در این پست تمرینات فیزیک پیش رو داریم که امیدوارم با حل این تمرینات فصل دوم رو هم به خوبی پشت سر بگذارید.