جواب به تست های دروس اختصاصی در هر رشته میتونه به منزله قبولی و یا عدم قبولی شخص در کنکور باشد. ولی نه به این منظور که دیگر درس ها از اهمیت چندانی برخوردار نیست ولی اولویت با این دروس میباشد.

شرح درصد ها برای رشته های مختلف , اهمیت اون درس در کنکور و...... در لینک زیر اماده دانلود برای شما عزیزان میباشد.