بازتاب نور

بدون اغراق می توان بازتاب نور را مهم ترین مبحث فیزیک اول دبیرستان نام برد. این فصل از فیزیک که به تشریح در جزوه زیر آورده شده ، بازتاب نور از انواع آینه ها و همچنین تشکیل سایه ها و مباحث مربوط به این فصل از فیزیک را شامل می شود.

 

برای مشاهده بقیه جزوات آموزشی فیزیک سال اول دبیرستان کلیک کنید.

 

پسورد فایل: www.konkoori.blog.ir