کنکور چیزی جز کتاب نیست و کتاب خواندن، کار دانش آموزان حرفه ای

۸۴ مطلب با موضوع «دروس مخ گرمی تجربی» ثبت شده است

تحول تاریخی تئوری های اسید و باز

 

روایت نمودست آقای لاووازیه         که اکسیژن اندر اسید ، عنصر اصلیه
 
چو شد مشتبه سر آن HCl           در الفاظ لاووازیه شد خجل
 
بگفتا که دیوی بود هیدروژن           در اصل اسیدی ، نه آن اکسیژن
 
همان هیدروژن کو شود جانشین    فلز را به مجلس چو شد همنشین
 
نه هر هیدروژن بود منظور او           اتانول یکی داشت از دید او
 
بداد آن یکی را به سدیم چه زود !   که سدیم اتوکسید را وانمود !  
 
در این انجمن گاز را راه نیست !      اتوکسید هم ، اهل پرواز نیست !

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

اسید و باز (پیش نیاز فصل سوم شیمی پیش)

 

واژه اسید از یک کلمه یونانی به معنی ترش گرفته شده است. از این جمله چنین برمی آید که برخی از اسیدها را می توان خورد. در واقع ترش بودن لیمو، زرشک، گوجه سبزو... به سبب اسیدهای موجود در آن می باشد.
 
برخی از اسیدها مانند موارد فوق، توسط موجودات زنده ساخته می شوند. ولی بسیاری از اسیدها در طبیعت وجود ندارند بلکه توسط دانشمندان ساخته می شوند. این اسیدها می توانند بسیار خطرناک باشند، مثلا پوست بدن را بسوزانند یا پارچه ها را سوراخ کنند ویا حتی فلزات را ازبین ببرند.
 
برخی از اسیدهای مهم عبارتند از:
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

زیست سال دوم دبیرستان(فصل اول)

 مواد معدنی:موادی که در طبیعت غیر زنده وجود دارند.

مواد الی:موادی که فقط توسط موجودات زنده ساخته می شوند وعموما دارای اسکلت کربنی هستند.

موادالی شامل:1-هیدرات های کربن 2-لیپیدها 3-پروتیین ها 4-اسید نوکلییک

در ساختار هیدرات های کربن و لیپید ها همیشه کربن,هیدروژن و اکسیژن وجود دارد.

در ساختار پروتیین ها همیشه کربن,هیدروژن,اکسیژن و نیتروژن وجود دارد.
در ساختار اسید نوکلییک ها همیشه کربن,هیدروژن,اکسیژن,نیتروژن وفسفر وجود دارد.
 
کربن و نقش آن در ساختار ملکول های زیستی(مواد الی)
 
کربن در لایه خارجی خود دارای 4 الکترون است.که همواره تمایل دارد با دریافت حد اکثر 4 الکترون,الکترون های مدار اخر خود را به حد اکثر 8 الکترون برساند.(ظرفیت 4 دارد)
 
هیدروژن ونقش آن در ساختار ملکول های زیستی(مواد الی)
 
هیدروژن در تنها لایه خود دارای 1 الکترون است.که تمایل دارد تعداد الکترون های مدار خود را با دریافت یک الکترون به دو الکترون برساند.(ظرفیت یک دارد)
 
اکسیژن و نقش آن در ساختار ملکول های زیستی(مواد الی)
 
اکسیژن در لایه خارجی خود دارای 6 الکترون استکه همواره تمایل دارد با دریافت حد اکثر دو الکترون الکترون های مدار آخر خود را به حد اکثر 8 الکترون برساند.
 
نیتروژن و نقش آن در ساختار ملکول های زیستی (مواد الی)
 
نیتروژن در لایه خارجی خود داری 5 الکترون است که همواره تمایل دارد با دریافت حد اکثر 3 الکترون تعداد الکترون های مدار آخر خود را به حد اکثر 8 الکترون برساند.(ظرفیت 3 دارد).
 
اگر میخواهید در مورد مواد الی بیشتر بدانید به ادمه مطلب بروید....
 

ساکارز - یک دی ساکارید که از اتصال گلوکز و فروکتوز حاصل می شود - به نحوه اتصال توجه کنید.                                  دی ساکارید
 
یک دی ساکارید ، نوعی کربوهیدرات است که از اتصال دو زیر واحد به نام مونوساکارید به همدیگر تشکیل شده است. فرآیند اتصال دو مونوساکارید به همدیگر برای تشکیل یک دی ساکارید توسط سنتز آبدهی رخ می دهد که در آن یک مولکول آب آزاد شده و دو مونوساکارید به هم متصل می شوند.
 
