فیزیک سوم

این جزوه فیزیک سال سوم دبیرستان رشته ریاضی می باشد که در سه فصل ترمودینامیک ، الکتریسیته ساکن و جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم خلاصه میشود.

دانلود فصل اول : ترمودینامیک

دانلود فصل دوم : الکتریسیته ساکن

دانلود فصل سوم : جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم


کاری از گزینه دو