تاریخچه: دانشگاه شیراز، در سال ١٣٢٥ با تأسیس آموزشگاه عالی بهداری پی‌ریزی شد. این آموزشگاه در سال ١٣٢٨ به دانشکده پزشکی تبدیل شد و به دنبال آن آموزشگاه عالی پرستاری درسال ١٣٣٢ و دانشکده کشاورزی و ادبیات و علوم در سا ل ١٣٣٤ تأسیس شد و تشکیل دانشگاهی به نام دانشگاه پهلوی داد که پس از انقلاب اسلامی به دانشگاه شیراز تبدیل شد و در حال حاضر ١٨٣ رشته و گرایش تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه‌ای و دکترای تخصصی در این مجتمع دایر می‌باشد. مجتمع دانشگاه شیراز دارای فضای آموزشی به مساحت ۱۸ هزار و ۳۶۵ مترمربع، کمک آموزشی به مساحت ۲۲ هزار و ۵۲۲ متر مربع و خدماتی و رفاهی به مساحت ۲۵ هزار و ۴۳۵ مترمربع است.

      در حال حاضر فضای کاربردی دانشگاه شیراز ۱۹۹ هزار و ۱۵۳ مترمربع است.

 

دانشکده‌ها، امکانات تحقیقاتی و مطالعاتی:

      دانشگاه دارای ۱۰ دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، مهندسی، علوم پایه، دامپزشکی، کشاورزی، علوم تربیتی، صنعت الکترونیک، حقوق، هنر و معماری و تربیت دبیر است.

 

آزمایشگاه‌ها:

      بیش از یکصد آزمایشگاه تخصصی از جمله آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی، ویروس شناسی، کنترل آب و خاک، آزمایشگاه زبان، مامائی و بیماری‌های تولید مثل، سیالات، الکترونیک، الکترونیک دیجیتال، ریخته‌گری، آزمایشگاه لیزر و آزمایشگاه آب‌شناسی و هیدروشیمی است.

 

مراکز تحقیقاتی

      ۲۱ مرکز تحقیقاتی از جمله مرکز تحقیقات ویروس غلات، مرکز تحقیقات اقتصادی، مرکز جمعیت شناسی، مرکز تحقیقات سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS، در دانشگاه مشغول فعالیت هستند.

 

کتابخانه‌ی مرکزی

      دانشگاه دارای یک کتابخانه‌ی مرکزی و ۹ کتابخانه در واحدهای آموزشی است. ۶۰ هزار جلد کتاب فارسی و ۹۰ هزار جلد کتاب غیر فارسی در کتابخانه مرکزی دانشگاه نگهداری میشود.

 

اعضای هیئت علمیو دانشجویان

      نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو 21/6 و تعداد دانشجویان 12 هزار و 584 نفر و هیئت علمی 580 نفر است.

      آمار قبول‌شدگان کارشناسی ارشد در نیم‌سال اول 82- 83 روزانه 323 نفر و نوع دوم یا شبانه 283 نفر است.

 

اعلام لیست مقالات اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز، نمایه شده در نشریات ISI

      از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه شیرازز، لیست مقالات هیئت اعضای علمی دانشگاه، نمایه شده در نشریات ISI‌ به شرح زیر اعلام می‌گردد:

      سال 200، 120 مقاله

      سال 2001، 101 مقاله

      سال 2002، 177 مقاله

      سال 2003، 182 مقاله

 

معرفی قطب‌های علمی نه‌گانه‌ی دانشگاه شیراز

      معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز قطب‌های علمی نه‌گانه‌ی دانشگاه شیراز را به شرح زیر اعلام کرد:

