پس از درخواست های شما عزیزان بر آن شدیم جهت ارتباط بیشتر شما عزیزان و بهره مندی از تجربیات یکدیگر مکانی را به این مهم اختصاص دهیم، این دلیل شروع به کار انجمن سرشاخ شدن با کنکور است، از هم اکنون شما میتوانید در قالب این مجموعه ارتباط بهتر و راحت تری با دوستانتان داشته باشید.