این دانشگاه بنا به فرمان مقام معظم رهبری در سفر به استان بوشهر در سال 1370 تأسیس و در بهمن‌ماه سال 1371 با یک دانشکده‌ی مهندسی و دو رشته‌ی تحصیلی و 69 نفر دانشجو فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود. دانشگاه خلیج فارس که تا ابتدای سال 1375 نام بوشهر را بر خود داشت با تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسماً به دانشگاه خایج فارس تغییر نام داد و اکنون که 10 سال ازشروع فعالیت آن می‌گذرد به جرأت می‌توان گفت که تحولی بزرگ در استان ایجاد نموده است.

      این دانشگاه هم‌اکنون دارای چهار دانشکده، یک مرکز تحقیقاتی و یک دبیرستان شبانه‌روزی و 15 رشته‌ی تحصیلی در مقطع کارشناسی و یک رشته‌ی تحصیلی در مقطع کاردانی با دو دوره‌ی روزانه و شبانه و یک رشته‌ی تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و حدود 100 نفر عضو هیئت علمی تمام‌وقت و با بیش 3000 نفر دانشجو به فعالیت پر‌شتاب خود تا دست‌یابی به اهداف تأیین‌شده ادامه می‌دهد. با تصویب طرح توسعه‌ی ده‌ساله‌ی دانشگاه خلیج‌فارس که مسیر حرکت و توسعه‌ی دانشگاه خلیج فارس را نشان می دهد، کلنگ احداث دانشکده‌ی گاز و پتروشیمی که اعتبار مورد‌نیاز آن از منابع خارج از وزارت تأمین گردیده است به زمین زده شده و مراحل ساخت آن آغاز شده است. دومین دانشکده‌ای که عملیات ساخت آن در دستور کار قرار دارد، دانشکده‌ی علوم و فنون دریایی است که با پیگیری‌های صورت گرفته اعتبارات لازم جهت احداث آن تأمین شده و به زودی مراحل ساخت آن آغاز خواهد شد.

      سومین دانشکده‌ای که خرید ساختمان اولیه‌ی آن صورت گرفته است، دانشکده‌ی هنر و معماری است که تأمین اعتبار مورد نیاز آن از منابع استانی در دست اقدام می‌باشد. نهایتاً پیشرفت فیزکی دانشگاه خلیج فارس با سرعت خوبی در حال پیگیری و انجام است و آینده‌ی روشنی در انتظار این دانشگاه است.

جدول 3. اطلاعات کلی دانشگاه خلیج فارس

 

سال تأسیس

1371

سال تبدیل به دانشگاه

1376

تعداد دانشکده‌های موجود

4 دانشکده

تعداد دانشکده‌های در دست احداث

3 دانشکده

تعداد مراکز تحقیقاتی

1 مرکز

تعداد مدارس وابسته

1 مدرسه

تعداد رشته‌های کاردانی موجود

1 رشته

تعداد رشته‌های کارشناسی ارشد موجود

2 رشته

جمع کل فضاهای آموزشی و کمک‌آموزشی دانشگاه

36566 متر مربع

جمع کل فضاهای رفاهی و عمومی دانشگاه

38131 متر مربع

IT تعداد آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، لابراتورها و مراکز

46 مرکز

 

 

جدول 4. تعداد دانشجویان ثبت‌نام شده‌ی روزانه دانشگاه خلیج‌فارس در سال تحصیلی 85- 84

 