می دانیم که دی ساکارید ها یکی از چهار دسته ی کربوهیدرات ها هستند: مونوساکارید ها ، دی ساکارید ها ، اولیگو ساکارید ها و پلی ساکارید ها
 
 
طبقه بندی دی ساکارید ها
به طور کلی دو دسته ی متفاوت دی ساکارید وجود دارد. دی ساکارید ها احیا کننده که یکی از مونوساکارید های آن، دارای سر احیا کننده یا همان گروه عاملی همی استال می باشد و دی ساکارید های غیر احیا کننده که در آن هر دو مونوساکارید به واسطه ی یک پیوند استالی و از طریق کربن های آنومری شان به هم متصل شده اند و هیچ یک انتهای احیا کننده ندارند. سلوبیوز و مالتوز مثال هایی برای دی ساکارید های احیا کننده و یاکاروز و ترهالوز مثال هایی برای دی ساکارید های غیر احیا کننده هستند.
 
تشکیل دی ساکارید ها
یک دی ساکارید زمانی تشکیل می شود که دو مونوساکارید به هم وصل شوند و از بین آن ها یک مولکول آب آزاد شود. فرآیندی که سنتز آبدهی یا کندونساتیون نامیده می شود. قند شیر ( لاکتوز ) از اتصال یک گلوکز و یک فروکتوز تشمیل شده است. دی ساکارید موجود در قند و شکر خانگی از اتصال یک گلوکز و یک فروکتوز تشکیل می شود. مالتوز که یکی دیگر از دی ساکارید های مهم است از اتصال دو مولکول گلوکز به هم تشکیل می شود. به پیوند کوالانسی بین دو مونوساکارید ، پیوند گلیکوزیدی هم می گویند.
 
ویژگی های دی ساکارید ها
پیوند گلیکوزیدی می تواند بین هر دو گروه عاملی هیدروکسیل در مونوساکارید ها تشکیل شود. در نتیجه حتی اگر مونوساکارید های تشکیل دهنده ی یک دی ساکارید با هم یکسان باشند باز ممکن است بر اساس نوع و جایگاه پیوند ، چندین نوع از آن دی ساکارید وجود داشته باشد.
بر اساس ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص ، برخی از دی ساکارید ها کریستالیزه و برخی محلول هستند. برخی از آن ها نیز دارای طعم شیرینی می باشند.
 

۳۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
رضا

نکات فصل 4 زیست پیش دانشگاهی

شکل 3-4:الف) صفات اکتسابی یعنی صفات غیر ژنتیکی . از طرفی می دانیم فقط صفات وابسته به ژن ها موروثی هستند آنهم به شرطی که ژن های کنترل کننده آن صفات در سلول های جنسی (گامتها) موجود باشند .


 ب) لامارک از طرفداران سرسخت نظریه تکامل است و معتقد است که تغیر گونه ها نتیجه بر هم کنش بین آنها و محیط اطرافشان است . ج) اصول نظزیه لامارک عبارتند از :1- موجودات زنده ذاتاً استعداد سازش با محیط دارند .

 2- سازش موجودات زنده در جهت افزایش توان حیاتی و کارایی آنهاست .

3-صفات اکتسابی تبدیل به صفات ارثی می شوند .

د) نظریه لامارک در مورد پیداش زرافه های گردن دراز شامل مراحل زیر است :

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
رضا

زیست پیش (پلازمید ti )

یه کوچولو از زیست:
پلازمید ti نوعی پلازمید باکتریایی است که باعث ایجاد بیماری گال (تومور) در گیاهان می شود.
خود پلازمید به تنهایی نمیتوند گیاه را الوده کند بلکه هنگامی که در داخل باکتری است میتواند باعث الودگی گیاه شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

چرا به آلکاپتو نوریا میگن آلکاپتونوریا؟؟!

یه کوچولو از زیست:

 الکاپتونوریا از دو بخش الکاپتون(alkaptonuria)و اوریا(uria)تشکیل شده است الکاپتون نام دیگر هموجنتیسیک اسید است و اوریا به معنای ادرار است به عبارتی چون الکاپتون یا هموجنتیسیک اسید در ادرار وجود دارد به این بیماری میگن الکاپتو نوریا.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

پلازمید

 

یه کوچولو از زیست :

 1- ملکول های dna حلقوی و کوچکی هستند (نسبت به کروموزوم اصلی باکتری).

2- در بعضی از باکتری ها وجود دارند.

3- به آنها کروموزوم های کمکی نیز میگویند جون حاوی ژن هایی هستند که در کروموزوم اصلی باکتری وجود دارند. مثل ژن مقاوم نسبت به یک آنتی بیوتیک خاص.

4- همانند سازی پلازمید مستقل از همانند سازی کروموزوم اصلی باکتری است یعنی زمانی که باکتری در حال تقسیم دو تایی نیست پلازمید ها میتوانند درون باکتری همانند سازی کنند بنابر این یک باکتری می تواند چند پلازمید از یک نوع داشته باشد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

خزه و سرخس

این شعر رو استاد غیاثی سرودند تا ما بتونیم این دوتا چرخه رو تو ذهنمون داشته باشیم و بهتر درکش کنیم.حتما نباید اون رو حفظ کرد چراکه با یه بار خوندن خیلی چیز ها برامون واضح میشه!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا