هورمون

مهمترین درس برای بچه های تجربی زیست هست و تو کنکور ضریب 12 رو داره، بعضی از فصول درس زیست از اهمین بیشتری برخوردار هستند که من این جا میخوام خلاصه یکی از اون فصل های مهم رو بزارم تا بتونید در وقتتون صرفه جویی کنید و وقت کنید این درس رو هر چه بیشتر و در زمان کمتر دوره کنید.