پایه اول دبیرستان رو میشه با تجزیه و اتحاد ها به خاطر اورد. سال اول به خاطر اهمیتی که در این بخش از ریاضیات داره خیلی مورد توجه قرار میگیره ، شما عزیزان میتونید آموزش اتحاد و تجزیه رو از لینک زیر دانلود کنید.