شاید بتوان گفت که حفظ کلمات زبان مهمترین بخش از زبان انگلیسی هست ولی نباید از قواعد آن نیز به سادگی گذشت . چون در پست های قبلی کلمات هر چهار سال رو گذاشته بودم لذا در اینجا کلمات هم معنی و متضاد رو در طی چند پست به شما عزیزان یاد اوری میکنم . 

از درس اول سال چهارم شروع میکنیم . در پست های بعدی انشااله قواعد زبان رو نیز متذکر میشیم برای عزیزانی که شاید فراموش کرده باشند.