موفقیت

 

do not look for of heroes. be one

در جستجوی قهرمان نباشید،خود قهرمان شوید.

دلایل زیادی برای بودن در این سیاره وجود دارد 

ولی من فکر می کنم:

دلیل بودنتان در این جا این است که

شما فرد مهمی هستید و گرنه این جا نبودید.

میخواهم به این موضوع فکر کنید:

شما وجود دارید چون فرد مهمی هستید.

چون یک نفر برایتان تدبیری اندیشیده است.

در غیر این صورت وجود نداشتید.

چون خدا وقتش را تلف نمی کند.

به نظر من واقعا مهم است که شما به هر دلیل بدانید آن قدر مهم هستید که باید از زندگیتان لذت ببرید و به دیگران هم لذت ببخشید و در آن تغییر پدید آورید.

ولی نمی دانم چگونه؟

خودتان باید تصمیم بگیرید. 

 

دلتان می خواهد شما را چگونه به یاد آورند؟ به صورت انسانی عظیم؟پس از هم اکنون در این جهت حرکت کنید.