جزوه آموزش حل معادلات درجه دوم به دو روش ذکر شده در کتاب درسی یعنی تجزیه و دلتا کمک شایانی ست برای کسانی که مطالب آموزشی این مبحث از سال اول را به خوبی فرا نگرفته اند. دانلود در

منبع