در سال 1325 آموزشگاه عالی بهداری برای تربیت متخصصین در زمینه علوم پزشکی در یک دوره چهار ساله تأسیس گردید. در بیست و هفتم آذر ماه 1328 دانشکده پزشکی شیراز به طور رسمی افتتاح شد. در سال 1322 آموزشگاه عالی پرستاری نمازی آغاز به کار کرد و دانشکده دندانپزشکی در سال 1348 افتتاح گردید. به دنبال تصویب لایحه تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1364 بخش آموزش پزشکی از دانشگاه شیراز منفک گردید و بدین گونه دانشگاه علوم پزشکی شکل گرفت. از سال 1373 با ادغام سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استان‌ها در دانشگاه علوم پزشکی این دانشگاه تحت نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس موجودیت یافت.

 

دانشکده‌های تحت پوشش:

      دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س)، بهداشت، پیراپزشکی، توانبخشی، مدیریت و اطلاع‌رسانی، پرستاری حضرت زینب(س) لارستان

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

فلوشیپ

ویتره و ریتن

پزشکی

1364

-

فلوشیپ

چشم‌پزشکی کودکان و استرابیسم

پزشکی

1376

-

فلوشیپ

سگمان قدامی

پزشکی

1364

-

فلوشیپ

آسیب‌شناسی

پزشکی

1371

-

فوق تخصص

گوارش کودکان

پزشکی

1368

-

فوق تخصص

قلب کودکان

پزشکی

1368

-

فوق تخصص

کلیه کودکان

پزشکی

1369

-

فوق تخصص

ایمونولوژی و آلرژی کودکان

پزشکی

1368

-

فوق تخصص

نوزادان

پزشکی

1368

-

فوق تخصص

عفونی کودکان

پزشکی

1368

-

فوق تخصص

غدد کودکان

پزشکی

1369

-

فوق تخصص

هماتولوژی کودکان

پزشکی

1374

-

فوق تخصص

گوارش

پزشکی

1363

-

فوق تخصص

هماتولوژی

پزشکی

1366

-

فوق تخصص

غدد

پزشکی

1367

-

فوق تخصص

کلیه بالغین

پزشکی

1369

-

فوق تخصص

قلب و عروق

پزشکی

1363

-

فوق تخصص

ریه

پزشکی

1371

-

فوق تخصص

روماتولوژی

پزشکی

1367

-

فوق تخصص

جراحی کودکان

پزشکی

1365

-

دکتری تخصصی

پزشکی اجتماعی

پزشکی

1366

-

دکتری تخصصی

مغز و اعصاب

پزشکی

1370

-

دکتری تخصصی

آسیب‌شناسی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

چشم‌پزشکی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

روان‌پزشکی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

پوست

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

داخلی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

قلب و عروق

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

جراحی عمومی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

زنان و زایمان

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

کودکان

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

بیهوشی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

پرتودرمانی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

گوش و حلق و بینی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

پرتوشناسی تشخیصی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

طب فیزیکی و توانبخشی

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

جراحی اعصاب

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

جراحی استخوان و مفاصل

پزشکی

-

-

دکتری تخصصی

جراحی کلیه و مجاری ادراری، تناسلی

پزشکی

-

-

Ph.D.

فیزیولوژی

پزشکی

1379

-

Ph.D.

ایمونولوژی

پزشکی

1375

-

Ph.D.

بیوشیمی

پزشکی

1378

عدم پذیرش از 80

Ph.D.

میکروب‌شناسی

پزشکی

1372

-

Ph.D.

انگل‌شناسی

پزشکی

1381

-

Ph.D.

آمار زیستی

دانشکده پزشکی

1375

-

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

1328

پذیرش هر سه سال یکبار

دکتری حرفه‌ای

داروسازی

داروسازی

1369

-

کارشناسی ارشد

M.P.H

بهداشت

 

-

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی

پزشکی

 

-

کارشناسی ارشد

ایمونولوژی

پزشکی

 

-

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

پزشکی

 

-

کارشناسی ارشد

میکروب‌شناسی

پزشکی

 

-

کارشناسی ارشد

انگل‌شناسی

پزشکی

 

-

کارشناسی ارشد

علوم تشریحی

پزشکی

 

-

کارشناسی ارشد

پرستاری

پرستاری

 

-

کارشناسی ارشد

مامایی

مامایی

 

-

کارشناسی ارشد

فیزیوتراپی

توانبخشی

 

-

کارشناسی ارشد

تغذیه

بهداشت

 

-

کارشناسی ارشد

آمار زیستی

بهداشت

 

