مورد دوم از این سری مطالب مربوط میشه به اندیشه و تحقیق سال دوم که در لینک زیر میتونید از اون استفاده لازم رو ببرید.