دانشکده علوم پزشکی جهرم در سال 1356 با پذیرش 40 نفر دانشجوی پزشکی و زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعالیت خود را آغاز کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساختمان دانشکده در سال 1364 با زیر بنای 5000 متر مربع بازسازی گردید و در سال 1365 با پذیرش 90 نفر دانشجوی پزشکی و 20 نفر دانشجوی پرستاری فعالیت مجدد خود را آغاز نمود. پس از ادغام با واحدهای بهداشتی- درمانی در سال 1373 به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم تغییر عنوان یافت و به طور مستقل تحت نظارت مستقیم وزارت متبوع قرار گرفت. البته اداره آموزش این دانشکده در سال 1375 مستقل شده است. در حال حاضر 435 نفر دانشجو در این مکان مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد 345 نفر دانشجوی رشته پزشکی و 100 نفر دانشجوی کارشناسی پرستاری روزانه و شبانه هستند.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

علوم پزشکی

1356

-

کارشناسی

پرستاری

علوم پزشکی

1366

-

کاردانی

هوشبری

علوم پزشکی

1382

-

کاردانی

تکنسین اتاق عمل

علوم پزشکی

1382

-

کارشناسی

پرستاری

علوم پزشکی

1374

شبانه

 

 

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی:

نام مرکز تحقیقاتی

نوع

سال تأسیس

نام دانشکده مربوطه

مرکز تحقیقات معاونت بهداشتی

غیر مصوب

1380

پزشکی

مرکز تحقیقات دانشجویی

دانشجویی

1374

پزشکی

 

 

تعداد اعضای هیئت علمی:

 

خانم

آقا

استاد

-

-

دانشیار

-

1

استادیار

11

15

مربی

2

6

 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

شهید استاد مطهری

1352

138

داخلی، قلب، جراحی، کودکان، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، پوست و بیهوشی

2

پیمانیه

1379

127

داخلی، قلب، جراحی، کودکان، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، عفونی و بیهوشی

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

 

علوم پایه

فیزیوپاتولوژی

بالینی

دختر

42

16

59

پسر

29

18

67

 

امور پژوهشی

      تعداد طرح‌های تحقیقاتی توصیب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381: 22 طرح

      تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381:

      در مجلات بین‌المللی: 1 مقاله

      در مجلات معتبر در کشور: 6 مقاله

مشخصات نشریات ادواری

عنوان

سطح اعتبار

اولین سال انتشار

بسامد انتشار

تیراژ

خبرنامه پژوهشی 1

دانشگاهی

1380

گاهنامه

100

خبرنامه پژوهشی 2

دانشگاهی

1381

گاهنامه

200

گاهنامه

دانشگاهی

1381

گاهنامه

100