مدرسه زبان

سری آموزش های مدرسه زبان انگلیسی به تفکیک درس و مطالب آموزشی زبان انگلیسی به آموزش درس فوق می پردازد. در قسمت اول این مجموعه شما شاهد معانی لغات، جواب پرسش های کتاب درسی به صورت کامل، آموزش گرامر درس اول زبان دوم دبیرستان می باشید. این جزوه در  24 صفحه به نگارش الهه شاه قلی جهت یادگیری پله به پله زبان دوم دبیرستان تهیه گردیده است .

دانلود درس اول زبان سال دوم دبیرستان
حجم: 797 کیلوبایت