دانشگاه علوم پزشکی زنجان از تاریخ 1365 فعالیت آموزشی خود را با پذیرش دانشجوی کاردانی پرستاری زیر نظر سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان وقت شروع کرد و در سال 1366 با پذیرش رشته‌های پزشکی، کارشناسی پرستاری، کاردانی علوم آزمایشگاهی و مامایی از طریق شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، رسماً به عنوان دانشگاه علوم پزشکی زنجان به تصویب رسید. متعاقب آن براساس نیاز منطقه و تأمین امکانات رشته‌های مختلف براساس درخواست دانشگاه و تصویب شورای گسترش وزارت متبوع به اخذ مجوز رشته‌های دیگر اقدام نمود.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

دکتری تخصصی

کودکان

پزشکی

1373

-

دکتری تخصصی

داخلی

پزشکی

1375

-

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

1366

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

1366

-

کارشناسی

پرستاری ابهر

پرستاری ابهر

1371

-

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

بهداشت

1375

-

کاردانی

مامایی

پرستاری و مامایی

1366

-

کاردانی

اتاق عمل

پرستاری و مامایی

1373

-

کاردانی

هوشبری

پرستاری و مامایی

1380

-

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1372

-

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1375

-

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

1371

-

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

1376

-

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1366

-

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1372

-

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

1375

شبانه، عدم پذیرش از 77

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

بهداشت

1376

شبانه

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1372

شبانه

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1375

شبانه

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

1375

شبانه

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

1375

شبانه

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

بهداشت

1372

شبانه، عدم پذیرش از 80

 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

ولیعصر(عج)

1378

409

داخلی، داخلی اعصاب، قلب، کودکان، نوزادان، جراحی، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی و پوست

2

شهید بهشتی

1316

154

قلب، روانپزشکی، پوست و عفونی

3

شفیعیه

1333

176

جراحی، جراحی استوان و مفاصل و جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی

 

 

 دانشکده پزشکی

      دانشکده پزشکی زنجان از سال 1366 با پذیرش دانشجو در رشته پزشکی (دکتری عمومی) فعالیت آموزشی خود را شروع نمود و در حال حاضر با همکاری صمیمانه 47 نفر عضو هیئت علمی در مقطع علوم پایه و 68 نفر عضو هیئت علمی در مقطع بالینی مسئول آموزش 400 نفر از دانشجویان پزشکی (دکتری عمومی) در دوره‌های علوم پیاه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی و کارورزی و 20 نفر دستیار در مقطع دکتری تخصصی در رشته‌های اطفال و داخلی می‌باشند.

      تا شهریور ماه سال 84 این دانشکده موفق به تربیت فارغ‌التحصیل دکتری پزشکی عمومی به تعداد 609 نفر در طی 12 دوره و دکتری تخصصی به تعداد 39 نفر طی 7 دوره در رشته‌های اطفال و داخلی شده که هم اکنون در حیطه‌های مختلف آموزشی و پژوهشی، درمانی، بهداشتی و... مشغول خدمت در میهن عزیزمان می‌باشند.

      ضمناً در مقطع کارشناسی ارشد برای رشته انگل‌شناسی از مهر ماه 1384، 4 نفر دانشجو پذیرش می‌شود و همچنین تلاش می‌شود که برای رشته بیوشیمی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد از طریق وزارت متبوع موافقت اصولی و مجوز اخذ شود.

آزمایشگاه‌ها:

      1- آناتومی 2- بیوشیمی 3- فیزیولوژی 4- آسیب‌شناسی و بافت‌شناسی 5- میکروب‌شناسی و ایمنی‌شناسی و ویروس‌‌شناسی
6- انگل‌شناسی و قارچ‌شنای و حشره‌شناسی

 

دانشکده پرستاری و مامایی

- گروه پرستاری

      گروه پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان دانشجو در مقطع کاردانی و با عنوان مدرسه عالی پرستاری با تعداد دانشجو از سال تحصیلی 66- 65 شروع به فعالیت نموده است. پذیرش دانشجو همه ساله در نیمسال اول سال تحصیلی به تعداد 30 نفر از طریق آزمون سراسری دانشگده‌ها صورت می‌گیرد.

      محیط آموزشی دانشجویان پرستاری در کلاس درس (آموزش تئوری) و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی (آموزش بالینی) و دانشجویان از کتابخانه، سالن پراتیک، سمعی بصری، مولاژ واحد اینترنت برای آموزش بهره می‌گیرند.

      در کنار امر آموزشی اعضای هیئت علمی گروه پرستاری به امر پژوهش در مقوله‌های مرتبط با رشته مشغولند. رشته تکنسین اتاق عمل نیز از سال تحصیلی 74- 73 در دانشکده دایر شده است.

      دانشجویان این رشته در نیمسال دوم سال تحصیلی در مقطع کاردانی به تعداد 20 نفر پذیرش می‌شوند و آموزش آن‌ها تت نظر گروه پرستاری صورت می‌گیرد.

      رشته هوشبری نیز از سال تحصیلی 81- 80 در دانشکده ایجاد شده است دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی در مقطع کاردانی به تعداد 15 نفر پذیرش می‌شوند و آموزش آن‌ها تحت نظر گروه پرستاری صورت می‌گیرد.

 

- گروه مامایی

      گروه مامایی از سال تحصیلی 66- 67 و با پذیرش در مقطع کاردانی شروع به فعالیت نموده است. در حال حاضر پذیرش دانشجو در نیمسال تحصیلی دوم به تعداد 20 نفر از طریق آزمون سراسری دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد. محیط آموزش مامایی- کلاس درس (آموزش تئوری) و بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی و (آموزش بالینی) می‌باشند. دانشجویان از کتابخانه سالن پراتیک- سمعی بصری- مولاژ و واحد اینترنت برای آموزش بهره می‌گیرند.

      در کنار فعالیت آموزشی اعضای هیئت علمی به امر پژوهش در زمینه‌های مرتبط با رشته مشغول‌اند.

آزمایشگاه‌ها:

      در دانشکده پرستاری و مامایی: 1- ایمنی‌شناسی 2- بیوشیمی 3- فیزیولوژی 4- میکروب‌شناسی 5- آزمایشات کاربردی 6- skill lab

      در دانشکده پزشکی: 1- آناتومی 2- بافت‌شناسی و سلول‌شناسی و 3- انگل‌شناسی

 

دانشکده پیراپزشکی

      این دانشکده در یهمن ماه سال 1366 با پذیرش دانشجو در رشته علوم آزمایشگاهی آغاز به کار نمود و محل اولیه آن در دانشکده پزشکی بود. بعد از توسعه و ایجاد رشته‌های کاردانی و بهداشت محیط، کاردانی بهداشت عمومی در دو گرایش بهداشت خانواده و مبارزه با بیماری‌ها، کاردانی بهداشت حرفه‌ای، کاردانی رادیولوژی و کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط، دوره شبانه با رشته‌های کارشناسی ناپیوسته بهداشت محیط، کاردانی بهداشت محیط، کاردانی بهداشت حرفه‌ای، کاردانی بهشدات عمومی (بهداشت خانواده، مبارزه با بیماری‌ها) تأسیس شد.

      این دانشکده در نیمسال اول هر سال تحصیلی در دوره شبانه و در نیمسال دوم هر سال تحصیلی در دوره روزانه از طریق آزمون سراسری دانشجو می‌پذیرد و تعداد دانشجویان آن در حال حاضر حدود 700 نفر می‌باشد.

 دانشکده بهداشت

 دانشکده پرستاری ابهر