بررسی فصل به فصل فیزیک رو تو این پست ها داریم . ابتدا به تشریح مسایل و موضوع های هر فصل می پردازیم و در ادامه تمرینات رو برای شما عزیزان داریم . از فصل 1 شروع میکنیم.

برای دانلود کلیک کنید.

 

 

نشر گنجی