در این فایلی که در پیش رو دارید سعی شده که روش های مطاله شیمی در اون به تشریح بیان بشود.

ضرایب درس و همچنین تعداد سوال های طرح شده از این درس و........ محتویات فایل ذیل هست که میتونید از لینک زیر دانلود کنید.