بیست گام تا عربی صد در صد

شما کنکورهای عزیز تنها بیست گام تا نمره کامل عربی در کنکور فاصله دارید.تنها مانع روبروی شما زمانبندی صحیح و کارآمد است.با ما برای صد زدن عربی در کنکور همراه شوید.

 

گام اول: ابتدا با اقسام کلمه در زبان عربی آشنا شوید.

گام دوم: خود را برای تسلط روی مهم ترین موضوع سوالات این درس، یعنی ترجمه و درک مطلب آماده کنید

گام سوم: مطالعه واژگان از انتهای کتاب درسی عربی دوم و سوم، حتی عربی سال اول. مخصوصا افعال را در این مرحله شروع کنید. (جهت افزایش دانش عمومی عربی)

تذکر: دانستن واژه در حل تست‌های ترجمه عربی در کنکور چندان الزامی نیست. لذا اجرای گام سوم فقط به هدف افزایش دانش عربی شما منتهی می‌شود.