دانشکده پزشکی در سال 1374 با پذیرش 26 دانشجو در رشته پزشکی آغاز به کار نمود. در ابتدا محل برگزاری کلاس‌ها به صورت موقت در یک دبیرستان استیجاری در حومه شهر ایلام واقع بود. در سال 1376 با تأسیس ساختمان جدید مجتمع بانگنجاب به این محل منتقل شد. استادان اولیه پروازی (مدعو) از دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که کم‌کم با جذب اعضای هیئت علمی در رشته‌های مختلف در حال حاضر تمامی مدرسین دوره علوم پایه و بالینی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام یا مدرسین غیر هیئت علمی بومی منطقه هستند که تا کنون سه دوره فارغ‌التحصیل داشته است.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

1374

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

1369

-

کاردانی

مامایی

پرستاری و مامایی

1371

-

کاردانی

بهداشت خانواده

آموزشکده بهداشت

1373

-

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

آموزشکده بهداشت

1376

-

کاردانی

بهداشت محیط

آموزشکده بهداشت

1370

-

کاردانی

اتاق عمل

آموزشکده پیراپزشکی

1376

-

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

آموزشکده پیراپزشکی

1375

-

کاردانی

هوشبری

آموزشکده پیراپزشکی

1375

-

 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

امام خمینی(ره)

1352

188

داخلی، داخلی اعصاب، قلب، جراحی، کودکان، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، روانپزشکی، عفونی و سوختگی

2

آیت‌الله طالقانی

1380

28

زنان و زایمان

 

 

ü دانشکده پزشکی

      دانشکده پزشکی در سال 1374 با پذیرش 26 دانشجو در رشته‌ی پزشکی آغاز به کار نمود. در ابتدا محل برگزاری کلاس‌ها به صورت موقت در یک دبیرستان استیجاری در حومه شهر ایلام واقع بود. در سال 1376 با تأسیس ساختمان جدید مجتمع بانگنجاب به این محل منتقل شد. استادان اولیه پروازی (مدعو) از دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند که کم‌کم با جذب اعضای هیئت علمی در رشته‌های مختلف در حال حاضر تمامی مدرسین دوره علوم پایه و بالینی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام یا مدرسین غیر هیئت علمی بومی منطقه هستند که تا کنون سه دوره فارغ‌التحصیل داشته است.

آزمایشگاه‌ها:

      آناتومی، ایمنی‌شناسی، بیوشیمی، فیزیولوژی، ویروس‌شناسی، آسیب‌شناسی و بافت‌شناسی، انگل‌شناسی و میکروب‌شناسی و قارچ‌شناسی

      ü آموزشکده بهداشت

      ü آموزشکده پیراپزشکی

      ü دانشکده پرستاری و مامایی

      دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان اولین دانشکده از حوزه دانشکده علوم پزشکی ایلام در سال 1369 با تعداد 12 نفر دانشجوی پرستاری در مقطع کارشناسی در یک واحد ساختمانی استیجاری و با تعداد یک نفر عضویت علمی و دو نفر کارشناس پرستاری و مامایی شروع به کار نمود. بعد از آن هر سال تعدادی حدوداً بین 35- 20 نفر دانشجوی پرستاری پذیرش داشته و از سال 1371 دوره کاردانی مامایی نیز با 19 نفز دانشجوی مامایی دایر گردید. در حال حاضر نیز این دانشکده در گروه‌های آموزشی پرستاری و مامایی و در دو مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری و کاردانی مامایی هر سال دانشجو می‌پذیرد.

      اعضای هیئت علمی ثابت این دانشکده در حال حاضر شامل 3 نفر در گروه مامایی و 5 نفر کارشناس ارشد در گروه پرستاری می‌باشند و همچنین تعداد 2 نفر کارشناس مامایی و 5 نفر کارشناس پرستاری نیز به صورت ثابت و به عنوان مربی بالینی مشغول به کار می‌باشند.

      این دانشکده از سال 1378 با دیگر دانشکده‌ها و آموزشکده به صورت مجتمع آموزشی در باده گنجاب مستفر شد و دارای فضاهای آموزشی شامل کلاس‌های درس، اتاق پراتیک سمعی و بصری، آزمایشگاه (به صورت مشترک و با دیگر دانشگاه‌ها)، کتابخانه و کلاس مهارت‌های بالینی می‌باشد. پذیرش دانشجو به صورت سالیانه یک گروه پرستاری در مهر ماه هر سال و یک گروه مامایی در بهمن ماه می‌باشد و ضمناً از سال 1380 نیز به صورت متناوب دانشجوی کارشناسی ناپیوسته در بهمن ماه پذیرش گردیده است.

آزمایشگاه‌ها:

      در دانشکده پزشکی: تشریح، فیزیولوژی، skill lab، بافت‌شناسی و سلول‌شناسی، آسیب‌شناسی، انگل‌شناسی، میکروب‌شناسی، ایمنی‌شناسی و هماتولوژی و بیوشیمی و آزمایشات کاربردی