هندسه،مبحث درسی است که در این پست به اون میپردازیم،نوبتی هم بود دیگه نوبت هندسه بود، (هندسه1)

که شامل مباحث زیر هست:

دانلود فصل صفر: در این فصل پیشن نیاز های هندسه را یاد میگیردید.

دانلود فصل اول: از خط تا چند ضلعی؛ قسمت اول   قسمت دوم    قسمت سوم

دانلود فصل دوم: مساحت-رابطه فیثاغورث

دانلود فصل سوم: پاره خط های متناسب در مثلث

دانلود فصل چهارم: هندسه در فضا