راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 94

ویژه‌نامه «راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1394» هفته آینده منتشر می‌شود. این ویژه‌نامه که ضمیمه هفته‌نامه پیک‌سنجش خواهد بود و به منظور راهنمایی داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون سراسری تهیه شده است، سه‌شنبه 94/04/30 واز طریق روزنامه فروشی‌های سراسر کشورتوزیع می‌شود.

« راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 94» در بردارنده مطالب متنوعی درباره:

رشته‌های دانشگاهی، چگونگی انتخاب در آزمون سراسری،
خلاصه‌ای از مهم‌ترین مقررات و شرایط انتخاب رشته در آزمون سراسری 1394،
آشنایی با محتوای کارنامه نتایج علمی آزمون سراسری،
سهمیه‌بندی در آزمون سراسری سال 1394،
آشنایی با بومی پذیری در آزمون سراسری سال 1394،
شیوه‌های پذیرش دانشجو در آزمون سراسری سال 1394 
و مطالب خواندنی دیگر است.