بردارها

 

چکیده ای فصل بردارها از فیزیک سال دوم در لینک زیر آماده دانلود میباشد. این فایل شامل آموزش رسم بردار برایند، اندازه برایند دو بردار، و تفاضل بردارها میباشد.

پسورد فایل : www.konkoori.blog.ir