اعتماد به نفس

 

مهم نیست که دیگران در مورد شما چه فکر می کنند مهم این است که شما در مورد خود چه فکر میکنید...

سکوت کن و به خودت اثبات کن
از دیروزت بهتر شو با خودت رقابت کن نه با کسی که
قله اش از قله ی موفقیت تو جداست !
رو قله ی خودت بالا برو!

خداوند

با تشکر از وبلاگ رکاب بزن