این جزوه شامل دروس اول و دوم پیش دانشگاهی و همچنین دربر دارنده تست های کنکور سراسری و ازاد نیز میباشد .

تهیه این جزوه توسط گروه آموزشی گاج میباشد.