زیست پیش دانشگاهی

 

مجموعه کامل تست به همراه پاسخ درس زیست شناسی که به تفکیک در زیر آورده شده و شامل یازده فصل میباشد در لینک زیر قابل دانلود هست. امیدوارم که این مجموعه رو دانلود کرده و نهایت استفاده رو ازش ببرید . 

فصل 1

دانلود سوالات
دانلود جواب ها
فصل 2

دانلود سوالات
دانلود جواب ها
فصل3

دانلود سوالات
دانلود جواب ها
فصل4

دانلود سوالات
دانلود جواب ها
فصل 5

دانلود سوالات
دانلود جواب ها
فصل 6

دانلود سوالات
دانلود جواب ها
فصل 7

دانلود سوالات
دانلود جواب ها
فصل 8

دانلود سوالات
دانلود جواب ها
فصل 9

دانلود سوالات
دانلود جواب ها
فصل 10

دانلود سوالات
دانلود جواب ها
فصل 11

دانلود سوالات
دانلود جواب ها

 

منبع