یکی از میراث فرهنگی کشورمان ایران،ردای دانش آموختگی است،که البته بیشتر ما درباره ی آن چیزی نمیدانیم.حتما تابه حال شما دیده اید که در آیین دانش آموختگی دانش جویان در دانشگاه های سراسر دنیا،یک لباس بلند مشکی بر تن آن ها است.این دانش اموختگان همچنین کلاهی چهار گوش که از گوشه آن یکی منگوله آویزان است بر سر دارند.اگر از شما سوال شود که منشا این لباس و کلاه چیست چه پاسخی می دهید؟اگر از یک اروپایی،ژاپنی و یا آمریکایی چنین سوالی شود،خواهند گفت ما به احترام«آوی سنا Avicenna» (ابن سینا) پدر علم جهان این لباس را به صورت نمادین می پوشیم. آن ها به احترام «ابن سینا» که لباس بلند ردا گونه می پوشیده،این لباس را هنگام فارغ التحصیلی برتن دانش جویان خود می پوشانند.کلاه هم نشانه همان دستار است و منگوله آن نیز نمادی است از گوشه دستار خراسانی،که ایرانی های قدیم به دوش می انداختند.