آموزش جامع شیمی کنکور در واقع جزوه کامل شیمی دوره دبیرستان و حاوی مهمترین و کلیدی ترین نکات کتاب شیمی در سه ساله دبیرستان میباشد . شما عزیزان به تشریح با مطالب مهم اشنا می شوید و با مثال های مکرر ، این درس به واقع شیرین را فرا میگیرید. این pdf به نگارش استاد گرامی جناب آقای حاجی سلیمانی و تهیه شده در گروه آموزشی الم میباشد .