در پی ارزوی دیرینه‌ی اهالی استان زنجان مبنی بر تأسیس یکی از مؤسسات آموزش عالی کشور در زنجان، به منظور ادامه‌ی تحصیل جوانان آن در زادگاه خود و نیز موقعیت ممتاز طبیعی و دارا بودن اراضی حاصل‌خیز و مراتع سبز و خرم، سرانجام با همت جمعی از دانش‌دوستان محلی، شورای گسترش آموزش عالی در سال 1351 کار مطالعه و بررسی لازم درباره‌ی امکان تشکیل مؤسسه‌ی آموزش عالی در زنجان را به دانشکده ی کشوارزی و دامپروری ارومیه (رضاییه‌ی سابق) محول کرد.

      دانشکده‌ی مذکور نیز تأسیس مدرسه‌ی عالی کشاورزی و دامپروری را برای زنجان مناسب و مستعد اعلام کرد. در نتیجه شورای گسترش آموزش عالی در جلسه‌ی 97 مورخ 15/5/1353 تأسیس مدرسه‌ی عالی کشاورزی و دامپروری در رشته‌های مدیریت کشاورزی و مدیریت دامپروری را در سطح کارشناسی در شهر زنجان تصویب کرد. به دنبال آن در 14 اسفند‌ماه سال 1353 اولین جسه‌ی هیئت امنای مدرسه‌ی عالی زنجان تشکیل و مقرر گردید که از اول مهر‌ماه سال 1354 فعالیت آموزشی خود را با پذیرش 72 دانشجو از طریق کنکور سراسری در دو رشته ی مدیریت کشاورزی و مدیریت دامپروری آغاز کند. کار آموزشی دانشگاه زنجان رسماً از سال 1354 آغاز شد.

      در آذرماه همان سال با تصویب هیئت دولت، زمینی به مساحت 400 هکتار برای انجام فعالیت‌های آموزشی و کارهای عمرانی و فیزیکی از طریق سرجنگلداری استان در اختیار قرار گرفت.

      مدرسه‌ی عالی کشاورزی و دامپروری زنجان در مورخ 2/12/1355 از سوی شورای گسترش آموزش عالی به دانشکده‌ی کشاورزی زنجان با دو رشته‌ی کشاورزی و دامپروری در سطح کارشناسی تغییر نام پیدا کرد. ستاد انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ی 25/5/1361 در خصوص تغییر نظام آموزش عالی کشاورزی، دانشکده ی زنجان به آموزشکده‌ی کشاورزی استان زنجان تبدیل گردد. ولی بر اثر تلاش عده‌ای از مسئولین استان و دانشگاهیان و با توجه به داشتن امکانات خوب موجود، موضوع تغییر نام آن مجدداً در جلسه ی مورخ 11/3/1364 شورای بازگشایی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مطرح گردید و به دانشکده‌ی کشاورزی زنجان تغییر نام پیدا کرد.

      با توجه به موافقت مورخ 5/2/1366 شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر پذیرش دانشجو در آموزشکده‌ی فنی زنجان، شورای مذکور با تبدیل دانشکده‌ی کشاورزی زنجان به مجتمع آموزش عالی زنجان (شامل آموزشکده‌ی فنی و دانشکده‌ی کشاورزی) در تاریخ 19/2/1366 نیز موافقت نمود.

      متعاقباً با تأسیس دانشکده‌ی علوم در سال 1369 و دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی در سال 1370 از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی سرانجام در تاریخ 15/11/1370 با تبدیل وضعیت مجتمع آموزش عالی زنجان به دانشگاه زنجان موافقت گردید.

      ******************

رشته‌ی تحصیلی دانشگاه زنجان

 

ردیف

نام دانشکده و رشته‌ی تحصیلی

سال تأسیس

درجه‌ی تحصیلی

1

دانشکده‌ی کشاورزی

      1- زراعت و اصلاح نباتات

      2- علوم دامی

      3- علوم دامی کارشناسی ارشد (اصلاح دام)

      4- علوم دامی کارشناسی ارشد (تغذیه‌ی دام)

      5- ترویج و آموزش کشاورزی

      6- باغبانی

      7- گیاه‌پزشکی

      8- خاک‌شناسی

      9- پرور ش زنبور عسل

 

1354

1354

1376

1376

1371

1373

1376

1378

1381

 

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کاردانی

2

دانشکده‌ی مهندسی

      1- عمران

      2- عمران

      3- معماری

      4- معماری

      5- برق (الکترونیک)

      6- برق (قدرت)

      7- برق (قدرت)

      8- مکانیک

      9- مکانیک

      10- کامپیوتر (نرم‌افزار)

      11- نقشه‌برداری

      12- نقشه‌برداری

 

1373

1380

1372

1381

1374

1374

1381

1374

1381

1375

1378

1381

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کاردانی

کارشناسی

کاردانی

کاردانی

کارشناسی

3

دانشکده‌ی علوم

      1- شیمی محض

      2- شیمی کاربردی

      3- شیمی کارشناسی اردش (گرایش آلی)

      4- شیمی کارشناسی (گرایش معدنی)

      5- شیمی کارشناسی (گرایش تجزیه)

      6- شیمی کارشناسی گرایش فیزیک)

      7- شیمی (گرایش معدنی)

      8- فیزیک محض

      9- فیزیک جامد

      10- دبیری فیزیک

      11- فیزیک کارشناسی ارشد

      12- ریاضی محض

      13- ریاضی کاربردی

      14- ریاضی کارشناسی ارشد

      15- زمین‌شناسی

      16- زیست‌شناسی

 

1369

1381

1373

1373

1373

1380

1373

1379

1370

1379

1372

1379

1379

1372

1380

 

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

دکتری

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کارشناسی

4

دانشکده‌ی علوم انسانی

      1- زبان و ادبیات فارسی

      2- ادبیات فارسی

      3- الهیات محض

      4- فلسفه و حکمت اسلامی

      5- جغرافیای انسانی- اقتصادی (شهری)

      6- جغرافیای انسانی- اقتصادی (روستایی)

      7- جغرافیای طبیعی

      8- جغرافیا (برنامه‌ریزی شهری)

      9- تربیت بدنی

      10- حسابداری

 

1372

1381

1373

1378

1371

1371

1381

1378

1380

 

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

کاردانی

کاردانی

 

 

 

اطلاعات کلی دانشگاه زنجان

 

سال تأسیس

1353

سال تبدیل به دانشگاه

1354

تعداد دانشکده‌های موجود

4

 

دانشکده‌ی علوم انسانی

دانشکده‌ی فنی و مهندسی

دانشکده‌ی کشاورزی

دانشکده‌ی علوم

تعداد مراکز تحقیقاتی

پژوهشکده‌ی کشاورزی

آموزشکده‌ی وابسته

ندارد

مرکز کارآفرینی

دارد

تعداد گروه‌های فعال در طرح ارزیابی درونی

22

انجمن دانش‌آموختگان

ندارد

 

 

تعداد مقالات علمی دانشگاه زنجان در سال 1382

 

مقالات علمی

1382

مجلات معتبر داخلی

15

مجلات معتبر خارجی

34

طرح‌های تحقیقاتی

20

جمع

69

 

 

تعداد کارکنان دانشگاه زنجان در سال 1383

 

تحصیلات

کارکنان رسمی

کارکنان پیمانی

جمع

زیر دیپلم

44

7

51

دیپلم

43

15

58

فوق دیپلم

12

4

16

لیسانس

67

15

82

فوق لیسانس

9

0

9

جمع

175

41

216