ردیف

دانشکده

رشته‌ی تحصیلی

گرایش تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال تحصیلی 85- 84

مرد

زن

جمع

1

ادبیات و علوم انسانی

مدیریت

صنعتی

کارشناسی

73

64

137

2

ادبیات و علوم انسانی

مدیریت

بازرگانی

کارشناسی

77

76

153

3

ادبیات و علوم انسانی

حسابداری

-

کارشناسی

61

54

115

4

ادبیات و علوم انسانی

زبان انگلیسی

ادبیات

کارشناسی

20

62

82

5

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات عرب

-

کارشناسی

16

73

89

6

ادبیات و علوم انسانی

کتابداری

-

کاردانی

28

59

87

7

ادبیات و علوم انسانی

علوم اقتصادی

اقتصاد و بازرگانی

کارشناسی

-

-

-

8

علوم پایه

شیمی

محض

کارشناسی

24

103

127

9

علوم پایه

آمار

-

کارشناسی

39

52

91

10

علوم پایه

ریاضی

محض

کارشناسی

35

53

88

11

علوم پایه

فیزیک

-

کارشناسی

29

47

76

12

مهندسی

مهندسی عمران

عمران

کارشناسی

92

34

126

13

مهندسی

مهندسی مکانیک

حرارت و سیالات

کارشناسی

101

23

124

14

مهندسی

مهندسی شیمی

صنایع گاز

کارشناسی

107

30

137

15

مهندسی

دریا

کشتی‌سازی

کارشناسی

103

17

120

16

کشاورزی

کشاورزی

باغبانی

کارشناسی

46

70

116

17

کشاورزی

تولیدات گیاهی

-

کاردانی

6

26

32

18

کشاورزی

مهندسی منابع طبیعی

شیلات

کارشناسی

51

74

125

19

هنر و معماری

معماری

-

کارشناسی

14

21

35

20

ادبیات و علوم انسانی

مدیریت

صنعتی

کارشناسی ارشد

3

1

4

21

علوم پایه

شیمی

شیمی‌فیزیک

کارشناسی ارشد

-

-

-

22

مهندسی

عمران

سازه

کارشناسی ارشد

4

-

4

23

مهندسی

مهندسی شیمی

فراوری انتقال گاز

کارشناسی ارشد

4

-

4

جمع کل

933

939

1871

 

 

جدول 5. تعداد دانشجویان ثبت‌نام شده ی شبانه‌ی دانشگاه خلیج فارس در سال تحصیلی 85- 84

 

ردیف

دانشکده

رشته‌ی تحصیلی

گرایش تحصیلی

مقطع تحصیلی

سال تحصیلی 85- 84

مرد

زن

جمع

1

ادبیات و علوم انسانی

مدیریت

صنعتی

کارشناسی

26

27

53

2

ادبیات و علوم انسانی

مدیریت

بازرگانی

کارشناسی

26

29

55

3

ادبیات و علوم انسانی

کتابداری

-

کاردانی

16

30

46

4

ادبیات و علوم انسانی

حسابداری

-

کارشناسی

19

14

33

5

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات انگلیسی

-

کارشناسی

6

23

29

6

ادبیات و علوم انسانی

زبان و ادبیات عرب

-

کارشناسی

5

11

16

7

ادبیات و علوم انسانی

 

اقتصاد و بازرگانی

کارشناسی

18

39

57

8

علوم پایه

شیمی

محض

کارشناسی

6

46

52

9

علوم پایه

شیمی

فیزیک

کارشناسی ارشد

1

4

5

10

علوم پایه

ریاضی

محض

کارشناسی

7

18

25

11

علوم پایه

فیزیک

-

کارشناسی

9

4

13

12

علوم پایه

آمار

-

کارشناسی

11

16

27

13

مهندسی

عمران

-

کارشناسی

38

14

52

14

مهندسی

مکانیک

حرارت و سیالات

کارشناسی

44

9

53

15

مهندسی

شیمی

صنایع گاز

کارشناسی

44

7

51

16

مهندسی

دریا

کشتی‌سازی

کارشناسی

27

12

39

17

کشاورزی

کشاورزی

باغبانی

کارشناسی

24

32

56

18

کشاورزی

منابع طبیعی

شیلات

کارشناسی

21

31

52

19

کشاورزی

تکنولوژی تولیدات گیاهی

-

کاردانی

11

5

16

20

هنر و معماری

معماری

-

کارشناسی

8

14

22

21

مهندسی

عمران

سازه

کارشناسی ارشد

19

2

21

22

مهندسی

شیمی

انتقال و فراوری گاز

کارشناسی ارشد

1

-

1

23

ادبیات و علوم انسانی

مدیریت

صنعتی

کارشناسی ارشد

11

2

13

جمع کل

398

389

787

 

 

جدول 6. تعداد دانش‌آموختگان دانشگاه خلیج فارس از سال 1379 تا 1383

 

مقالات علمی

1378

1379

1380

1381

1382

مجلات معتبر داخلی

1

5

4

5

20

مجلات معتبر خارجی

3

5

11

15

26

جمع

4

10

15

20

46

 

 

جدول 7. تعداد مقالات علمی دانشگاه خلیج فارس از سال 1379 تا 1383

 

دانشجو

1378

1379

1380

1381

1382

1383

روزانه

109

132

220

273

295

681

شبانه

48

179

159

216

211

239

جمع

157

311

379

489

506

920

 

 

جدول 8. تعداد کارکنان دانشگاه خلیج فارس

 

تحصیلات

کارکنان رسمی

کارکنان پیمانی

جمع

زیر دیپلم

0

3

3

دیپلم

5

15

20

فوق دیپلم

2

1

3

لیسانس

49

3

52

فوق لیسانس

13

0

13

جمع

69

22

91