در سال 1372 ابتدا به عنوان دانشکده پزشکی در ساختمانی در مجاوزت بیمارستان بوعلی تأسیس گردید و برای رشته‌های پزشکی، پرستاری و مامایی و علوم آزمایشگاهی دانشجو پذیرش کرد. در اواخر سال 1372 تبدیل به دانشگاه علوم پزشکی گردید و هر سال بر تعداد رشته‌های پیراپزشکی آن اضافه شد. دانشکده پرستاری و مامایی خلخال نیز هم‌زمان تحت پوشش این دانشکده تأسیس شد.

      در سال 1376 ساختمان جدید دانشگاه به بهره‌برداری رسید.

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

1372

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

1372

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی خلخال

1372

-

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1372

-

کاردانی

اتاق عمل

پیراپزشکی

1372

-

کاردانی

هوشبری

پیراپزشکی

1372

-

کاردانی

مدارک پزشکی

پیراپزشکی

1381

-

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1372

-

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1375

-

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

1374

-

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

1378

-

کاردانی

مامایی

پرستاری و مامایی

1372

-

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1372

-

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1372

-

کاردانی

هوشبری

پیراپزشکی

1372

-

کاردانی

اتاق عمل

پیراپزشکی

1372

-

کاردانی

مدارک پزشکی

پیراپزشکی

1372

-

کاردانی

بهداشت محیط

پیراپزشکی

1372

-

کاردانی

بهداشت خانواده

پیراپزشکی

1372

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

1372

شبانه

کاردانی

مامایی

پرستاری و مامایی

1372

شبانه

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

علوی

1352

161

داخلی اعصاب، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی و بیهوشی

2

دکتر فاطمی

1316

163

جراحی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، روانپزشکی و سوختگی

3

بوعلی و علی‌اصغر7

بوعلی: 1310

علی‌اصغر 7: 1345

217

داخلی، قلب، کودکان، پوست، عفونی و نوزادان

دانشکده پزشکی اردبیل

      ابتدا در سال 1372 به صورت دانشکده پزشکی در ساختمانی در مجاورت بیمارستان بوعلی تأسیس گردید و برای رشته‌های پزشکی، پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی دانشجو پذیرش کرد. در سال 1376 ساختمان جدید دانشکده به بهره‌برداری رسید.

آزمایشگاه‌ها

      1- آناتومی 2- بیوشیمی 3- ویروس‌شناسی 4- بافت‌شناسی و آسیب‌شناسی 5- فیزیولوژی و ایمنی‌شناسی و هماتولوژی
6- میکروب‌شناسی و انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی

دانشکده پرستاری و مامایی اردبیل

      دانشکده پرستاری و مامایی همزمان با دانشکده پزشکی به صورت مشترک در یک ساختمان متمرکز در سال 1374 تأسیس شد.

آزمایشگاه‌ها:

      در دانشکده پرستاری و مامایی: skill lab

      در دانشکده پزشکی: آناتومی، بیوشیمی، آسیب‌شناسی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی و ایمنی‌شناسی، بافت‌شناسی و سلول‌شناسی، انگل‌شناسی و میکروب‌شناسی