کنکور چیزی جز کتاب نیست و کتاب خواندن، کار دانش آموزان حرفه ای

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پیوند هیدروژنی» ثبت شده است

پلازمید

 

یه کوچولو از زیست :

 1- ملکول های dna حلقوی و کوچکی هستند (نسبت به کروموزوم اصلی باکتری).

2- در بعضی از باکتری ها وجود دارند.

3- به آنها کروموزوم های کمکی نیز میگویند جون حاوی ژن هایی هستند که در کروموزوم اصلی باکتری وجود دارند. مثل ژن مقاوم نسبت به یک آنتی بیوتیک خاص.

4- همانند سازی پلازمید مستقل از همانند سازی کروموزوم اصلی باکتری است یعنی زمانی که باکتری در حال تقسیم دو تایی نیست پلازمید ها میتوانند درون باکتری همانند سازی کنند بنابر این یک باکتری می تواند چند پلازمید از یک نوع داشته باشد.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

زیست سال دوم فصل اول

 

این مطلب اختصاص دارد به فصل اول از زیست سال دوم دبیرستان

 

مواد الی: موادی که فقط توسط موجودات زنده ساخته می شوند.و عموما دارای اسکلت کربنی هستند.

مواد آلی بدن موجودات زنده شامل کربو هیدرات ها،لیپید ها،پروتئین ها،و اسیدهای نوکلئیک و یا ترکیبی از این ها و یا ترکیبی از مواد معدنی و آلی است.مانند:لیپوپروتئین،گلیکوپروتئین،گلیکولیپید،فسفولیپید،پپتید و گلیکان،نوکلئوپروتئین،ریبونوکلئوتید،دئوکسی ریبونو کلئوتید و...

1-هیدرات های کربن(کربو هیدراتها):در ساختار این گروه همیشه کربن هیدروژن واکسیژن وجود دارد.

2-لیپیدها:در ساختار این گروه همیشه کربن هیدروژن و اکسیژن وجود دارد.

3-پروتیین ها:در ساختار این گروه همیشه کربن هیدروژن و اکسیژن ونیتروژن وجود دارد.

4-اسید نوکلیک:در ساختار این گروه همیشه کربن هیدروژن اکسیژن نیتروژن وفسفر وجود دارد.

نکته:مواد الی معمولا به صورت درشت ملکول(پلیمر)[ساخته شده از واحدهایی کم بیش یکسان(مونومر)هستند]

نکته:عامل اصلی تفاوت مواد الی در جانداران مختلف تفات در پلی مر های سازنده ی ان است.

نکات مهم:

1-مواد آلی فقط به وسیله جانداران ساخته نمی شوند.

2-همه مواد آلی کربن دارند و بعضی از مواد معدنی هم دارای کربن هستند مثل CO2

3-همه مواد کربن دار ماده آلی نیستند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا