سابقه‌ی برپایی دانشگاه به حدود 1750 سال قبل باز می‌گردد و دانشکده پزشکی آن را می‌توان کهن‌ترین دانشگاه پزشکی جهان دانست. دانشگاه جندی شاپور اهواز به دستور خسرو انوشیروان ایجاد شده بود. بعد از انقلاب اسلامی این دانشگاه به شهید چمران تغییر نام داد و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز از سال 1363 از دانشگاه شهید چمران تفکیک و مستقل شد.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

فوق تخصص

خون و سرطان کودکان

پزشکی

1376

-

دکتری تخصصی

داخلی

پزشکی

1349

-

دکتری تخصصی

کودکان

پزشکی

1349

-

دکتری تخصصی

بیهوشی

پزشکی

1349

-

دکتری تخصصی

جراحی استخوان و مفاصل

پزشکی

1351

-

دکتری تخصصی

زنان و زایمان

پزشکی

1351

-

دکتری تخصصی

جراحی عمومی

پزشکی

1351

-

دکتری تخصصی

گوش، حلق و بینی

پزشکی

1351

-

دکتری تخصصی

جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی

پزشکی

1352

-

دکتری تخصصی

چشم‌پزشکی

پزشکی

1352

-

دکتری تخصصی

روانپزشکی

پزشکی

1368

 

دکتری تخصصی

پوست

پزشکی

1369

-

دکتری تخصصی

پرتوشناسی تشخیصی

پزشکی

1370

-

دکتری تخصصی

مغز و اعصاب

پزشکی

1372

-

دکتری تخصصی

بیماری‌های عفونی

پزشکی

1380

-

Ph.D.

باکتری‌شناسی

پزشکی

1378

-

Ph.D.

بافت‌شناسی

پزشکی

-

-

Ph.D.

فیزیولوژی

پزشکی

1375

-

Ph.D.

فارماکولوژی

پزشکی

1381

-

دکتری حرفه‌ای

پزشکی اهواز

پزشکی

1336

-

دکتری حرفه‌ای

پزشکی دزفول

پزشکی

1372

-

دکتری حرفه‌ای

داندانپزشکی

دندانپزشکی

1375

-

دکتری حرفه‌ای

داروسازی

داروسازی

1362

-

کارشناسی ارشد

مامایی

پرستاری و مامایی

1372

-

کارشناسی ارشد

پرستاری

پرستاری و مامایی

1372

-

کارشناسی ارشد

انگل‌شناسی

پزشکی

1356

-

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

پزشکی

1356

-

کارشناسی ارشد

ویروس‌شناسی

پزشکی

1378

-

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی

پزشکی

1369

-

کارشناسی ارشد

میکروب‌شناسی

پزشکی

1355

-

کارشناسی ارشد

بافت‌شناسی

پزشکی

-

-

کارشناسی ارشد

آناتومی

پزشکی

1354

-

کارشناسی ارشد

فیزیک پزشکی

پزشکی

1356

عدم پذیرش از 79

کارشناسی

فیزیوتراپی

توانبخشی

1357

-

کارشناسی

تغذیه

پیراپزشکی

1357

-

کارشناسی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1378

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

1357

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری آبادان

1371

-

کارشناسی

مامایی

پرستاری و مامایی

1366

-

کارشناسی

کتابدار پزشکی

پیراپزشکی

1380

-

کارشناسی

مهندسی پزشکی

پیراپزشکی

1376

شبانه، عدم پذیرش از 77

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

پیراپزشکی

1374

-

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

بهداشت

1362

-

کارشناسی ناپیوسته

پرستاری

پرستاری و مامایی

1364

-

کارشناسی ناپیوسته

پرستاری

پرستاری و مامایی آبادان

1379

-

کارشناسی ناپیوسته

مامایی

پرستاری و مامایی

1369

-

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

بهداشت

1367

شبانه، عدم پذیرش از 72 تا 76

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1357

-

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1357

-

کاردانی

هوشبری

پیراپزشکی

1362

-

کاردانی

مدارک پزشکی

پیراپزشکی

1375

-

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1357

-

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

1371

-

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1372

-

کاردانی

بهداشت مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

1366

-

کاردانی

اتاق عمل

پرستاری و مامایی

1367

-

کارشناسی

تغذیه

پیراپزشکی

1370

شبانه

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی آبادان

1372

شبانه، عدم پذیرش از 77

کارشناسی

مامایی

پرستاری و مامایی آبادان

1372

شبانه، عدم پذیرش از 79

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

1372

شبانه، عدم پذیرش از 80

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

بهداشت

1372

شبانه

کارشناسی ناپیوسته

مامایی

پرستاری و مامایی آبادان

1377

شبانه، عدم پذیرش از 80

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

پیراپزشکی

1371

شبانه، عدم پذیرش از 80

کارشناسی ناپیوسته

پرستاری

پرستاری و مامایی

-

شبانه، عدم پذیرش از 80

کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1376

شبانه، عدم پذیرش از 80

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

پیراپزشکی

1379

شبانه، عدم پذیرش از 80

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1370

شبانه، عدم پذیرش از 80

کاردانی

هوشبری

پیراپزشکی

1370

شبانه

کاردانی

مدارک پزشکی

پیراپزشکی

1376

شبانه

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1370

شبانه

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی بهبهان

1372

شبانه

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

1372

شبانه

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1372

شبانه

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1371

شبانه

کاردانی

اتاق عمل

پیراپزشکی بهبهان

1372

شبانه

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

1372

شبانه، عدم پذیرش از 80

 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

اما خمینی(ره)

1318

450

داخلی، ریه، گوارش، قلب، جراحی، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست و نوزادان

2

گلستان

1349

497

داخلی، داخلی اعصاب، روماتولوژی، غدد، قلب، کلیه، جراحی و جراحی مغز و اعصاب، اعصاب کودکان، قلب کودکان، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، روانپزشکی و بیهوشی

3

رازی

1324

228

داخلی، قلب، جراحی، زنان و زایمان، جراحی استخوان و مفاصل و عفونی

4

شفا

1370

103

فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان

5

ابوذر

1360

122

کودکان و رشته‌های فوق تخصص کودکان

 

 

دانشکده‌ها:

ü دانشکده پیراپزشکی:

      در سال 1351 با تجمع گروه‌های علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و علوم دارویی، دانشکده علوم بیمارستانی که بعداً به تکنولوژی پزشکی و سپس پیراپزشکی تغییر نام یافت، تأسیس گردید. در سال 1353 گروه تغذیه، در 1355 گروه بهداشت، در 1356 گروه مهندسی پزشکی و در 1363 گروه هوشبری به گروه‌های آموزشی این دانشکده اضافه شدند. در دهه 60 با توسعه گروه‌های آموزشی علوم دارویی و بهداشت به‌ترتیب تحت عنوان دانشکده داروسازی و دانشکده بهداشت از دانشکده پیراپزشکی جدا شدند. در حال حاضر گروه‌های آموزشی تغذیه، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، هوشبری، مهندسی پزشکی، مدارک پزشکی (پذیرش دانشجو از سال 1375) و کتابداری اطلاع‌رسانی پزشکی (پذیرش دانشجو از سال 1380) از گروه‌های تشکیل‌دهنده این دانشکده می‌باشند. این دانشکده هم اکنون در رشته‌ها و مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد تغذیه، کارشناسی تغذیه (دوره‌های روزانه و شبانه)، کارشناسی کتابداری، کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی (دوره روزانه)، کاردانی علوم آزمایشگاهی، هوشبری، رادیولوژی (دوره‌های روزانه و شبانه) پذیرش دانشجو دارد. لازم به ذکر است گروه علوم آزمایشگاهی در گذشته در مقاطع کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی پذیرش دانشجو داشته است.

آزمایشگاه‌ها:

      شیمی عمومی و آلی، میکروب‌شناسی عمومی، میکروب‌شناسی مواد غذایی و شیمی مواد غذایی

ü دانشکده دندانپزشکی:

      در سال 1372 بنای احداث دانشکده دندانپزشکی اهواز با طرح و نقشه بهداشتکار دهان و دندان با مساحت حدود 6000 متر مربع گذاشته شد و حدود 580 میلیون تومان اعتبار جهت این پروژه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تخصیص گردید. البته از سالیان قبل (1346) نیز دانشگاه جندی شاپور در صدد راه‌اندازی و احداث دانشکده دندانپزشکی بوده ولی این مهم تا سال 1365 عملی نگردید و با تصدی مسئولیت جناب آقای دکتر محمدکاظم علوی فاضل موضوع پیگیری و با احداث بهداشتکار دهان و دندان موافقت صورت گرفت. در سال 1372 احداث پروژه بهداشت کار دهان و دندان آغاز گردید و سه سال بعد از آن در سال 1375 همزمان با اخذ مجوز تأسیس دانشکده دندانپزشکی در بهمن همان سال از طریق کنکور سراسری تعداد 24 نفر دانشجو پذیرش گردید و دوره علوم پایه خود را دانشکده پزشکی آغاز نمودند به طور خلاصه تغییرات اساسی به عمل آمده در ساختمان جهت آماده‌سازی لابراتوار مرکزی، سالن فانتوم و مقدمات دندانپزشکی لابراتوار دانشجویی، سالن انتظار بیماران، ایجاد کلاس درس و تغییرات اساسی سالن‌ها جهت افزایش ظرفیت دو برابر و نیم، در مجموع این امکان را فراهم آورد تا ظرفیت نصب یونیت فانتوم و یونیت‌های درمانی بخش‌ها از سر جمع 75 عدد به 165 عدد تغییر یابد. همچنین اجرای سایت‌های گاز، برق، پمپ فشار قوی جهت آب پمپ هوای فشرده، مخابرات، نیز پیگیری، اجرا و به بهره‌برداری رسیده است. در همین راستا با جذب اعتبار داخل استانی و اعتبارات جاری و ملی تجهیزات لازم خریداری، نصب و راه‌اندازی گردید و با هماهنگی برنامه‌های آموزشی و چگونگی اجرای آن پس از بررسی‌های لازم و طی ساعت‌ها بحث و مشاوره به طور کامل و بدون تأخیر در زمان خود به دانشجو ارائه گردید به گونه‌ای که دانشجویان پذیرفته شده دوره اول این دانشکده در بهمن ماه سال 1381 فارغ‌التحصیل گردیدند همچنین در همان زمان تعداد 25 نفر دانشجوی تکمیلی فارغ‌التحصیل گردید. شایان ذکر است در سال 80- 79 نیز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز طی ارزیابی به عمل آمده توسط دفتر توسعه مطالعات دانشگاه (E.D.C) بالاترین رتبه کیفیت آموزشی کشور را اخذ نموده و مورد تشویق مقامات وزارت محترم مشاور وزیر نیز گردیده است. همچنین این دانشکده در بدو تأسیس فاقد هر گونه ردیف سازمانی مصوب و یا نیروی لازم بوده و طی این سال‌ها با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده و منطبق بر نیاز هر سال پس از پیگیری‌های انجام شده موفق به اخذ و پذیرش نیروهای لازم و تربیت آن‌ها گردیده است تا بتواند سرویس‌دهی آموزشی، درمانی- پژوهشی و پشتیبانی مورد نیاز را نیز ارائه دهد. لذا با تلاش‌های به عمل آمده از طرف مدیریت این دانشکده، دانشگاه و همکاری جدی دبیر محترم شورای آموزشی دندانپزشکی توسط شورای گسترش دانشگاه‌هها و مراکز آموزشی و تخصصی موفق به اخذ چارت سازمانی و تصویب 12 گروه آموزشی دندانپزشکی جهت تربیت دانشجو در دوره دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کشور نائل آمده است. همچنین با پذیرش شورای محترم گسترش مصوبه دیگری اخذ گردید که دانشکده‌های دندانپزشکی طی آن مصوبه در زمره مراکز آموزشی و درمانی قرار گرفت و به این وسیله سطح اعتبارات لازم برای اداره این دانشکده‌ها بالا رفت. شایان ذکر است این دانشکده در سال 1382 و در ارزیابی و رتبه‌بندی دانشکده‌های دندانپزشکی کشور رتبه پنجم کشوری را به خود اختصاص داد که جا دارد از زحمات معاون محترم آموزشی وقت دانشگاه نیز در حصول این موفقیت بزرگ یاد نمائیم. در حال حاضر قریب به ٣ دوره ورودی از این دانشکده فارغ التحصیل گردیده است. در پایان افزودنی است که دانشگاه علوم پزشکی اهواز در طرح جامع خود زمینی به منظور احداث طرح تکیملی این دانشکده با زیر بنای ٨٠٠٠ متر مربع در جوف این دانشکده در نظر گرفته است.

 

آزمایشگاه‌ها و لابراتوارها :

      آزمایشگاه‌های دارای فضای فیزیکی مستقل: بافت‌شناسی دهان و دندان، آسیب‌شناسی دهان و فک

      لابراتوارهای دارای فضای فیزیکی مستقل: لابراتوار آناتومی، فانتوم پروتز پارسیل و کامل، فانتوم ترمیمی، فانتوم پروتز دندانی ثابت و فانتوم اندودنتیکس، لابراتوار پروتزهای دندانی ثابت، لابراتوار پروتزهای دندانی متحرک، لابراتوار تودنتیکس، لابراتوار دندانپزشکی کودکان.

      ü دانشکده بهداشت:

      دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز تا سال ١٣٧٢ به عنوان یک گروه آموزشی با داشتن سه رشته‌ی بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری‌ها و بهداشت محیط درمقطع کاردانی در زیرمجموعه دانشکده پیراپزشکی محسوب می‌گردید. مجوز تأسیس دانشکده در تیرماه سال ١٣٧٢ با راه اندازی سه گروه آموزشی محیط- حرفه ای- بهداشت عمومی- صادر گردید و سپس مجوز گروه آمار و و اپیدمیولوژی سال بعد گرفته شد. درحال حاضر دانشجویان در مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته‌های محیط، حرفه‌ای، عمومی در دوره‌های شبانه و روزانه مشغول به تحصیل می‌باشند. درحال حاضر ٤ نفر از همکاران هیئت علمی در دوره دکترا در خارج از کشور و سه نفر نیز در داخل کشور مشغول به تحصیل شده‌اند و از اساتید (آقای مهندس حجت) یک نفر بازنشسته گردیده‌اند. درحال حاضر حدود: ١٠ آزمایشگاه مختلف در دانشکده فعال می‌باشند که علاوه بر انجام کارهای آموزشی به ارائه خدمات به ارگان‌های متقاضی مشغول می‌باشند. دانشکده علاوه بر ارتباط با اینترنت دارای کتابخانه با حدود ١٣٠٠ جلد کتاب و واحد کامپیوتر و سایت مخصوص اعضای هیئت علمی به طور موقت در ضلع شمالی دانشگاه واقع که تا سال آینده به ساختمان اصلی خود انتقال خواهد یافت. (درحال حاضر ترم دوم سال تحصیلی 83- 82 می‌باشد.)

ü دانشکده توانبخشی:

      دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از سال ١٣٥٤ هم‌زمان با تأسیس اولین دانشکده‌های توانبخشی در کشور، تحت عنوان مرکز فیزیوتراپی دانشگاه جندی شاپور، کار خود را با پذیرش ٩ دانشجو در مقطع کارشناسی رشته فیزیوتراپی با سه نفر کادر آموزشی آغاز نمود که تا سال ١٣٥٨ ادامه یافت. پس از آن در فاصله زمانی سال‌های 1364- 1358 به دلیل انقلاب فرهنگی و فقدان کادر آموزشی لازم پذیرش دانشجو متوقف گردید اما هم‌زمان با توسعه جهانی رشته‌های علوم توانبخشی و نگرش نوین به امر درمان بیماری‌ها علاوه بر این وقوع جنگ تحمیلی و درگیری مستقیم استان خوزستان با جنگ لزوم تربیت نیروهای متخصص در زمینه توانبخشی به ویژه فیزیوتراپی را ایجاد نمود از این رو از سال ١٣٦٤ پذیرش دانشجو مجدداً آغاز گردید. این دانشکده تا سال ١٣٦٤ زیر نظر دانشکده پزشکی اداره می‌شد و از سال ١٣٦٧ به عنوان دانشکده توانبخشی به طور مستقل فعالیت خود را ادامه دا د. محل قبلی دانشکده ساختمانی استیجاری در حوالی بیمارستان جندی‌شاپور بود که از سال ١٣٥٨ به محل فعلی واقع در امانیه انتقال یافت. در سال ١٣٨١ متعاقب تلاش مستمر گروه فیزیوتراپی و ایجاد زمینه‌های لازم شامل راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه‌ها، توسعه امکانات آموزشی، غنی‌سازی کتابخانه و ارتقاء کمی و کیفی اعضاء هیئت علمی، مقطع کارشناسی ارشد فیزیوتراپی نیز راه‌اندازی شده است که از سال تحصیلی ١٣٨٣- ١٣٨٢ پذیرش دانشجو در این مقطع آغاز می‌گردد، ضمن آنکه با تلاش مدیریت وقت و فراهم نمودن بسترهای لازم موافقت تأسیس رشته گفتار درمانی در سال ١٣٨٢ از بورد توانبخشی اخذ گردید. هم اکنون ١٢ عضو هیئت علمی (سه نفر استادیار و ٧ نفر مربی- ١٠ عضو هیئت علمی گروه فیزیوتراپی و ٢ نفر کارشناس ارشد گفتار درمانی- اعضاء هیئت علمی گروه آموزشی گفتار درمانی) در این دانشکده اشتغال دارند.

ü دانشکده پرستاری و مامایی اهواز:

      دانشکده پرستاری و مامایی اهواز در مهر ماه ١٣٤٧ با پذیرش ٢٠ نفر دانشجوی پرستاری و تحت عنوان آموزشگاه عالی پرستاری زیر نظر دانشکده پزشکی شروع به کار نمود که پس از طی یک دوره سه ساله به فارغ التحصیلان مدرک معادل لیسانس اعطاء می‌گردید. در سال ١٣٥٠ دوره سه ساله به چهار ساله تبدیل و ٣٠ دانشجو در مقطع کارشناس پرستاری پذیرش گردید. در سال ١٣٥٢ به دلیل نیاز مبرم بیمارستان به نیروی پرستاری آموزش دیده: پذیرش دانشجو به صورت آموزش ضمن خدمت صورت گرفت که پس از ٦ سال آموزش ضمن خدمت در آموزشگاه‌های پرستاری در بیمارستان امام(ره) و گلستان با مدرک لیسانس فارغ‌التحصیل شدند. در زمان بازگشایی دانشگاه در سال ١٣٦٢ پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی پرستاری و مامایی منحصراً از طریق دانشگاه و بهداری گزینش و پذیرش می‌شد. در سال ١٣٦٥ با تأسیس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و الحاق آموزش علوم پزشکی به این وزارت این آموزشگاه با آموزشگاه پرستاری بهداری ادغام و رسماً با عنوان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به تربیت دانشجو در رشته‌های پرستاری، مامایی و تکنیسین اتاق عمل به کار خود ادامه داد. تربیت دانشجو در رشته پرستاری در مقطع کاردانی (از سال ١٣٦٢ لغایت ١٣٦٦) کار شناس ناپیوسته (از سال ١٣٧٢) و کارشناس پیوسته از سال ١٣٤٧ صورت گرفت و تربیت دانشجو در رشته مامایی در مقطع کاردانی (از سال ١٣٦٥ لغایت ١٣٧٤)، کارشناس ناپیوسته از سال ١٣٦٨ و کارشناس پیوسته از سال ١٣٦٧ صورت گرفت و تربیت دانشجو در رشته تکنیسن اتاق عمل از سال ١٣٦٧ آغاز گردید. آموزش تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناس ارشد پرستاری با گرایش‌های آموزش داخلی جراحی، کودکان و روان پرستاری و در مقطع کارشناسی ارشد مامایی با گرایشهای آموزش بهداشت مادر و کودک و مامایی از سال ١٣٧٢ آغاز گردید. همچنین این دانشکده از سال ١٣٧٠ اقدام به تربیت دانشجو در واحد شبانه در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پرستاری و مامایی نموده است.

آزمایشگاه‌ها :

      در دانشکده پرستاری مامایی: skill lab

      در دانشکده علوم پایه: تشریح، بافت‌شناسی و سلول‌شناسی، ایمنی‌شناسی

      در دانشکده پزشکی: بیوشیمی، فیزیولوژی، انگل‌شناسی، میکروب‌شناسی

ü دانشکده پرستاری آبادان:

      این دانشکده یکی از هشت دانشکده دانشگاه علوم پزشکی اهواز است که بازگشایی آن در پنجاهمین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورخ 17/12/70 تصویب رسیده است. قبل از بازگشایی از سال ١٣٤٨ به عنوان آموزشکده بهیاری مشغول فعالیت بوده است.در سال ١٣٧١ فعالیت آموزشی دانشکده با پذیرش ٥٥ دانشجوی دختر در مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری روزانه آغاز شد. از بهمن ٧٢ دوره‌ی شبانه در مقطع کارشناسی پیوسته و از بهمن ٧٩ نیز دوره‌ی روزانه در مقطع کارشناسی ناپیوسته به آمار دانشکده افزوده شده است.

آزمایشگاه‌ها :

      در دانشکده پرستاری و مامایی: بیوشیمی، فیزیولوژی، میکروب‌شناسی، انگل‌شناسی، ایمنی‌شناسی

ü دانشکده پزشکی:

      تأسیس این دانشکده در سال ١٣٢٨ تصویب شد. در سال ١٣٣٦ به محل کنونی دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل گردید و به نام دانشکده پزشکی جندی‌شاپور نام‌گذاری شد. مقطع علوم پایه با کمک استادان دانشگاه توبینگن آلمان و مقطع بالینی در مرکز پزشکی فیروزگر و تحت نظارت استادان دانشگاه تهران برگزار می‌شد. دانشکده پزشکی کنونی در سال ١٣٤٨ آماده بهره‌برداری شد.

آزمایشگاه‌ها:

      آسیب‌شناسی، آناتومی، انگل‌شناسی، ایمنی‌شناسی، بافت‌شناسی، بیوشیمی، فیزیک پزشکی، فیزیولوژی، قارچ‌شناسی، میکروب‌شناسی، ویروس‌شناسی

ü دانشکده داروسازی:

      گروه داروسازی در سال ١٣٥٤ در دانشکده تکنولوژی پزشکی اهواز تا مقطع کارشناسی تاسیس شد. در سال ١٣٦١ با تغییر مقطع به دکتری حرفه‌ای تبدیل شد و در سال ١٣٦٥ به ساختمان فعلی دانشکده‌ی داروسازی منتقل شد. از آن سال تا کنون، دانشجویان این دانشکده در مقطع دکتری حرفه‌ای مشغول تحصیل هستند.

آزمایشگاهها:

      شیمی عمومی با شیمی تجزیه، شیمی آلی و شیمی دارویی، روش‌های تجزیه دستگاهی، کنترل فیزیکی و شیمیایی با شیمی دارویی، سم‌شناسی، فارماکولوژی، مفردات پزشکی، گیاهان دارویی، اشکال دارویی، داروسازی صنعتی، کنترل میکروبی، بیوتکنولوژی، هرباریوم