lightSpecular

فیزیک سال اول (قسمت اول)

مبحث آموزشی پیش رو بازتاب نور و شکست نور میباشد که فصل چهارم کتاب فیزیک سال اول را به خود اختصاص داده است.

مباحث آموزشی این فیلم شامل موارد زیر میباشد.

- آینه های کروی

-آینه های محدب

- آینه های مقعر

- بازتاب نور

- نور هندسی 

- و ...

دانلود در ادامه مطلب
دانلود با کیفیت عالی HD-720p
-

جهت همکاری در این طرح، کد زیر را در صفحه ی خود بگذارید: