- سازمان بندی سلول ها

سوال

 

پاسخ

فصل چهارم- تغذیه و گوارش

سوال

 

پاسخ

فصل پنجم- تبادل گازها

سوال

 

پاسخ

فصل ششم- گردش مواد

سوال

 

پاسخ

فصل هفتم- تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زائد

سوال

 

پاسخ

فصل هشتم- حرکت

سوال

 

پاسخ