فیزیک سال اول (قسمت دوم)

در این پست ادامه مبحث بازتاب و شکست نور را مشاهده خواهید کرد...

با کیفیت عالی HD-720p

جهت همکاری در این طرح، کد زیر را در صفحه ی خود بگذارید: