دانشگاه یاسوج در سال 1362 با نام آموزشکده فنی و مهندسی شروع به فعالیت کرد. در سال 1372 با راه‌اندازی آموزشکده کشاورزی به مجتمع آموزش عالی یاسوج تغییر نام داد. پس از دو سال، موافقت اصولی تأسیس دانشگاه یاسوج از طرف وزارت علوم صادر گردید و این دانشگاه رسماً کار خود را آغاز کرد. دانشگاه یاسوج اکنون دارای چهار دانشکده (علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی وکشاورزی) است که به تربیت دانشجو مشغول هستند.

 

اطلاعات کلی دانشگاه یاسوج

سال تأسیس

1362

سال تبدیل به دانشگاه

1374

تعداد دانشکده‌های موجود

4

دانشکده علوم انسانی

دانشکده علوم پایه

دانشکده فنی و مهندسی

دانشکده کشاورزی

تعداد مراکز تحقیقاتی

پژوهشکده منابع طبیعی

آموزشکده وابسته

ندارد

مرکز کارآفرینی

ندارد

تعداد گروه‌های فعال در طرح ارزیابی درونی

0

تعداد رشته‌های کاردانی موجود

6 رشته

انجمن دانش‌آموختگان

ندارد

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل روزانه دانشگاه یاسوج به تفکیک رشته در سال تحصیلی 85- 84

ردیف

گروه تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال تحصیلی 85- 84

زن

مرد

جمع

1

علوم انسانی

ادبیات انگلیسی

ادبیات

کارشناسی

27

12

39

2

علوم انسانی

ادبیات فارسی

ادبیات

کارشناسی

127

46

173

3

علوم انسانی

ادبیات فارسی

ادبیات

کارشناسی ارشد

-

-

-

4

علوم انسانی

ادبیات فارسی

آموزش

کارشناسی ناپیوسته

-

-

-

5

علوم انسانی

دینی و عربی

آموزش

کارشناسی ناپیوسته

-

-

-

6

علوم پایه

ریاضی

محض

کارشناسی

90

69

159

7

علوم پایه

ریاضی

آموزش

کارشناسی ناپیوسته

-

-

-

8

علوم پایه

فیزیک

حالت جامد

کارشناسی

74

73

147

9

علوم پایه

فیزیک

حالت جامد

کارشناسی ارشد

2

3

5

10

علوم پایه

شیمی

تجزیه

کارشناسی ارشد

-

-

-

11

علوم پایه

شیمی

آلی

کارشناسی ارشد

-

-

-

12

علوم پایه

شیمی

معدنی

کارشناسی ارشد

-

-

-

13

علوم پایه

شیمی

محض

کارشناسی

111

53

164

14

کشاورزی و دامپروری

زراعت

زراعت

کارشناسی

96

49

145

15

کشاورزی و دامپروری

زراعت

زراعت

کارشناسی ارشد

2

2

4

16

کشاورزی و دامپروری

تولیدات گیاهی

تولیدات گیاهی

کاردانی

-

-

-

17

کشاورزی و دامپروری

علوم دامی

علوم دامی

کارشناسی

70

69

139

18

کشاورزی و دامپروری

تولیدات دامی

تولیدات دامی

کاردانی

-

-

-

19

فنی و مهندسی

عمران

عمران

کارشناسی

30

94

124

20

فنی و مهندسی

عمران

روستایی

کاردانی

42

56

98

21

فنی و مهندسی

عمران

زیرسازی راه

کاردانی

-

-

-

22

فنی و مهندسی

مکانیک

سیالات

کارشناسی

28

134

162

23

فنی و مهندسی

مکانیک

جوشکاری

کاردانی

12

79

91

24

فنی و مهندسی

مکانیک

تأسیسات

کاردانی

-

-

-

25

فنی و مهندسی

حرفه و فن

حرفه و فن

کارشناسی ناپیوسته

-

-

-

26

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی

پالایش

کارشناسی

5

10

15

جمع کل

716

749

1465

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل شبانه دانشگاه یاسوج به تفکیک رشته در سال تحصیلی 85- 84

ردیف

گروه تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال تحصیلی 85- 84

زن

مرد

جمع

1

علوم انسانی

ادبیات انگلیسی

ادبیات

کارشناسی

-

-

-

2

علوم انسانی

ادبیات فارسی

ادبیات

کارشناسی

45

13

58

3

علوم انسانی

ادبیات فارسی

ادبیات

کارشناسی ارشد

3

3

6

4

علوم انسانی

ادبیات فارسی

آموزش

کارشناسی ناپیوسته

-

-

-

5

علوم انسانی

دینی و عربی

آموزش

کارشناسی ناپیوسته

-

-

-

6

علوم پایه

ریاضی

محض

کارشناسی

106

81

187

7

علوم پایه

ریاضی

آموزش

کارشناسی ناپیوسته

-

-

-

8

علوم پایه

فیزیک

حالت جامد

کارشناسی

113

91

204

9

علوم پایه

فیزیک

حالت جامد

کارشناسی ارشد

-

-

-

10

علوم پایه

شیمی

تجزیه

کارشناسی ارشد

1

5

6

11

علوم پایه

شیمی

آلی

کارشناسی ارشد

2

3

5

12

علوم پایه

شیمی

معدنی

کارشناسی ارشد

4

2

6

13

علوم پایه

شیمی

محض

کارشناسی

104

52

156

14

کشاورزی و دامپروری

زراعت

زراعت

کارشناسی

122

72

194

15

کشاورزی و دامپروری

زراعت

زراعت

کارشناسی ارشد

-

-

-

16

کشاورزی و دامپروری

تولیدات گیاهی

تولیدات گیاهی

کاردانی

-

-

-

17

کشاورزی و دامپروری

علوم دامی

علوم دامی

کارشناسی

106

97

203

18

کشاورزی و دامپروری

تولیدات دامی

تولیدات دامی

کاردانی

-

-

-

19

فنی و مهندسی

عمران

عمران

کارشناسی

25

70

95

20

فنی و مهندسی

عمران

روستایی

کاردانی

-

-

-

21

فنی و مهندسی

عمران

زیرسازی راه

کاردانی

-

-

-

22

فنی و مهندسی

مکانیک

سیالات

کارشناسی

21

70

91

23

فنی و مهندسی

مکانیک

جوشکاری

کاردانی

-

-

-

24

فنی و مهندسی

مکانیک

تأسیسات

کاردانی

-

-

-

25

فنی و مهندسی

حرفه و فن

حرفه و فن

کارشناسی ناپیوسته

-

-

-

26

فنی و مهندسی

مهندسی شیمی

پالایش

کارشناسی

9

17

26

جمع کل

661

576

1237

 

 

تعداد کارکنان دانشگاه یاسوج در سال 1383

مدرک تحصیلی

کارکنان رسمی

کارکنان پیمانی

جمع

زیر دیپلم

17

6

23

دیپلم

8

6

14

فوق دیپلم

11

8

19

لیسانس

17

16

33

فوق لیسانس

0

0

0

جمع

53

36

89

 

 

اطلاعات پژوهشی دانشگاه یاسوج در سال 1383

ردیف

نوع فعالیت

1382

توضیحات

1

مقاله (داخل)

24

 

2

مقاله (خارج)

17

 

3

سمینار

2

شیمی و محیط زیست، ریاضی

4

کتاب

1

آفات و بیماری‌های گلرنگ

5

طرح پژوهشی

39