چیه نمیتونی تمرکزت رو حفظ کنی؟ 

مدام همه چیز رو اشتباه میگیری، یا شاید در فکر کردن به یک مساله خاص مستاصل شدی و به یکباره افکار مزاحم میان سراغت؟ اشکال نداره خودت رو ناراحت نکن خیلی از افراد اینجوری میشن ولی فقط بعضی ها میتونن و این قدرت رو دارن که اتاق فکرشون رو جمع جور کنن ، نگران هیچ چیزی نباش من یادت میدم چطور میتونی تمرکز حواست رو جمع کنی و با قدرت تمام به مثال اشعه خورشید که تمرکزش میتونه هر کاری بکنه ، از پس مشکلاتت بر بیای.

با من همراه باش در