\konkoori

 

از فصل سوم شیمی ویدیو اسید و باز رو براتون تهیه کردم که به فهم مطلب کمک میکنه. دانلود در لینک زیر