-

کارشناسی ارشد

اپیدمیولوژی

بهداشت

 

عدم پذیرش از 81

کارشناسی

پرستاری

پرستاری

1356

پذیرش یک سال در میان

کارشناسی

مامایی

پرستاری

1364

پذیرش یک سال در میان

کارشناسی

فیزیوتراپی

توانبخشی

1357

-

کارشناسی

تغذیه

بهداشت

1380

-

کارشناسی

مدیریت و اطلاع‌رسانی

مدیریت و اطلاع‌رسانی

1380

-

کارشناسی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدیریت و اطلاع‌رسانی

1376

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری حضرت زینب(س)

1366

-

کارشناسی ناپیوسته

پرستاری

پرستاری

1364

-

کارشناسی ناپیوسته

مامایی

پرستاری

1365

-

کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1374

-

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

پیراپزشکی

1365

-

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

بهداشت

1369

-

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

بهداشت

1372

شروع مجدد از 82

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1377

-

کارشناسی ناپیوسته

مدارک پزشکی

مدیریت و اطلاع‌رسانی

1368

-

کاردانی

اتاق عمل

پرستاری

1366

-

کاردانی

هوشبری

پرستاری

1366

عدم پذیرش از 69 تا 80

کاردانی

فوریت‌های پزشکی

پرستاری

1381

-

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1339

عدم پذیرش از 78

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1344

-

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1369

-

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1373

-

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

1363

-

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

1363

پذیرش مجدد از 82

کاردانی

مدارک پزشکی

مدیریت و اطلاع‌رسانی

1363

-

کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1374

شبانه

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

پیراپزشکی

1374

شبانه

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1374

شبانه

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1374

شبانه

 

 

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی:

نام مرکز تحقیقاتی

نوع

سال تأسیس

نام دانشکده مربوطه

میکروب‌شناسی بالینی

مصوب

1371

پزشکی

سرطان‌شناسی

مصوب

1375

پزشکی

پیوند اعضا و بافت‌شناسی بیولوژیک

مصوب

1381

پزشکی

گوارش و کبد

مصوب

1381

پزشکی

شیمی دارویی

مصوب

1381

-

غدد و متابولیسم

در حال تصویب

-

پزشکی

هماتولوژی

در حال تصویب

1362

پزشکی

روانپزشکی

در حال تصویب

1381

پزشکی

روماتولوژی

غیر مصوب

1349

پزشکی

چشم‌پزشکی

غیر مصوب

1379

پزشکی

کمیته تحقیقات آموزشی

دانشجویی

1372

پزشکی

 

 

دانشکده پزشکی شیراز

      دانشکده پزشکی در 27 آذر ماه 1328 به طور رسمی افتتاح گردید. دانشکده پزشکی در 27 آذر ماه 1328 به طور رسمی افتتاح گردید. این دانشکده وارث آموزشگاه عالی بهداری است که در سال 1325 تأسیس شده بود. در سال 1336 که دانشگاه شیراز فعالیت خود را آغاز کرد، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس شد.

تعداد اعضای هیئت علمی:

 

خانم

آقا

استاد

2

26

دانشیار

9

54

استادیار

47

144

مربی

17

14

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 

علوم پایه

فیزیوپاتولوژی

بالینی

دختر

186

73

204

پسر

171

76

326

 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

نمازی

-

586

داخلی، داخلی اعصاب، خون، غدد، کلیه، گوارش، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی قلب، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، کودکان و بخش‌های فوق تخصصی کودکان

2

شهید فقیهی

1318

266

داخلی، قلب، جراحی، زنان و زایمان، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست و بیهوشی

3

حافظ

1349

141

روماتولوژی، زنان و زایمان، روانپزشکی و نوزادان

4

شهید چمران

1331

237

جراحی مغز و اعصاب، جراحی استخوان و مفاصل و بیهوشی

5

خلیلی

1345

78

چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی و بیهوشی

6

شهید آیت‌الله دستغیب

1326

114

کودکان

7

ابن سینا

-

110

روانپزشکی

8

زینبیه(س)

1365

131

زنان و زایمان

 

 

امور پژوهشی

      تعداد طرح‌های تحقیقاتی تصویب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381: 6 طرح

      تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381:

      در مجلات بین‌المللی: 73 مقاله

      در مجلات معتبر در کشور: 63 مقاله

 

مشخصات نشریات ادواری

عنوان

سطح اعتبار

اولین سال انتشار

بسامد انتشار

تیراژ

Iranian journal of medical sciences

بین‌المللی

1349

فصلنامه

3000

Jounrnal of medical research

دانشگاهی

1381

فصلنامه

3000