- دانشکده‌ی علوم

      قطب علمی شیمی

      قطب علمی زمین‌شناسی

- دانشکده‌ی مهندسی

      قطب علمی پالایش نفت و گاز

      قطب علمی مکانیک محاسباتی

- دانشکده‌ی کشاورزی

      قطب علمی ویروس‌شناسی غلات

      قطب علمی زراعت و اصلاح نباتات

      قطب علمی مدیریت آب در مزرعه

- دانشکده‌ی دامپزشکی

      قطب علمی علوم پایه دامپزشکی

- دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی

      قطب علمی شاعران و نویسندگان فارس

 

بخش‌های علمی دانشکده‌ها:

- دانشکده‌‌ی مهندسی:

      بخش مهندسی شیمی، بخش مهندسی عمران، بخش مهندسی کامپیوتر، بخش مهندسی برق و الکترونیک، بخش مهندسی مواد، بخش مهندسی مکانیک، بخش مهندسی هسته‌ای

- دانشکده‌ی هنر و معماری:

      بخش طراحی شهر ی، بخش صنایع دستی، بخش معما ری

- دانشکده‌ی صنعت الکترونیک:

      بخش مهندسی کنترل، بخش مهندسی الکترونیک، بخش انگلیسی و پایه

- دانشکده‌ی دامپزشکی:

      گروه آموزشی:

      علوم پایه

      پاتوبیولوژی

      علوم درمانگاهی

      بهداشت و کنترل مواد غذایی

 

دوره‌های آموزشی

١- دامپزشکی (دکترای عمومی)

٢- علوم آناتومی (دکترای تخصصی)

٣- بیماری‌های درونی دام‌های بزرگ (دکترای تخصصی)

٤- بیماری‌های طیور (دکترای تخصصی)

٥- جراحی دامپزشکی (دکترای تخصصی)

٦- انگل‌شناسی دامپزشکی (دکترای تخصصی)

٧- بهداشت مواد غذایی (دکترای تخصصی)

٨- آ سیب‌شناسی دامپزشکی (دکترای تخصصی)

٩- مامائی و بیماری‌های تو لید مثل (دکترای تخصصی)

١٠- بیوشیمی دامپزشکی (دکترای تخصصی)

١١- بافت شناسی مق ا یسه ای (دکترای تخصصی)

١٢- آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای (دکترای تخصصی)

 

دانشکده‌ی علوم:

      بخش شیمی، بخش فیزیک، بخش ریاضی، بخش علوم زمین، بخش آمار، بخش زیست‌شناسی

 

دانشکده‌ی کشاورزی:

      بخش علوم باغبانی، بخش ترویج و آموزش کشاورزی، بخش علوم دامی، بخش زراعت و اصلاح نباتات، بخش مدیریت مناطق بیابانی، بخش ماشین‌های کشاورزی، بخش علوم و صنایع غذایی، بخش مهندسی آب، بخش گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات ویروسی غلات، بخش علوم خا ک، بخش اقتصاد کشاورزی

 

دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی:

      بخش حقوق خصوصی و اسلامی

      بخش حقوق عمومی و بین‌الملل

      بخش حقوق جزا

      بخش علوم سیاسی

 

دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی:

      بخش تاریخ

      بخش معارف اسلامی

      بخش زبان و ادبیات فارسی

      بخش زبان‌شناسی و زبان‌های خارجی

 

دانشکده‌ی علوم تربیتی:

      بخش روان‌شناسی بالینی، بخش روان‌شناسی تربیتی، بخش کودکان استثنایی، بخش مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، بخش مبانی آموزش پرورش و پیش‌دبستانی، بخش علوم ورزشی و تربیت بدنی

 

دانشکده‌ی کشاورزی داراب:

      بخش تکنولوژی آبیاری، بخش امور زراعی، بخش مرتع و آبخیزداری، بخش علوم پایه

 

دانشکده‌ی تربیت دبیر کازرون:

      بخش ادبیات و زبان فارسی، بخش فیزیک

 

دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی:

      بخش مدیریت و حسابداری، بخش اقتصاد، بخش جامعه‌شناسی و برنامه‌ریزی اجتماعی