موفقیت

استادی در شروع کلاس درس لیوانی پر از آب را به دست گرفت آن را بالا برد
تا همه ببینند بعد از شاگردان پرسید :
" به نظر شما وزن این لیوان چقدر است؟"
شاگردان جواب دادند : 50 گرم ، 100 گرم ، 150 گرم ......
استاد گفت من هم بدون وزن کردن نمی دانم دقیقا وزنش چقدر است. اما 
سوال من این است: اگر من این لیوان آب را چند دقیقه همینطور نگه دارم 
چه اتفاقی می افتد؟شاگردان گقتند هیچ اتقاثی نمی افتد.
استاد پرسید:
اگر آن را چند ساعت همینطور نگه دارم چه؟
یکی ار شاگردان گقت:
دستتان کم کم درد می گیرد
" حق با توست . حالااگر  یک روز تمام آن را نگه دارم چه؟ "
شاگرد دیگری جسارتاْ گفت:
"دستتان بی حس می شود
عضلاتتان به شدت تحت فشار قرار می گیرد و فلج می شویدو مطمئنا
کارتان  به بیمارستان خواهد کشید"و همه شاگردان خندبدند.
استاد گفت :
"خیلی خوب است اما آیا در این مدت وزن لیوان تغییر کرده است؟
شاگردان جواب د ادند : نه
" پس چه چیز باعث درد عضلات  می شود؟ در عوض من چه کنم؟
شاگردان گیج شدند. یکی از آنها گفت : " لیوان را زمین بگذارید".
استاد گفت : " دقیقا ! مشکلات زندگی هم مثل همین است.
اگر آنها را چند دقیقه در ذهن تان نگه دارید ، اشکالی ندارد
اما مشکل وقتی به وجود می آید که تصمیم میگیریم مشکلاتمان را،
چه سبک چه سنگین مدتها در ذهن نگه داریم.

موفقیت در باور ماست

آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟!