کنکور چیزی جز کتاب نیست و کتاب خواندن، کار دانش آموزان حرفه ای

مطالعه شیمی

در این فایلی که در پیش رو دارید سعی شده که روش های مطاله شیمی در اون به تشریح بیان بشود.

ضرایب درس و همچنین تعداد سوال های طرح شده از این درس و........ محتویات فایل ذیل هست که میتونید از لینک زیر دانلود کنید.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

زیست سال دوم دبیرستان(فصل اول)

 مواد معدنی:موادی که در طبیعت غیر زنده وجود دارند.

مواد الی:موادی که فقط توسط موجودات زنده ساخته می شوند وعموما دارای اسکلت کربنی هستند.

موادالی شامل:1-هیدرات های کربن 2-لیپیدها 3-پروتیین ها 4-اسید نوکلییک

در ساختار هیدرات های کربن و لیپید ها همیشه کربن,هیدروژن و اکسیژن وجود دارد.

در ساختار پروتیین ها همیشه کربن,هیدروژن,اکسیژن و نیتروژن وجود دارد.
در ساختار اسید نوکلییک ها همیشه کربن,هیدروژن,اکسیژن,نیتروژن وفسفر وجود دارد.
 
کربن و نقش آن در ساختار ملکول های زیستی(مواد الی)
 
کربن در لایه خارجی خود دارای 4 الکترون است.که همواره تمایل دارد با دریافت حد اکثر 4 الکترون,الکترون های مدار اخر خود را به حد اکثر 8 الکترون برساند.(ظرفیت 4 دارد)
 
هیدروژن ونقش آن در ساختار ملکول های زیستی(مواد الی)
 
هیدروژن در تنها لایه خود دارای 1 الکترون است.که تمایل دارد تعداد الکترون های مدار خود را با دریافت یک الکترون به دو الکترون برساند.(ظرفیت یک دارد)
 
اکسیژن و نقش آن در ساختار ملکول های زیستی(مواد الی)
 
اکسیژن در لایه خارجی خود دارای 6 الکترون استکه همواره تمایل دارد با دریافت حد اکثر دو الکترون الکترون های مدار آخر خود را به حد اکثر 8 الکترون برساند.
 
نیتروژن و نقش آن در ساختار ملکول های زیستی (مواد الی)
 
نیتروژن در لایه خارجی خود داری 5 الکترون است که همواره تمایل دارد با دریافت حد اکثر 3 الکترون تعداد الکترون های مدار آخر خود را به حد اکثر 8 الکترون برساند.(ظرفیت 3 دارد).
 
اگر میخواهید در مورد مواد الی بیشتر بدانید به ادمه مطلب بروید....
 

ساکارز - یک دی ساکارید که از اتصال گلوکز و فروکتوز حاصل می شود - به نحوه اتصال توجه کنید.                                  دی ساکارید
 
یک دی ساکارید ، نوعی کربوهیدرات است که از اتصال دو زیر واحد به نام مونوساکارید به همدیگر تشکیل شده است. فرآیند اتصال دو مونوساکارید به همدیگر برای تشکیل یک دی ساکارید توسط سنتز آبدهی رخ می دهد که در آن یک مولکول آب آزاد شده و دو مونوساکارید به هم متصل می شوند.
 
می دانیم که دی ساکارید ها یکی از چهار دسته ی کربوهیدرات ها هستند: مونوساکارید ها ، دی ساکارید ها ، اولیگو ساکارید ها و پلی ساکارید ها
 
 
طبقه بندی دی ساکارید ها
به طور کلی دو دسته ی متفاوت دی ساکارید وجود دارد. دی ساکارید ها احیا کننده که یکی از مونوساکارید های آن، دارای سر احیا کننده یا همان گروه عاملی همی استال می باشد و دی ساکارید های غیر احیا کننده که در آن هر دو مونوساکارید به واسطه ی یک پیوند استالی و از طریق کربن های آنومری شان به هم متصل شده اند و هیچ یک انتهای احیا کننده ندارند. سلوبیوز و مالتوز مثال هایی برای دی ساکارید های احیا کننده و یاکاروز و ترهالوز مثال هایی برای دی ساکارید های غیر احیا کننده هستند.
 
تشکیل دی ساکارید ها
یک دی ساکارید زمانی تشکیل می شود که دو مونوساکارید به هم وصل شوند و از بین آن ها یک مولکول آب آزاد شود. فرآیندی که سنتز آبدهی یا کندونساتیون نامیده می شود. قند شیر ( لاکتوز ) از اتصال یک گلوکز و یک فروکتوز تشمیل شده است. دی ساکارید موجود در قند و شکر خانگی از اتصال یک گلوکز و یک فروکتوز تشکیل می شود. مالتوز که یکی دیگر از دی ساکارید های مهم است از اتصال دو مولکول گلوکز به هم تشکیل می شود. به پیوند کوالانسی بین دو مونوساکارید ، پیوند گلیکوزیدی هم می گویند.
 
ویژگی های دی ساکارید ها
پیوند گلیکوزیدی می تواند بین هر دو گروه عاملی هیدروکسیل در مونوساکارید ها تشکیل شود. در نتیجه حتی اگر مونوساکارید های تشکیل دهنده ی یک دی ساکارید با هم یکسان باشند باز ممکن است بر اساس نوع و جایگاه پیوند ، چندین نوع از آن دی ساکارید وجود داشته باشد.
بر اساس ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاص ، برخی از دی ساکارید ها کریستالیزه و برخی محلول هستند. برخی از آن ها نیز دارای طعم شیرینی می باشند.
 

۳۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

نکات فصل 4 زیست پیش دانشگاهی

شکل 3-4:الف) صفات اکتسابی یعنی صفات غیر ژنتیکی . از طرفی می دانیم فقط صفات وابسته به ژن ها موروثی هستند آنهم به شرطی که ژن های کنترل کننده آن صفات در سلول های جنسی (گامتها) موجود باشند .


 ب) لامارک از طرفداران سرسخت نظریه تکامل است و معتقد است که تغیر گونه ها نتیجه بر هم کنش بین آنها و محیط اطرافشان است . ج) اصول نظزیه لامارک عبارتند از :1- موجودات زنده ذاتاً استعداد سازش با محیط دارند .

 2- سازش موجودات زنده در جهت افزایش توان حیاتی و کارایی آنهاست .

3-صفات اکتسابی تبدیل به صفات ارثی می شوند .

د) نظریه لامارک در مورد پیداش زرافه های گردن دراز شامل مراحل زیر است :

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
رضا

مهندس ایمان سرور پور
فرصت برابر با مهندس ایمان سرور پور                                           
منبع:konkur.in

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
رضا

تمام کلمات چهار سال دبیرستان(زبان خارجه)

این پست شامل تمامی لغات 4 سال زبان انگلیسی کنکور  می باشد . در این مجموعه شما شاهد ارایه سال به سال و تفکیک شده لغات میباشد، یعنی همون چیزی که یک کنکوری واسه مرور لغات در این زمان باقی مانده برای کنکور لازم داره، امیدوارم استفاده لازم رو ببرید.

۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

زیست پیش (پلازمید ti )

یه کوچولو از زیست:
پلازمید ti نوعی پلازمید باکتریایی است که باعث ایجاد بیماری گال (تومور) در گیاهان می شود.
خود پلازمید به تنهایی نمیتوند گیاه را الوده کند بلکه هنگامی که در داخل باکتری است میتواند باعث الودگی گیاه شود.
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

انیشتن!!!

 از دیروز بیاموز برای امروز زندگی کن وامید به فردا داشته باش.

انیشتن۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا

4 نکته طلایی برای رسیدن به تسلط در تست زنی دروس مفهومی!

 دکتر نکویی، کارشناس مسائل آموزش کشور گفت: شیمی ،زیست و دروس عمومی از جمله دروس مفهومی هستند که اگر متن را با دقت و حوصله بخوانند بیشتر تست ها را درست پاسخ می دهند، بنابراین اولین مرحله افزایش دقت و تسلط نسبی این دروس است یعنی در این مرحله تست های مبحث خوانده شده را بزنید و درصد بگیرید اما به زمان کاری نداشته باشید و تست های نزده را علامت بزنید.نکته دوم در تسلط بر تست دروس مفهومی این است که تست های نشان دار که در آنها ضعیف بودید در دفترچه خلاصه نویسی خود نوشته و آنها را دوباره مرور کنید.وی افزود: نکته سوم سنجش است که در این مرحله باقی تست ها را بزنید و هم زمان و هم درصد بگیرید و نکته طلایی آخر دوره تست های خلاصه نویسی شده و مرور تست هایی است که به دلیل غلط زدن و یا بلد نبودن نشان دار کردید این تست ها خلاصه چند مبحث خواهد بود.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
رضا